Blázon alebo kontaktér?

Vážená redakcia, bolo to ešte za prvej republiky, keď som študoval v Košiciach.

V tom čase, v rokoch 1928/29, bol v Psychiatrickom liečebnom ústave v Košiciach, vtedy sa mu ľudovo hovorilo „blázinec“, vedúcim lekárom, riaditeľom český lekár MUDr. Jaroslav Stuchlík. Tento rozprával mnoho zaujímavých príhod, nám vtedy neuveriteľných, avšak aj po toľkých rokoch (dnes mám vyše 80 rokov) mi jedna príhoda utkvela hlboko v pamäti.

Keď som si prečítal jeden príspevok vo Vašom časopise UFO magazín, začalo mi svitať. Dnes už viem, že to nebol blázon.

Ale nechajme hovoriť pána doktora Stuchlíka: „Máme tu pacienta, muža s univerzálnym vzdelaním, veľmi sčítaného a scestovaného. Ovláda všetky hlavné svetové jazyky a čiastočne ovláda aj niektoré východné jazyky. Tento muž vytvoril už niekoľko umelých jazykov a tiež niekoľko takzvaných podjazykov (asi nárečí), s obmedzeným počtom asi 300 slov. Spolu vypracoval základy 16 takýchto umelých jazykov, z ktorých niektoré majú až päťtisíc slov, jeden má dokonca desaťtisíc slov.

A nejde tu len o akési zábavky: jeho umelé jazyky majú presne prepracovanú gramatiku, majú svoje tvarové zvláštnosti, zákonitú väzbu a slovosled. To je na tomto prípade zvláštne, čo prekvapuje aj skúseného psychiatra, inak by išlo o bežný prípad paranoického poblúznenia. Pacient o svojich jazykoch tvrdí, že tieto nie sú vôbec umelé, vraj sa nimi hovorí na planetoide ASTRONE (presnejšie: ASTRON delta 14), ktorý on nazýva planéta THETIS. Má neobyčajne romantické vysvetlenie pre okolnosti, ktoré mu umožnili zoznámiť sa s týmito jazykmi a podmienkami na tejto planéte. Nejde o nič menšie, ako o to, že on svoje minulé životy prežil na ASTRONE a verí, že po pozemskej smrti sa tam zase narodí. Týmto fantastickým názorom tiež vysvetľuje, prečo môže opisovať a presne rozvádzať jazyky ISHI, STEHUT, KIMBEL, LICHER a iné, ktorými sa vraj na ASTRONE hovorí. V jazyku ishi dokonca napísal jedno celé Evanjelium, (pravda u nás neznáme) i presný opis cesty po tejto zemičke.

Profesor Stuchlík má aj s prekladmi, mapami, básňami, plánmi miest celú zbierku všetkých umelých jazykov od dotyčného. Ba dokonca aj s nákresmi bankoviek, cestovných lístkov a pod.

Niet pochýb,“ hovorí profesor Stuchlík, „že u tohto pacienta ide o prácu, ktorú bez rozpakov možno nazvať geniálnou. Musíme obdivovať jeho mravčiu usilovnosť a logickú výstavbu všetkých jazykov, ktoré vytvoril. Ak uvážime, že tento muž je aj hudobne nadaný, že ovláda skoro všetky hlavné moderné jazyky a že sa pokúsil aj o svoju vlastnú rýchlopisnú sústavu, treba len ľutovať, že všetky tieto schopnosti ostávajú zatlačené za hranicou praktickej použiteľnosti. Tvorí tieto jazyky len z vnútornej potreby pre hŕstku vyvolených, ktorí mu podlá jeho mienky dôverujú a sú jeho pracovných výsledkov hodní. Pre nich krasopisne rozpisuje svoje poviedky, básne a romány, ba aj traktáty, cestopisy a plány vojenských operácií v jazyku ishi.Toľko teda o tom zaujímavom prípade, ktorý ma toľké roky sprevádzal a vďaka Vášmu časopisu, konečne som tomu porozumel.

Srdečná vďaka.

Štefan Jakabovič, Malženice

Zdroj:   dopis čitateľa, UFO magazín č. 3, roč. 1994

* * *

Tímto mužem byl MUDr. Jan Lukeš (1912-1977), podivín, spisovatel a psychiatrický pacient. Profesor Stuchlík odkupoval rukopisy Jana Lukeše a schovával si korespondenci od něj, medializoval jeho případ prostřednictvím svých odborných prací na poli psychiatrie.

Lukešovo dílo, se nestalo předmětem zájmu pro jeho literární kvality, ale spíše jako výplod duševně choré osoby s vysokou inteligencí.

Měl vytvořit řadu umělých jazyků, z nichž gramaticky nejpropracovanější je jazyk Ishi (čti iši), který měl být používán na asteroidu Thetis. Lukeš trval na skutečné existenci asteroidu, a dokonce na svém setkání s mimozemšťankou, když vesmírná loď ztroskotala nedaleko jeho chalupy u Solipisk. Z lodi pak prý vystoupila Dahorjáné, která se svým otcem utíkala z Thetidy, které hrozila srážka s jiným vesmírným tělesem. Dahorjáné ho pak kromě jazyků seznámila s geopolitickou situací na asteroidu a s jeho historií a stala se jeho milenkou, a manželkou.

Další Lukešovou kosmologickou verzí je, že se rozvzpomněl na svůj minulý život, který prožil na asteroidu, na který se měl v dalším životě vrátit jako panovník.

Lukešova činnost byla publikační činností profesora Stuchlíka v odborných kruzích postupně zveličena. Lukeš měl podle legendy ovládat kolem třiceti až čtyřiceti jazyků.

Lukešovy práce objevil v 80. letech Vladimír Borecký a v roce 1985 napsal článek s názvem Záhadný pacient profesora Stuchlíka. V devadesátých letech Lukeše zaujal MUDr. Jana Hýska, jediného zaměstnance vydavatelství, knihkupectví a antikvariátu Lege artis. (1) Hýsek založil Přípravný výbor nadace MUDr. Jana Lukeše s cílem vytvořit co nejúplnější bibliografii a postupně vydávat Lukešova díla. Ze stanov výboru je zjevné, že jde jen o další mystifikaci, stejně jako celé stránky. (2)

Kompletní rozbor života a díla Jana Lukeše obsahuje diplomová práce Žanety Odložílkové „Tvorba a mystifikace“ (3)

Odkazy

(1)    http://lege.cz/
(2)    http://lege.cz/osten.htm
(3)    Odložílková, Ž.: Tvorba a mystifikace. UK, Praha 2010, online: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/94023/

error: Kopírování zakázáno!