Vizitky z kozmu (6)

DETI BOŽIE ALEBO VNUCI MARSU?  

„Odkiaľ pochádza ľudský rod?“ — je jedna z najtajomnejších otázok súčasnosti. Odpoveď „človek je dieťa evolúcie Zeme“ je logická a veda ju rozpracovala veľmi dobre. Je v nej však článok, ktorý dodnes nie je dostatočne vysvetlený: moment, kedy sa ľudský druh oddelil od kráľovstva opíc. Veď presláveného pitekantropa ešte nenašli. Existuje však aj odpoveď, vyvodená z niektorých mýtov. Podľa nich prvotná evolúcia človeka prebiehala na akejsi inej planéte vo vesmíre. Tu sa sformoval a potom sa dostal do pozemských podmienok a jeho vývin pokračoval už na Zemi. Mimochodom, v súčasnosti existuje názor, že naša planéta je príliš mladá a evolúcia príliš pomalá na to, aby sa mo¬hol rozumný iivot vyvíjať na Zemi od najjednoduchších po najzložitejšie organizmy. V slovanskej rozprávke „Ako sa na Zemi objavili ľudia“ sa hovorí, že človek bol stvorený „nie na Zemi, ale veľmi dávno kdesi v inom svete“. Obsah rozprávky nás oprávňuje predpokladať, že dávnovekí ľudia mali akési predstavy o pôvode ľudstva, ktoré sa nezhodovali s kanonickými. V rozprávke je myšlienka o tom, že ľudstvo vôbec nie je prvou rozumnou rasou na Zemi, že pred nim existovali iné, ešte dávnejšie, ktoré zahynuli pri akýchsi otrasoch.

Podľa starodávnych povier národov Južnej a Strednej Ameriky pred ľuďmi existovali na Zemi ľudia hlinení a drevení. Iný variant tejto myšlienky môžeme nájsť v jednom slovanskom apokryfe, zachovanom v Knižnici Akadémie vied v Leningrade. Apokryf sa začína slovami: „Bol akýsi človek stvorený pred Adamom“. Tu sa taktiež píše, že tento predok Adamov mal „srdce z dreva“.

Pokračovaní nabudúce

Z archivu KPUFO

Zaujali Vás myšlienky archeoastronautiky? Napíšte nám! ČsAAA, http://www.csaaa.eu/