Ako vznikli kamenné gule?

Mnohé články o těchto koulích oplývají různými tvrzeními o dokonalé kulové přesnosti a malých odchylkách, záhadném původu atd.

Bylo prozkoumáno mnoho těchto „koulí“ (i když v lomu Vidče už není jediná, pouze v okolí), a je nutno konstatovat, že první, kdo tyto koule popsal, byl veden nějakými romantickými pohnutkami a ostatní jeho články jen opisovali.

m_21a

Ve skutečnosti jsou tyto „koule“ přesně kulovité jen při pohledu ze vzdálenosti min. 150m.

m_21b

Při jakémkoliv bližším pohledu je i bez měření naprosto zřejmé, že nepřesnosti v jejich kulovitosti dosahují desítek cm, mnohdy u větších i přes 0,5 m.

m_21c

I na první pohled je zřejmé, že nejde o nic záhadného, pravděpodobně vznikly stejně, jako když z kopce pustíte malou sněhovou kouli, která se cestou nabalí a dole je z ní velká. Většinou při pohledu z jedné strany skutečně vypadají dost přesně kulové, ale z ostatních stran už ne.

m_21d

Kdo od tohoto fenoménu očekává více, bude bohužel velmi zklamán.

m_21e

Zdroj:   KPUFO, BM, Javůrek, F. (2008/6)

m_21f

error: Kopírování zakázáno!