Kdo jsou „kontaktéři“?

Kontaktéři jsou lidé, kteří tvrdí, že komunikují s mimozemskými bytostmi.

Komunikace obvykle probíhá neverbálně „telepatickou“ cestou, prostřednictvím vnitřních hlasů, při meditaci, pomocí automatického psaní či jiných metod.

Na počátku 50. let v atmosféře zvýšeného zájmu o „létající talíře“ se objevili i první lidé, kteří tvrdili, že jsou v kontaktu s osádkami mimozemských plavidel.

AdamskiGeorgeJednou z prvních osob, která se „proslavila“ svými údajnými kontakty s mimozemšťany byl George Adamski (obr. 1), polský imigrant v USA. Adamski byl podivínskou osobou, již v roce 1940 založil vlastní náboženskou sektu s názvem „Královský řád Tibetu“ a vydával se za profesora orientalistiky a znalce východní mystiky.

Potom se přestěhoval do blízkosti Mt.Palomarské observatoře, živil se prodejem hamburgrů, kde jej zastihla vlna „ufologické horečky“. V roce 1953 vydal svojí první knihu Flying Saucders Have Landed (Létající talíře přistály) v níž popisuje své zážitky. O rok předtím prý byl v Kalifornii nedaleko Desert Center svědky přistání vesmírného korábu. Bytost, která vypadala jako pohledný plavovlasý mladík, se Adamskému představila jako Orton a vysvětlila mu, že přiletěl na Zem s úmyslem odradit lidi od zkoušek atomových zbraní. Orton a ostatní vesmírné bytosti, s kterými se postupně Adamski seznámil, prý přiletěli z Venuše.

Adamski se stal slavným, napsal další knihy, zúčastnil se řady přednášek a získal celou řadu příznivců. Objevili se jeho následovníci. Nejslavnějším evropským kontaktérem se stal Švýcar Eduard „Billy“ Meier, který v roce 1975 prohlásil, že je v osobním kontaktu s příslušníky mimozemské civilizace, pocházející z hvězdokupy Plejády. Billy Meier si získal celou řadu stoupenců a obdivovatelů, především díky propracovanému příběhu s nímž vystoupil na veřejnost a doložil jej celou řadou kvalitních a ostrých fotografií.

Plejáďané prý žijí na planetě podobné Zemi, kterou nazývají Erra. Jednou z nejčastěji kontaktovaných bytostí je mladá dívka, kterou Meier pojmenoval Semjase. Billy Meier natočil několik filmových záběrů a pořídil stovky fotografií údajných kosmických lodí jeho přátel z Plejád. Jejich pravost je však velmi sporná, u některých jde o zřejmý podvod, jiné zkoumali odborníci, kteří je sice ozačili za pravé, avšak sporná byla zase „pravost“ odborníků. Dnes žije Meier na své farmě v kruhu svých stoupenců a založil sdružení FIGU, což má být „Svobodné zájmové sdružení badatelů v oblasti duchovních věd a pro ufologická studia“. georgeking

Možností, co vlastně představují tyto „kontaktérské“ zážitky je mnoho. Většina badatelů nepředpokládá, že by si všichni tito kontaktovaní své zážitky vymýšleli. Jejich vysvětlení však nemusí odpovídat tomu, za co se tyto zážitky zvnějšku vydávají – tedy za komunikaci s vesmírnými bytostmi. Je docela možné, že mysl v některých změněných stavech vědomí (např. při meditaci nebo automatickém psaní) podléhá vlastnímu podvědomí, které za určitých podmínek dokáže vyrobit falešné zážitky. Vysvětlovalo by to i smysl většiny poselství kontaktovaných, které se soustřeďují na globální nevyřešené problémy lidstva – zbrojení, zneužívání atomové energie, ničení životního prostředí apod.

Problematika kontaktů s mimozemšťany vždycky lákala nejrůznější podivíny a brzy se také stala podhoubím pro vznik celé řady náboženských společností a sekt. Tak vznikla např. společnost Aetherius jejíž hlavní představitel George King (obr. 2)  tvrdí, že je pozemským vyslancem v „galaktickém parlamentu“.

Obdobné je Raeliánské hnutí, které založil hudebník Claud Vorilhon. (obr. 3) Podle Raeliánů mimozemšťané stvořili veškerý život na Zemi a jsou totožní s Elohim, tedy starozákonním bohem. Raeliáni navrhují zrušit vojenskou službu, sjednotit lidi z celého světa, zrušit svobodné volby a nechat vládnout pouze vědce na základě testů inteligence. rael

V Čechách založil ing. Ivo Benda se společenství Vesmírných lidí. Tito zase vyvolávají pozornost svým aktivním vystupováním v médiích, pilným rozesíláním svých propagačních letáků a otevřenými dopisy čelním představitelům státu i církve. Klasičtí ufologové tyto „hnutí“ nemají v lásce. Oprávněně se obávají ztráty věrohodnosti celé problematiky UFO, kontaktéři jim totiž svými halasnými výroky v tisku konají medvědí službu.

Výsledek je ten, že veřejnost považuje za ufology často i představitele kontaktérských společností a vědci (po jejichž spolupráci často ufologové volají) s tím vším nechtějí mít nic společného. Nebezpečí kontaktérských společenství však spočívá ještě v něčem jiném a to především v jejich sektářském charakteru. Mnohé z těchto společenství hlásají brzký příchod konce světa a tvrdí, že mimozemšťané mohou část lidí zachránit (samozřejmě, že přednostně věrné příslušníky jejich sekty).

Nechvalně známý je příklad sekty „Nebeská brána“. Při objevení se komety Hall-Bopp v roce 1997 jí členové sekty pokládali za kosmickou loď nebešťanů, která je měla vyzvednout „do další úrovně“. 39 členů této sekty následně spáchalo hromadnou sebevraždu v domnění, že po odhození jejich tělesné schránky budou vyzvednuti na palubu mimozemského plavidla.   

error: Kopírování zakázáno!