Čo sa stalo pri rieke Vaške?

Keď sa hovorí alebo píše u tunguzskej katastrófe (30. júna 1908), nejako sa zanedbáva nález pri rieke Vaška. O čo ide?

Na predĺženej spojnici letovej dráhy telesa, ktoré vybuchlo nad riekou Tunguzka, našli roku 1976 dvaja rybári na brehu rieky Vaška kovový predmet. Zvedavo si ho prezerali. Keď im spadol na zem a udrel o kameň, zasršely z neho iskry. Rybárom sa predmet nejako nezdal a tak ho ohlásili. Vedci ho rozrezali na tri diely po jednom a pol kilogramu a jednotlivé kusy preskúmali nezávisle na sebe a analyzovali v rôznych výskumných ústavoch.

Všetky tri výskumy viedli k zhodným a ohromujúcim výsledkom. Kovové teleso sa skladalo z neobvyklej zliatiny, ktorá bola zložená z 10 percent čistého lantánu, 8 percent neodýmu, 0,4 percenta vysoko čistého železa a ďalších 16,4 percenta „ďalších drahých pozemských kovov“. Vedci, hoci neradi, konštatovali, že súčasné pozemské technológie nie sú schopné podobnú zliatinu vyrobiť.

Touto záhadou sa zaoberal aj Walter Jörg Langbein. Vo svojej knihe „Záhadné syndrómy“ napísal: „Za skutočne obdivuhodné poznatky o tomto objave, ktorý by si zasluhoval oveľa väčšiu pozornosť, než aké sa mu v skutočnosti dostalo, vďačím Thomasovi Mehnerovi, novinárovi a serióznemu bádateľovi, venujúcemu sa záhadným fenoménom.“ tung

Vedci sa však s týmto výsledkom neuspokojili. Nanajvýš nezvyčajná zliatina je motivovala k ďalšiemu výskumu. Skúmanie pôdy v oblasti tunguzskej katastrofy preukázali, že na tomto území je podiel vzácnych kovov 400 až 600-krát vyšší než je obvyklé. Walter Jörg Langbein píše:

„Vysvetlenie sa ponúka: lietajúci objekt, obsahujúci vysoký podiel vzácnych kovov, bol explóziou úplne zničený, čo viedlo k obohateniu pôdy spomínanými prvkami. Katastrofu prestála najmenej jedna súčasť, ktorú našli rybári. „ „Keď vedci tento relikt analyzovali, došli k záveru, že ide o prstencovitý, valcovitý alebo sférický prvok s priemerom 1,2 metra,“ vyhlásil roku 1986 Valerij Fomenko, kandidát technických vied a člen komisie pre výnimočné javy.

Walter Jörg Langbein dodáva: „Odborníci boli postavení pred záhadu. Nedokázali si totiž predstaviť žiadny pozemský stroj, ktorý by dokázal podobnú súčiastku vyrobiť. Bolo by k tomu potrebný tlak desiatich tisíc atmosfér …“

Valerij Fomenko pripomína: „Je možné predpokladať, že ako pohonná látka sa použilo nám doteraz neznáme palivo.“ Navyše vedci zistili, že nájdený predmet vykazuje nevysvetliteľné magnetické vlastnosti. „Siločiary v magnetickom poli sa u tohto fragmentu odlišujú až v pätnástich rôznych variantoch,“ dodáva.

Všetko teda nasvedčuje tomu, že ide o úlomok nejakej mimozemskej kozmickej lode. Thomas Mehner píše: „Je nepochybne kuriózne, že neinformovaní odborníci zo zahraničia dodnes diskutujú o pôvode tohto objektu, keď už medzitým existuje celý rad presných a čiastočne nezávisle na sebe získaných poznatkov, ktoré poukazujú na to, že tunguzský objekt z roku 1908 bol umelého pôvodu. Moje subjektívne hodnotenie Tunguzského javu dlho vychádzalo z toho, že teleso, ktoré tam explodovalo, bola nepochybne kométa. Tento názor som však nútený opraviť. Domnievam sa, že roku 1908 nad riečkou Tunguzka havaroval lietajúci objekt s atómovým pohonom, riadený inteligentnými bytosťami. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, fakty hovoria práve v prospech tejto verzie. Táto záhada už prestala byť naozajstnou záhadou.“

Pripusťme, že nad Tunguzkou havarovala vesmírna loď s posádkou. Ale otázkou dlho zostane, odkiaľ títo nešťastní kozmickí cestovatelia pochádzajú.

Walter Jörg Langbein napísal: „Neexistuje už žiadna pochybnosť o tom, že roku 1908 nad sibírskou tajgou explodovalo UFO. Zostáva však nevyriešenú záhadou: odkiaľ priletelo? Pochádzalo snáď zo Síria, ako sa údajne dozvedel dr. Evans od tibetských Dzopů?“

Karel Kýr

Z archíva KPUFO