Čo vyvoláva prípady poltergeistu?

Existujú bádatelia, ktorí sa snažia fenomén poltergeist skúmať vedeckými metódami.

V roku 2003 sa psychológ Robert Wiseman z univerzity v anglickom Herfordshire rozhodol preveriť prítomnosť duchov na miestach, ktoré množstvom svedectev prevyšujú aj preslávené britskej pomery: v londýnskom Hampton Court a na hrade nad škótskym Edinburgom.

Na oboch miestach dochádzalo k početným vraždám, popravám a nadprirodzeným úmrtiam; napríklad v Hampton Court bola popravená Kateřina Howardová, piata žena Henricha VIII., a dodnes sa tu má zjavovať. Wiseman zhromaždil početné svedectvá o zjaveniach duchov na týchto lokalitách. Najčastejšie išlo o nepríjemné pocity v určitých miestach hradných priestorov; o uzretí rôznych svetiel či neprirodzené zvuky. Obvyklým sprievodným javom bolo náhle ochladenie.

Po vyhodnotení týchto správ dal vedec dohromady tím deviatich odborných pracovníkov a niekoľkých stoviek nadšených dobrovoľníkov a vybavený citlivými meracími prístrojmi sa ich vydal overovať. „Po niekoľko týždňov sme merali teplotu, prúdenie vzduchu, magnetické pole, intenzitu svetla a ďalšie fyzikálne veličiny,“ vysvetlil bádateľ. Na základe týchto meraní potom dospel k záveru, že svedectvo o zjaveniach sa koncentrujú do miest s určitými fyzikálnymi charakteristikami, napríklad do rozľahlých klenutých priestorov. Robert Wiseman preto domnieva, že takzvané zjavenie sú reakcie citlivejších ľudí na určité podmienky okolia. Majú reálny podklad, duchovia však podľa neho pravdepodobne neexistujú. Napriek tomu však pripúšťa, že niektoré zaznamenané javy boli veľmi podivné a že záležitosť by zasluhovala ďalší výskum. „Zostávam skeptikom – ale keby som videl ducha, prechádzajúceho sa po hradbách, som ochotný svoj názor zrevidovať,“ vyhlásil doktor Wiseman.

Archív KPUFO, 16.7.2005