Záhada sofijské oblohy

První případy UFO nad Bulharskem v roce 1965.

Neznámá létající tělesa, která se poprvé objevila nad Bulharskem, způsobila značný rozruch.

Poprvé se neznámý létající předmět objevil nad bulharským městem Stará Zagora 7. dubna 1965. Vědci ho pozorovali 45 minut, kdy toto podivně letící nebeské těleso „viselo“ nad městem. Mělo trojúhelníkový tvar, letělo pomalu a neomylně se lišilo od letadla nebo umělé družice Země. Redakci časopisu Pogled se tenkrát podařilo s pomocí zvláštních dopisovatelů zjistit téměř všechny podrobnosti letu tohoto neznámého předmětu. Pracovníci observatoře M. Belinská a fotograf N. Gogošev přesně zaznamenali dráhu tajemného tělesa, jeho vnější tvar a světelnou intenzitu.

Po půl roce, 21. listopadu 1965 v 17 hodin 10 minut, se UFO objevilo dokonce i nad Sofií. Velké neznámé létající těleso zvlášť intenzívně vyzařovalo bleděmodré světlo, podobné světlu zářivek. Slunce už klesalo k obzoru, když se neznámý předmět objevil ve vzduchu asi ve výši třiceti kilometrů. Na ulicích a náměstích se ihned sběhly davy lidí. Všeobecný zájem vyvolala především skutečnost, že neznámý předmět letěl po přesné dráze a pohyboval se dosti pomalu. Přesně určit jeho vnější tvar bylo však poměrně těžké.

V počátku se zdálo, že je v průměru větší než Slunce. O několik minut později nabyl předmět jasného tvaru hrazdy, která se zastavila a visela nepohnutě nad městem. Pak „vyplula“ dál severovýchodním směrem. Za pomoci teleskopu, který bohužel zvětšoval jen čtyřicetkrát, se novinářům z listu Trud podařilo tento tajemný předmět si prohlédnout. Na pozadí ztemnělého nebe byly jasně vidět obrysy velkého balónu, podobného rozevřenému padáku. Úplně nahoře byl tmavý kotouč, kolem něhož se vytvořila velmi zajímavá, zeleně světélkující aureola s intenzivními jiskřivými pásy. Pak bylo jasné vidět, jak tento padákový balón zazářil stříbřitým světlem. Světlo potom nabylo oranžového odstínu a nakonec se předmět vzdálil a zmizel za obzorem v rudém mlžném oblaku.

Občané i novináři se hned nato spojili s Bulharskou akademií věd a jejími ústavy, které se zabývají pozorováním a kontrolováním oblohy. V Ústavu hydrologie a meteorologie službu konající vědecký pracovník D. Sinertčiev, který pozoroval let tohoto záhadného předmětu, řekl:

  • „Že se tento tajemný a světélkující předmět objevil na sofijské obloze, je samo o sobě rozhodně velmi zajímavé. Zatím je samozřejmě těžké určit, jaký to, byl předmět. Zjistili jsme však důležitou podrobnost: letělo to napříč směru větru. Toto zjištění nás přivedlo na myšlenku, že tento světélkující a tak klidně letící předmět má patrně vlastní pohon.“
  • „Podle mého názoru,“ pokračoval D.Sirnetčiev, „byl létající předmět ve výšce přes 30 000 metrů. Dále nás zarazilo, že od chvíle, kdy jsme spatřili letící předmět, nezpůsobila jeho přítomnost na obloze žádné poruchy na našich rozhlasových a televizních stanicích. Všechny zaznamenané podrobnosti letu tohoto záhadného světélkujícího předmětu budou samozřejmě prostudovány ze všech aspektů, protože ho pozorovaly i jiné ústavy a služby v Bulharsku.“

A toto sdělil jiný vědecký pracovník Bulharské akademie věd, vědecký tajemník astronomické sekce Bogomil Kovačev:

  • „Především musím prohlásit, že neznámý létající předmět nad bulharským hlavním městem nebyla umělá družice Země. Létající tajemné těleso se pohybovalo chvílemi mnohem rychleji než obyčejná družice a světlo, které vyzařovalo, bylo mnohem intenzivnější než světlo družice. Známe dobře všechny družice, které teď létají nad naší planetou. Sledujeme jejich lety a vyvozujeme z nich závěry. Všichni vědí, že uvidět družici je těžké, protože družice létají velmi vysoko, kdežto těleso, které létalo nad Sofií, bylo vzdáleno od povrchu země asi 30 kilometrů. Změny odstínů záření tohoto létajícího předmětu lze vysvětlit západem slunce. V noční tmě předmět zmizel, jako by zhasl před očima všech svých pozorovatelů.“

Z archivu KPUFO