Hledání „pokroku“ v ufologii – jsme na konci cesty?

Čas od času vykřikuje nějaký známý ufolog o nedostatku „pokroku“ v ufologii. Křik je často opakován ostatními, obvykle s velkými bolestmi a skřípáním zubů. Řešení jsou navržena, ale nakonec se nic nezmění.

Nejnovější výkřik tohoto druhu pochází od španělského ufologa Vicente-Juan Ballestera Olmos. (1) Olmos zkoumá UFO už padesát let a od roku 2000 se soustředil na FOTOCAT, celosvětový katalog fotografií UFO. Mnoho výzkumníků pomáhalo s touto sbírkou. Olmos patří v ufologii mezi realisty, tedy ty, kteří se pokoušejí posuzovat fakta (více či méně) při vyšetřování UFO, na rozdíl od fantastů, kteří jsou vždy připraveni uvěřit vzrušujícím UFO příběhům s malými nebo žádnými důkazy.

Obr.1 Vicente-Juan Ballester Olmos

Ve své autobiografické knize Forbidden Science (Zakázaná věda, svazek 2) Jacquese Vallee v roce 1970 píše, že pravidelně píše Olmosovi ohledně hlášených španělských případů UFO, a v tomto svazku se několikrát o Olmosovi zmiňuje.

Na svém blogu 9. června 2017 Olmos píše, že případ po případu, je-li řádně zdokumentován a analyzován, je vyřešen jako objasněný přirozenými příčinami.

Každý i dřívější klasický případ UFO, který byl dlouho považován za nevyřešený, pokud je nyní zkoumán, tak se zjistí, že má obvyklou konvenční příčinu… Moderní zobrazovací systémy na palubách vojenských letadel jsou dnes k dispozici v takových počtech, že by snímky UFO musely být zaznamenávány často, pokud by se UFO objevovaly v atmosféře s takovou pravidelností, jakou někteří lidé naznačují.

Holá pravda je, že důkazy o něčem výjimečném nejsou a záznamy provedené takovými prostředky jsou extrémně výjimečné a nebo neexistují …

Ufologie přes tento problém nedokáže pokročit, je to začarovaný kruh.

Případy UFO, které jsou dnes zveřejňovány na internetu, jsou převážně statické odrazy ohniskových čoček nebo odlesky letadel, tedy jevy, které se v 50. letech 20. století ještě zdály podivné.

Vzhledem k tomu, že pro ufologii neexistují všeobecně uznávaná akademická nebo jiná autoritativní kritéria a neexistují v podstatě žádné důkazy, které by existovaly jako jistota, chyby se opakují. Ufologie je ponořena do smyčky, která nikdy nekončí.

Olmosova úvaha je dlouhá a bolestně upřímná. Doporučuji, abyste si je velmi pečlivě přečetli. Olmos uzavírá:

„Dovolte mi být naprosto jasný: fenomén UFO má transcendentní význam pouze tehdy, pokud vyplývá z mimozemského života, který navštěvuje Zemi.

Tato možnost způsobila, že toto téma bylo od počátku velmi populární a přesvědčivé.

Obávám se však, že 70 let vyšetřování leteckých incidentů, blízkých setkání, radarových odrazů, fotografií a videí a dalších zdánlivě úžasných zážitků nepředstavují důkaz o tom, že se takové návštěvy uskutečnily.“

Tento závěr, pocházející od člověka, který je v popředí výzkumu UFO již padesát let, je zničující.

Sdílí ho navíc spolu s kolegou Thomasem E. „Eddiem“ Bullardem, emeritním profesorem folkloristiky na univerzitě v Indianě.

Což je zajímavé, protože Bullard byl doposud pravým věřícím fenoménu únosů do UFO, jak to učila trojice Hopkins-Jacobs-Mack, tedy, jako mimozemské únosy.

V roce 2000 se účastnil setkání s Betty Hillovou, kde řekl, že blízká setkání a únos Hillových byly pravděpodobně založeny na skutečných událostech.

Obr.2 Eddie Bullard (vlevo) a Hilary Evans s Betty Hillovou v roce 2000. Na pravé straně je „junior“, údajný únosce Betty Hillové, jak jej vytvořila Marjorie Fish.

Byl to Bullard, který stanovil osm „prvků“ UFO únosů, obecné vodítko, které údajně pomohlo oddělit „autentické“ zkušenosti mimozemského únosu od bludů. (2)

1. Unesený je násilně převzat z pozemského prostředí do zřejmého cizího vesmírného plavidla.
2. Probíhají invazivní lékařské nebo vědecké postupy se provádějí u uneseného.
3. Konference. Únosci mluví s únoscem.
4. Prohlídka. Unesení jsou pozváni k prohlídce plavidla svých únosců.
5. Ztráta času. Únosci rychle zapomínají většinu svých zkušeností.
6. Návrat. Únosci jsou vráceni na zem. Někdy na jiné místo, než z místa únosu, nebo s novými zraněními nebo poškozeným oděvem.
7. Teofany. Unesený má hlubokou mystickou zkušenost, doprovázenou pocitem jednoty s Bohem nebo vesmírem.
8. Následky. Unesený se musí vyrovnat s psychologickými, fyzickými a sociálními účinky této zkušenosti.

Tyto „elementy“ byly po určitou dobu brány vážně, ale dostaly vážnou ránu, když Martin Kottmeyer ukázal, že tyto prvky jsou totožné se smyšleným únosem mimozemšťany v komiksu „Tiger Men of Mars“ z roku 1930 od Bucka Rodgerse. (3)

Kottmeyer to připisuje tomu, že tyto „prvky“ jsou to, co je nezbytně nutné pro vyprávění dobrých příběhů.

Je překvapující, že Bullard náhle z tohoto směru vybočil. Napsal, že Olmosova slova působí jako nekrolog neúspěšného úkolu a bohužel musí souhlasit s tím, co říká.

Jak se dalo očekávat, tento obrat Olmose a Bullarda vyvolal značnou pozornost dalších seriózních badatelů UFO.

Chris Rutkowski, který po desetiletí shromažďoval a vyhodnocoval zprávy o UFO v Kanadě, stejně jako Olmos ve Španělsku, napsal ve facebookové skupině „UFO Updates“: „Má pravdu.“ (4)

Vědecký pracovník Curt Collins, blogger na Blue Blurry Lines, napsal: „Wow, to je brutálně upřímné hodnocení.“ (5)

Co dál?

Ufologie se nemůže stát vědou, protože nemá žádné skutečné údaje, které by mohla studovat. Samozřejmě existují zprávy od „spolehlivých svědků“, ale v posledních letech je stále více zřejmé, že „spolehliví svědci“ často nejsou k dispozici. Takže neexistuje nic opravdu pevného, na kterých by se daly stavět nějaké teorie o předpokládaném fenoménu UFO, jež by bylo možné oddělit a odlišit od jiných známých jevů.

Vzhledem k přirozené omylnosti svědků by otázka měla znít:

  • – jak často bychom měli očekávat, že můžeme získat opravdu věrohodná a mimořádná data o UFO? A to v případě, že by neexistoval žádný mimořádný podnět?
  • – Ufologové předpokládají, že odpověď je „nikdy“, což je samozřejmě špatně.

Řada kritiků tvrdí, že všechny zprávy o UFO jsou nesmysly. Vzhledem k tomu, že velká část původních nefiltrovaných zpráv je zjevně výsledkem nesprávných představ, nedostatečného vzdělání a chybného uplatnění poznatků, kritici tvrdí, že důkladné šetření případů by vždy ukázalo, že celé množství jevů UFO lze vysvětlit přirozenými příčinami.

  • To znamená, že skutečně zajímavé zprávy o UFO jsou pouze extrémy.

V náhodném hluku informací často najdeme zdánlivé souvislosti, ale takovéto korelace vždy zmizí s časem (jako „štěstí“). Staří badatelé UFO si mohou vzpomenout na „souvislost“, o které si David Saunders myslel, že bude klíčem k odhalení: v roce 1971 vyhlásil, že vlny pozorování UFO se opakují každých 61 měsíců, a pohybují se na východ vždy asi o 30 stupňů zeměpisné délky. Tato „souvislost“ časem zcela zmizela.

Olmos říká, že tradiční přístup k serióznímu výzkumu UFO – který by se mohl nazvat paradigmatem J. A. Hynka – tj. shromažďování zpráv od důvěryhodných jedinců, vyšetřování údajných fyzických účinků, fotografií a videí – dosáhl úplné slepé uličky. A nikdo se nepokusil dokázat, že je to špatně.

Toto neochotné přiznání však nebude mít vůbec žádný vliv na to, co se někdy nazývá „Retail ufology“: velký počet nerealistických spotřebitelů UFO materiálů a těch, kteří je vyrábí pro jejich zábavu a pro svůj zisk.

Většina z těchto lidí pravděpodobně netuší, kdo je Olmos nebo Bullard. Místo toho netrpělivě hltají vybájené konspirace o UFO a mimozemšťanech od Stevena Greera, Davida Wilcocka, George Noory a jim podobných. A považují je za velmi zajímavé.

Obr.3 Philip J. Class

Úvahy o nedostatku „pokroku“ v ufologii je vhodné uzavřít pohledem superskeptika Philipa J. Classe, jeho posledním pozdravem a závětí:

  • „Ufologům, kteří mě veřejně kritizují, … nebo dokonce mě nenávidí, odpovídám:
  • Nezáleží na tom, jak dlouho budete žít, o UFO už nikdy nebudete vědět víc, než víte dnes. Už nikdy nebudete vědět, co skutečně UFO jsou, nebo odkud pocházejí. Už nikdy nebudete vědět, co vláda USA skutečně ví o UFO, než co víte dnes.
  • Až budete ležet na své vlastní smrtelné posteli, budete na tom ohledně UFO stejně tak, jako dnes. A budete si pamatovat tuto kletbu.“

To znamená, že vyjádření Olmose a dalších, je uvědomění si porážky ufologie. Jde tedy o náraz na bariéru konečných znalosti o UFO, tak, jak to popsal Philip Class…

Odkazy

(1) Vicente-Juan Ballester Olmos: ANNIVERSARY ISSUE – 70 YEARS AFTER ARNOLD. Fotocat, 9.6.2017. Internet: http://fotocat.blogspot.cz/2017_06_09_archive.html  
(2) Narrative of the abduction phenomenon. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_of_the_abduction_phenomenon  
(3) Martin Kottmeyer : Entirely Unpredisposed. The Cultural Background of UFO Abduction Reports. https://www.debunker.com/texts/unpredis.html  
(4) Chris Rutkowski. UFO congress. Internet: http://ufocongress.com/chris-rutkowski/
(5) Blue Blurry Lines. Internet: http://www.blueblurrylines.com/

***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!