České záhady (Naše Akta X)

Štěpánka Saadouni napsala knihu a vydalo ji nakladatelství Černý drak v Havlíčkově Brodě v roce 2017.

Co říci o této knize? Je těžké hodnotit něco, co je z 90% opsané stylem ctrl+c a ctrl+v z internetu.

Hned po úvodu jsou tajemné příběhy lidí. Všechny lze dohledat na Astrohledu, KPUFO, Deníku.CZ, aj. Zdroje by u příběhů hledal opravdu jen nenapravitelný optimista.

První kapitola „Doteky onoho světa“ pokračuje ve stejném duchu. Případy opět snadno dohledáte na různých webech.

Další kapitola „Příliš hlučný duch“, začíná případem poltergeistu v Bobrové z roku 2006, pokračuje úkazy ve Strašicích roku 2009 a poněkud zmateným případem z Nedamova roku 2016. Opět široce popsané a publikované na internetových zdrojích a snadno dohledatelné ještě dnes.

Odskočíme si do 19. století. Na Slovensko do Brunoviec roku 1899, (opět slovo od slova z internetu), pak do Tří dvorů u Kolína (1890), pak na strašidelný dům na Slupi.

Kapitola „Dům, kde tančí mrtví“ se věnuje známé usedlosti „Pohádka“ u Čachrova. Opět celé pasáže převzaty z internetu … Pokračujeme Píseckým deníkem k prokletému baru Nevada, a strašidelný Dolský mlýn je opět jeden odstavec slovo od slova ze Spiritu. Následuje Rajský mlýn z webu České záhady. Pak si odskočíme do třicetileté války, ale nijak daleko – kostlivci na Mouřenci jsou opět z předchozího webu. Další prokletý dům je případ ze Spiritu – nějakým nedopatřením je uveden zdroj…

A už jsme u známého penzionu Nimrod… historie je převzatá z Extrastory, příhody jsou z webu O. Dvořáka, stejně tak o penzionech Kamzík, Kavkaz a Krakonoš. A pak trochu drbů, že straší v restauraci U prezidenta z bleskově.cz.

Následuje kapitola, originálně nazvaná „Přelet nad kukaččím hnízdem“. A jsme na „hřbitově bláznů“, prý nejzáhadnějším místě v Praze. Čekat opět něco nového by mohl jen beznadějný optimista.

Autorka při kopírování textů ani nedala práci s ověřením faktů, takže zkopírovala texty i s nesmysly, které v nich byly. Např. že je zde pohřben i Gavrilo Princip, sarajevský atentátník. Z článku v chilichili zjistíme, že ani ten „originální“ název kapitoly nebyl zvolen náhodou…!

Další „přelet“ je léčebna v Dubí. Zde je zas něco zkopírováno z tn.cz, a z dalších článků. Autorka záhadně používá slovo od slova stejné obraty, jako Aleš Uhlíř: „Každopádně skutečnou odpověď na to, co se v Dubí doopravdy s dětmi během výzkumu omamných látek dělo, nevíme. Kompletní dokumentace se z archivu totiž „záhadně“ vytratila,“ říká Aleš Uhlíř, autor scénáře. (jde o videoklip, inspirovaný právě touto léčebnou.) Jen uvozovky z přímé řeči se autorce někam na straně 59 ztratily a vydává je za své…

Název kapitoly „Svatební košile a Noutonické mystérium“ překvapí už tím, že autorka se ve škole nenaučila psát správně přídavná jména.

A už jsme u hřbitova ve Velharticích a své texty autorce k zdárnému kompilátu poskytli Moskyt, Otomar Dvořák a další.

Až v článku o „Noutonickém mystériu“ autorka pochválí internet, jaké je to úžasné médium. Jak by ne, když jí umožnil napsat knihu v podstatě jen tažením myší, bez větší námahy.

Je od autorky rafinované, napsat, že bylo čerpáno odněkud. Ve skutečnosti se na daném místě nic takového nenachází a texty o neutonickém hřbitově byly převzaty z článku Jana Sterna.

Kapitola „Strašný lesů pán“ nás zavede do další české záhadologie „na lidové notě“ – do lesa Bor u Českých Budějovic. Jak už je autorčiným zvykem, zkopírovala všechny nesmysly o lese, které se jí podařilo najít.

Řádky slov k dalšímu lesu Svib poskytl web Českého rozhlasu, k článku o Duchu mnicha z Bohatých polí stačilo vyhledat název – Brněnský deník byl štědrým dárcem článku od prvního slova. České záhady.cz daly svůj článek k údolí Plakánek.

A jsme u další kapitoly „Světýlka a nekřtěňátka“. Kompletní text zde poskytl Moskyt, jediný materiál, a to až do posledního slova.

A co další kapitola „Svět nemrtvých“? Zde poskytl potřebné texty Vladimír Liška a jeho kniha „Upíři a vlkodlaci v českých zemích,“ pro autorku naštěstí k dispozici na internetu.

Text k kapitolce o upírce z Českého Krumlova dodalo Extrastory a Wikipedia.

Následuje kapitola „Bratrstvo nezranitelných“. A jde o fexty. Zde dodal obsah časopis Záhady života, článek Magdaleny Zachardové. Ta byla též usvědčena z přejímání cizích textů. A pak také Cesty a památky.cz, Astro.

Je úsměvné, že ukázka z knihy na webu nakladatelství Černý drak, je právě z textu, který nelze nikde dohledat. Byla to asi fuška, takovou pasáž najít.

Další kapitola „Zazděné zaživa“ má stejný název jako stránka na Paranormal-activity, ze které je převzat první případ zazděné z Opočna. Další texty jsou z forum.valka.cz, Havlíčkobrodský deník, Jihlavský deník, Ahaonline aj.

V další kapitole se dozvíme, že „Záhrobí je blízko.“ Kapitolu o čtyřech kostnicích od začátku poskytl g.cz, autorka z článku o pěti kostnicích vypustila jen tu poslední.

A je tu stará záhada „Tajemství jihlavských katakomb“. Kapitola začíná nesmyslem o objevených tvářích na fotografiích zdí, což je jen případ přebujelé fantazie a pareidolie. Klávesy CTRL+C a CTRL+V zjevně nefungovaly správně, takže se dozvíme, že jihlavské podzemí vzniklo už ve 3. století, jako sklepy apod. Škoda, že o Jihlavě, jako nejstarším českém městě, nic nevíme.

Nesmí chybět oddíl o německém okultismu, opět z článku, soustřeďující ohrané nesmysly, Záhady a jevy.cz.

A je tu „Záhadná Božena N.“

Zde však autorka nedávala při kopírování textů pozor. Na s. 140 napsala, že B. Němcová se mohla osobně znát se synem Napoleona Bonaparta, a prožít s ním románek. O jakého Napoleonova syna šlo? Jediný, který by měl k Boženě a Čechám blízko, by byl Orlík, tedy Napoleon II. Ani další synové neměli důvod se stýkat s jakousi českou dcerou kočího. V dalším textu tento nesmysl dále rozvíjí. Stačí si srovnat letopočty: Božena Panklová-Němcová (1820-1862), Napoleon II. (1811–1832). Orlík prý Barunku okouzlil v jejích 16 letech, když prý sem jezdil. Stačí si ale jen snadno spočítat, že zemřel ve Vídni, když bylo Boženě 12 let. Protože okouzlila i císařského potomka, kněžna jí zapudila…

Zato v textu z Obrys – Kmen se píše, že Kateřina Zaháňská měla románek s Karlem Janem Nepomukem, hrabětem Clam-Martinic, který velel jednotce, jež deportovala Napoleona na ostrov Elba.

Objevná teorie, kterou autorka zmiňuje, je tedy totálním nesmyslem, svědčícím o zmatku, při kterém kniha vznikala.

Další 3 stránky jsou z webu žena-in.

A jsme u kapitoly „Vědmy z Kopanic“. Zde, na s. 148 kapitola začíná větou „Není to ještě tak dávno, kdy v odlehlém koutu…“ V článku z Moskytu, nazvaném úplně stejně, článek začíná takto: „Ještě zcela nedávno, v odlehlém koutu…“ Poté, jen s pár přehozenými slovy, je kapitola kompletně opsaný tento článek… Neuvěřitelné…

Následuje kapitola „Zmizeli beze stopy“. První případ pohřešované osoby je z Třebíčského deníku, další z Krkonošského deníku, další z ahaonline, jihlava.idnes, echo24 … v podstatě celý seriál Krimipomníčky na idnes.

A jsme u kapitoly „Česká Akta X“. Následují případy z Akt X, tedy webů Projektu Záře a KPUFO, ale i Prostějovského deníku. Ani zde se autorka neobtěžovala s uvedením zdrojů.

Kapitola „Svatá holčička“ je z článku na praha-levne.cz. Autorka jen mírně pozměnila první věty, pak už je vše stejné. Poté následuje článek z české-záhady.cz o stigmatičce Tomanové.

Nemůže chybět ani „Ďáblova bible“. Zde se autorka obává, že se záhadologové tomuto tématu vyhýbají, neboť se bojí, že nemohou nic nového přinést, pouze citovat již citované. Od této autorky jsou to slova, která by se měla tesat do kamene.

Autorka se však nebojí a tak kapitolu poskládala z wikipedie, Severských listů, Druidova mysteria.

Je pěkné, že její „soukromé zamyšlení“ k tématu, kde by optimista hledal snad poprvé původní text a originální myšlenku, se velmi podobá článku v zlin-idnes.cz, a ten dodal text i k dalším dvěma oddílům na následujících stránkách. Údaje o klášteru byly převzaty opět z wikipedie.

Kapitola „Tajemná moc obrazů“ vypráví o přeštickém obraze, převzato ze zpráv-idnes. Oddíl o obraze z Hrabyně je z webu tamní farnosti, a z Literárek. V titulku je i s chybou (Hrabině). Poslední případ je opsán z webu mysteryfilm.

A to je konec knihy.

Použitá literatura zabírá pouze jednu stránku. Pokud si myslíte, že chybějící zdroje budou uvedeny na závěr knihy, pak omyl. Zrovna ty, které tak snadno dohledáte, tam nejsou.

Pak už je jen reklama.

Při hledání textů překvapí, kolikrát se jeden text na internetu vyskytuje, bez uvedení, kde se vzal a tak i vůbec dohledat původní zdroj je problém. Autoři původních textů by si měli občas prověřit, kde jejich texty kolují.

Co dodat?

To se to píšou knihy, když většinu poskládáte z webů a zbytek dolejete omáčkou. Možná si řeknete, že v době internetu mají autoři ztíženou úlohu, když je všechno už dojisté popsáno a zveřejněno?

Knize chybí důležitý podtitul – že je psaná pro ty, kteří nemají internet. Ovšem takový kompilát se jen tak nevidí.

Pokud si tedy nějaký nešťastník knihu koupil, a přitom umí pracovat s internetem, byla to jeho nejhloupější koupě roku.

Texty, ze kterých je kniha poskládaná:

s. 7-8 – https://www.astrohled.cz/clanky/sarka-20-let-zlin/ 
s. 8-9 – https://www.astrohled.cz/clanky/nezvana-navsteva-vratislav-40-let-dacice/?stranka=6utm_source=Astrohled 
s. 9 – http://poltergeist.zjihlavy.cz/c1-zjeveni-u-zebraku, nějakým nedopatřením uveden zdroj (Magazín 2001)
s. 9 – 10 – https://brnensky.denik.cz/serialy/duch-hrabete-hleda-sveho-vraha-na-zamecku-20160820.html  
s. 10-11 – http://www.kpufo.cz/wpi/sepe.htm  
s. 15 – 16 – https://www.astrohled.cz/clanky/vera-43-let-olomouc/  
s. 18-19 – https://www.astrohled.cz/clanky/jana-59-let-straz-pod-ralskem/    
s. 32-33 http://www.kpufo.eu/sk/index.php/psychotronika/74-16  
s. 33-35 – http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/poltergeist/81-nepokojny-dm-u-kolina  – uveden zdroj
s. 35-36 – http://www.kpufo.cz/wa/waa/karli.htm  
s. 37- 38 – http://www.kpufo.cz/wa/waa/slupi.htm  
s. 40-41 – https://www.moskyt.net/noc-pohadce  
s. 42-43 – https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi_20091020_nevada.html  
s. 43-44 – http://www.spirit.cz/index.php/64-titulni2/17158-duchove-z-dolskeho-mlyna  
s. 44-45 – http://www.ceske-zahady.cz/rajsky-mlyn-misto-nasycene-negativni-energii  
s. 45-46 – http://www.ceske-zahady.cz/kostel-sv-morice-kostlivci-svedskych-vojaku  
s. 46-48 – http://poltergeist.zjihlavy.cz/c1-proklety-dum  
s. 48-50 – http://extrastory.cz/penzion-nimrod-drive-sem-slavni-hoste-chodili-na-kavu-ted-v-jeho-ruinach-milovnici-zahad-lovi-duchy.html  
s. 50-53 – https://otomar-knihy.webnode.cz/news/skryta-a-desiva-tvar-marianskych-lazni/  
s. 52-53 – http://bleskove.cz/zpravy/6748-zemanuv-hostinec-pustne-je-na-prodej-a-pry-v-nem-i-strasi 
s. 54-56 – http://cilichili.cz/2016/6-vsechno-co-jsme-milovali/reportaz/soumrak-na-hrbitove-blaznu/  
s. 58-59 – http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/opusteny-blazinec-v-dubi-je-desivy-ma-i-temnou-minulost.html  
s. 59 – https://www.kulturne.com/clanek/covers-for-lovers-maji-novy-videoklip-je-inspirovany-budovou-kde-se-testovalo-lsd  
s. 60 – https://usti.idnes.cz/tschinkelova-vila-detska-lecebna-v-dubi-lsd-f2h-/usti-zpravy.aspx?c=A150224_2142192_usti-zpravy_alh  
s. 64-66 – https://otomar-knihy.webnode.cz/news/umrlcova-milenka/  
http://luzs.cz/hrbitov-a-kostel-sv-mari-magdaleny-ve-velharticich.html  
https://www.moskyt.net/zlo-na-velhartickem-hrbitove  
s. 67 – 71 – https://www.krasnapani.cz/zahada-noutonickeho-hrbitova  
s. 78 – http://pohranicnik.blogspot.cz/2016/10/  
s. 78 – 79 – http://www.chytrazena.cz/strasidelny-les-8133.html  
s. 79 – https://www.wattpad.com/280398170-nejstra%C5%A1ideln%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-m%C3%ADsta-sv%C4%9Bta-les-bor  
s. 80 – http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/alej-mrtvych-v-lese-svib-pripomina-desetitisice-padlych-v-bitve-u-hradce-kralove–1629665  
s. 81 – https://brnensky.denik.cz/serialy/duch-mnicha-hlida-misto-masakru-lidi-v-tajemnych-lesich-u-obce-osiky-20140830.html  
s. 82 – http://www.ceske-zahady.cz/plakanek-detsky-plac-udoli  
s. 84 – 89 – https://www.moskyt.net/pohasle-svetlo-bludicek  
s. 90 – http://ereading_upiri-a-vlkodlaci-v-ceskych-zemich-1_168789_prev.pdf  
s. 96 – http://extrastory.cz/tajemna-upiri-princezna-zila-na-krumlovskem-zamku-tvrdi-to-rakousky-badatel.html  
s. 99 – https://cs.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Am%C3%A1lie_ze_Schwarzenberka  
s. 106 – http://www.zahadyzivota.cz/?p=8939  
s.107 – http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zehunska-obora/o-fextech  
s. 113-114 – http://www.kpufo.cz/wna/fext.html  
s. 116 – http://www.paranormal-activity2.estranky.cz/clanky/zazdeni-zaziva.html  
s. 118 – http://forum.valka.cz/topic/view/172989/Sovinec  
s. 119 – https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/zazdena-kostra-z-ronova-prekvapila-historiky-i-policii-20160606.html  
s. 120-121 – https://jihlavsky.denik.cz/z-regionu/zazdena-kostra-z-ronova-prekvapila-historiky-i-policii-20160606.html  
s. 122 – http://www.ahaonline.cz/clanek/retro-skandaly-aneb-legendy-pod-lupou/118691/zadne-telo-jen-otazniky-od-zmizeni-sboristky-narodniho-divadla-uplynulo-42-let.html  
s. 123 a n. – http://g.cz/5-kostnic-v-cechach-na-morave-ktere-vam-pripomenou-jak-moc-je-zivot-pomijivy/  
s. 132-133 – https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/20080126podzemi_tvare.html 
s. 137 – http://zahadyajevy.blogspot.cz/2013/06/adolf-hitler-spolupracoval-skutecne-s.html  
s. 140 – http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2016/132-30-2016-3-srpna-2016/1341-zahada-puvodu-a-narozeni-bozeny-nemcove  
s. 145-147 – http://zena-in.cz/clanek/teorie-bozena-nemcova-byla-goyova-vnucka-co-vy-na-to 
s. 148-154 – https://www.moskyt.net/vedmy-kopanic  
s. 155-156 – https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/20080205_pohresovani.html  
s. 156 – https://krkonossky.denik.cz/zlociny-a-soudy/starik-zmizel-pred–lety-nasedl-do-vlaku-a-uz-ho0.html  
s. 158 – https://jihlava.idnes.cz/krimipomnicky-zmizeni-vladimira-bastla-z-cechocovic-a-ufo-pnf-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160423_2241457_jihlava-zpravy_mv  
s. 159 – https://echo24.cz/a/wGRwk/zmizeli-beze-stopy-zahada-ceskych-studentu-v-albanii  
s. 161-162 – https://liberec.idnes.cz/patrani-po-ztracene-ivane-koskove-z-prisovic-fnt-/liberec-zpravy.aspx?c=A160407_115028_liberec-zpravy_tm  
s. 165 – http://www.projektzare.cz/hledaji-se-svedkove-ukazu-v-okoli-milicina-v-roce-1991/aktualne/  
s. 166 – http://www.kpufo.cz/wbe/svet.htm  
s.168-169 – https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kosir-opradaji-moderni-povesti-o-vrazich-zlatu-ci-.html  
s. 172-174 – http://www.praha-levne.cz/praha/na-malostranskem-hrbitove-lezi-svata-holcicka/  
s. 175 – http://www.praha-levne.cz/praha/zapomenuty-malostransky-hrbitov/  
s. 176-177 – http://www.ceske-zahady.cz/anna-tomanova-stigmaticka-orlickych-hor  
s. 181 – https://www.severskelisty.cz/kultura/kult0674.php  
s. 181 – https://cs.wikipedia.org/wiki/Codex_gigas    
s. 182-183 – https://zlin.idnes.cz/codex-gigas-dablova-bible-na-velehrade-d8g-/zlin-zpravy.aspx?c=A170410_2318296_zlin-zpravy_ras  
s. 185 – http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/Dablova_Bible.htm  
s. 187 – https://cs.wikipedia.org/wiki/Podla%C5%BEick%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter  
s. 189-191 – https://zpravy.idnes.cz/zazracny-obraz-ktery-podle-legendy-uzdravoval-vydal-dalsi-tajemstvi-123-/domaci.aspx?c=A110401_152055_plzen-zpravy_pp  
s. 192–193 – http://farnosthrabyne.cz/zazracna-uzdraveni-u-panny-marie/  
s. 192 – http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman/22566-zazrany-obraz-ti-aspekty-jevu  
s. 193-194 – http://www.mysteryfilm.cz/news/labyrint-zahad 

error: Kopírování zakázáno!