Jak je to s radioaktivitou?

Čas od času se objeví alarmistický článek o nebezpečí radioaktivity, často s nejasnými údaji, nebo úplně bez nich, kalkulující s neznalostí této problematiky.

Tak si uveďme trochu faktů.

To, co každý z nás dostal z nehody ve Fukušimě nebo Černobylu je naprosto zanedbatelné. Zvláště těmito haváriemi se zbytečně straší lidé.

Roční dávka z přírodních zdrojů je v ČR nebo SR 3 milisieverty (mSv). Do toho se nepočítá lékařské ozáření. V Německu je to něco pod 5 mSv. Zvířata jsou ozářena více, protože nejsou v domech, jako lidé.

Trochu zmatek v tom způsobia výměna jednotek radiace. Dnes je to takto:

 • 1 mSv = 100mR/hod.
 • 1 uSv = 100uR/hod.

Smrtelná dávka (smrt do několika sec.) je 80 Sv = 80.000 mSv. Při Černobylu obnášel pobyt 10 minut v blízkosti reaktoru 50 Sv, tj. 100% smrt do 7 dnů. Do 4 Sv = 4.000 mSv přežije 50% postižených.

Další údaje:

 • Těžká nemoc z ozáření dávka je nad 1 Sv = 1.000 mSv.
 • 10 mSv = limitní dávka za rok.
 • 3,5 mSv = přirozená radiace – směrem k severu se zvyšuje (Norsko, Švédsko 7,2 mSv).
 • 0,5 – 3 mSv = vyšetření mamografem.
 • 0,5 mSv = 500 mikroSv – přelet Atlantiku
 • Dávka 0,5 mSv odpovídá přibližně 2-3 cestám Praha – New York – Praha.
 • 0,07 mSv = 70 mikroSv – bydlení v kamenném, cihlovém nebo betonovém domě za rok.
 • RTG vyšeření hrudníku, zubů, jedné paže – 20 – 5 – 1 mikroSv.
 • 10 mikroSv – průměrná denní dávka přirozené radiace.
 • 1 mikroSv – roční používání CRT monitoru (starý, hluboký)
 • 0,3 mikroSv – roční dávka ve vzdálenost 70 km od uhelné elektrárny.
 • 0,1 mikroSv – snědený 1 banán (obsahuje radioaktivní draslík K40)
 • 0,09 mikroSv – roční dávka ve vzdálenost 70 km od jaderné elektrárny.
 • 0,05 mikroSv – spánek vedle někoho.

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3342

error: Kopírování zakázáno!