Hold předpotopním civilizacím (5)

Na pozadí dějin této planety je časový úsek jedné lidské generace pouhé mžiknutí.

Vraťme se na chvíli k dávným historickým kořenům naší přítomnosti. Skrývá je sice nános věkovité minulosti, ale myslitelský důvtip a tvůrčí zaujetí dokáže z jejich stop vyčíst podivuhodná poselství.

Našli v Číně Prométheovu kostru?

Dva další nálezy jsou ještě výmluvnější. V Peru byly nalezeny ozdoby z lité platiny. Tavba platiny vyžaduje však teplotu 1730 stupňů, čehož lze dosáhnout jen technikou srovnatelnou s technikou naší.

A v Číně obsahovala hrobka slavného generála Čao Čou (265-316) předměty s tímto složením: 10 procent mědi, 4 procenta hořčíku, 85 procent hliníku. Hliník se však získává elektrolýzou. Máme si tedy učinit závěr, že Číňané znali tento postup před více než 1600 lety a že jej pak zapomněli? Něco takového není vyloučeno. Věda a technika se někdy objevuje a mizí záhadným způsobem. Mayové neužívali kola; zachovali si však na ně vzpomínku nebo předznamenali jeho upotřebení – zhotovovali pro své děti hračky na kolečkách. Připustíme-li, že potopa zničila velkou civilizaci, je pravděpodobné, že následující období bylo poznamenáno návratem k barbarství.

Obr. Baalbecká terasa

Vědomosti, zaznamenané na sloupech a tabulkách, uložených v pyramidách či podzemních stavbách, se staly výsadou několika zasvěcenců – druidů, kněží a postav ztotožňovaných s polobohy. Ti pochopitelně nemohli znát všechno a předávali své znalosti pouze podle vlastního uvážení. Tak by se daly vysvětlit pozoruhodné astronomické znalosti u předkolumbovských národů, Egypťanů a Sumerů.

Sumerové uměli zacházet s velmi velkými čísly. Jsou u nich známy výpočty s výsledkem 195 955 200 000 000. V 17. století nebyla ještě naše kultura schopna operovat tak velkými čísly. Od koho však měly staré národy své znalosti? Podle řecké tradice dal oheň lidem Titán Prométheus. Řada kultur přisuzuje vynález zemědělství a tavení kovu mytickým postavám. Babylónské hliněné tabulky tvrdí, že vědecké poznatky předali kněžím Babylónu jacísi obři, kteří vyvázli při potopě, a na celém světě se zmiňují různé legendy a různá náboženství o takových plemenech obrů.

Zdůvodňují je zkamenělé pozůstatky gigantopiteků a megantropů, vykopané v jižní Číně a východní Africe?

Sovětský vědec V. P. Jakimov propočítal, že gigantopitekové vážili půl tuny a byli pět metrů vysocí. Dnes víme, že určité archeologické nálezy dosahují rozměrů, značně přesahujících možnosti křehkého homo sapiens, vybaveného jen primitivním nářadím.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2881

error: Kopírování zakázáno!