„Je potrebné zachrániť zážitky od zabudnutia“

Pred časom Záhadologický infoservis priniesol krátku informáciu „Jinýma očima“. (1)  A teraz Vám môžem predstaviť bádateľa, poľského kolegu, ktorý žije na Slovensku, Krzysztofa Dreczkowskiego!

 • Ako si sa dostal do našej krajiny ?

Po troch rokoch práce v Anglicku som prišiel na Slovensko, preto lebo som sa zoznámil na ostrovoch s jednou Slovenkou. Nechcel som, aby náš vzťah bol na diaľku, tak som sa rozhodol, že skúsim žiť na Slovensku. A tak život tu sa mi veľmi zapáčil, že som tu zostal, aj keď sme sa potom rozišli.

 • Čo ťa k paranormálnu priviedlo?

Mám záujem o záhadné javy od môjho raného detstva. Moja rodina a moji susedia majú mnoho zvláštnych skúseností, o ktorých mi hovorili už od útleho veku. Mal som aj niekoľko súkromných paranormálnych skúseností, ktoré ma presvedčili, že niečo „existuje na druhej strane“. V istom zmysle „iná strana“ sa sama zaplietla do môjho života, pretože napríklad, už keď som bol jednoročné dieťa, v noci ma prenásledovala nočnica (druh víly/čarodejnice), ktorá trápila aj môjho deda a pradeda (od maminej strany), ale aj môjho otca, ktorý sa k nám presťahoval z inej časti Poľska. Potom tu nočnú moru odohnali ľudovým spôsobom, tak, že prenásledovanie sa skončilo. V neskorších rokoch, keď som chodil do škôlky a školy, som pozoroval UFO a duchov, ale zriedkavo. Časom som začal zbierať rozmanité záhadne príbehy od mojej rodiny a od susedov, a začal som je zhromažďovať. A ešte neskôr som začal registrovať záhadne zážitky aj od iných ľudí, ktorých som vyhľadával, aj z krajín mimo Poľska – z Česka a Slovenska. Veľmi rad mám aj české a slovenské povesti o záhadných javoch, veľa zaujímavých detailov je v nich opretých na skutočnosti. Snažím sa tiež nahrávať na video alebo robiť fotky záhadných manifestácií.

 • Tak minulosť už známe. Nás však zaujíma aj dnešok a budúcnosť. Čo ta v oblasti záhad zaujíma najviac?

V súčasnej fáze výskumu záhadných manifestácií, ma najviac zaujímajú relácie ľudí o pozorovaní bytostí, ktoré môžu zmeniť svoj vzhľad a prejaviť sa pod živočíšnymi, humanoidnými alebo hybridnými tvarmi – ktoré obsahujú prvky rôznych tvorov.

 • Môžeš čitateľom predstaviť svoj blog, svoje aktivity v tejto oblasti?

Na blogu sa snažím prezentovať relácie o takýchto bytostiach: cudzie, prichádzajúce z iných dimenzií, ktorí sa dnes dokážu ukazovať v tvare mimozemských bytostí, ktoré len napodobňujú. V minulosti sa objavovali vo forme vodníkov, škriatkov, svetelných gúl, čiernych psov, sfingov, drakov a iných tvorov. Samozrejme, mám záujem o stretnutia aj s dobrými bytosťami, ktoré sa tiež môžu objavovať v rozmanitom výzore – len takéto priame stretnutia sú zriedkavejšie, lebo tento druh bytostí skôr pomáha ľuďom na spôsob viac nepozorovateľný. Duše ľudí po smrti, tiež sa môžu ukazovať v rozmanitom tvare a výzore. Aj v súčasnosti bytosti z iných dimenzií sa občas ešte ukazujú ľuďom v tvare trpaslíkov, vodníkov a drakov, ale nie je to také časté ako v minulosti. Napríklad, monštrum Loch Ness, je manifestáciou draka, nie je to žiaden dinosaurus. Toto jazero sa spája s magickými bytosťami, bohužiaľ s „podvodníckym“ charakterom. Veľkého jaštera ľudia tiež mali vidieť v okolí starých skál, ktoré sú pri Hlohovci.

 • Stále hovoríme, že je potreba nezatvárať sa v svojej zemi a brať inšpiráciu, teda všetko dobré, zo zahraničia. Máme teraz tu výhodu, že sa môžeme spýtať človeka, ktorý poznal záhadologickú situáciu v iných krajinách. Čo by si povedal o záhadológii v Polsku, Slovensku, ČR, príp. v iných krajinách? 

Súhlasím s tým, že je dobré študovať a inšpirovať sa štúdiem tajomných javov aj z iných krajín. To pomáha rozlišovať detaily z udalostí, ktoré sa opakujú bez ohľadu na krajinu, a to takým výskumom prináša na dôveryhodnosti. Stretnutia s rôznymi tajomnými bytosťami majú podobný priebeh, bez ohľadu na to, či mali miesto na príklad v obciach v Poľsku, Českej republike alebo na Slovensku. Ja som pochopil niektoré nezrozumiteľné prípady z 20. storočia v Poľsku, keď som čítal české a slovenské povesti, v ktorých som zistil, o čo išlo v prípade nevysvetliteľných udalostí, o ktorých mi povedal môj dedo.

Bohužiaľ, ľudia sú dnes takí zaneprázdnení, že stretnutia záhadológov z rôznych krajín sú zriedkavé – je to pravda. Našťastie je tu aj internet, vďaka ktorému môžeme za prostredníctvom videokonferencie alebo mailov nejako to nahradiť, a dozvedieť sa o aktuálnych novinkách v tejto oblasti priamo z iných krajín. V 80. a 90. rokoch nebolo takéto pohodlie. Inými slovami, ak chce niekto hovoriť o tajomných javoch s niekým z inej krajiny, je to dnes oveľa jednoduchšie, a to aj kvôli existencii rôznych internetových prekladačov. Súhlasím však s tým, že osobné stretnutia a dokonca aj štúdie by boli dobrou a užitočnou skúsenosťou a fajn zážitkom.

A keď ide o všeobecný výskum o nevysvetlených javov, dá sa poznamenať, že nadšenie sa trochu oslabilo. Sú o nich stovky kníh, časopisy, existuje tiež dostupnosť informácií z vládnych zverejnených dokumentov o UFO, vydané orgánmi rôznych krajín. Preto myslím, že vyšetrovanie záhad v Poľsku, Česku a na Slovensku je na podobnej úrovni. Mame to, o čom sme snívali, dostup k mnohým informáciam. Preto už neexistuje impulz, aký bol v dobách, keď sme mali málo údajov, a ktorý viedol k horlivým pokusom o ich získanie.

Myslím si, že by bolo cenné, keby každý vyšetrovateľ záhad hľadal v okolí, kde žije, či sú tam ľudia, ktorí zažili niečo tajomné, alebo či sú takí, ktorí o takýchto skúsenostiach vedia – a zaznamenával takéto príbehy, najlepšie na diktafóne alebo videu, ktoré by potom zverejnil na youtube. Myslím si, že je potrebné zachrániť takéto zážitky od zabudnutia a vypočúvať starších ľudí, ktorí o nich často veľa vedia – a z ktorými bohužiaľ rýchlo opúšťajú tento svet.

 • Záhadológia priťahuje najmä mladých ľudí. Prichádzajú plní nadšenia, no keď spoznajú, že v podstate ide o beh na dlhú dráhu, bez rýchlych výsledkov, obor opúšťajú a ich miesta zaberajú opäť noví mladí, rovnako neskúsení aj nadšení. Čo je tým faktorom pre dlhodobý záujem o záhady? Musí to byť vždy vlastný zážitok s niečím podobným? Alebo niečo iné?

Myslím, že to, čo pomáha udržiavať dlhodobý záujem o tajomné javy, nie sú jednoducho len vlastné záhadné skúsenosti, ale aj počúvanie ľudí, ktorí zažili niečo zvláštne, alebo o tom môžu povedať, keď svedkovia starších udalostí už nie sú nažive. Každá zachránená relácia od zabudnutia je v nejakom zmysle víťazstvom.

Okrem toho vyšetrovatelia môžu nadviazať bližšie známosti s rôznymi ľuďmi, ktorí tiež majú otvorené myslenie a v priebehu času a vďaka výskumom môže vzniknúť aj priateľstvo. Inými slovami, samotný výskum, získané informácie, spoznávanie nových miest, a novo poznaní ľudia, ktorí majú zaujímavé zážitky, sú samé o sebe fajn „odmenami“ za vyšetrovanie záhadných javov. Keď vyšetrovanie bude potom opreté na dobrých vzťahoch z ľuďmi, a budeme ich mať ako kamarádov a nie ako „objekty/veci na vyšetrovanie“, vtedy záujem o záhadné javy bude vždy živý, dobre zameraný, bude mať dobré základy a bude prinášať dobré ovocie. Keď medzi ľuďmi sú dobré vzťahy a existuje dôverovanie, aj tiež obe strany sú si viac otvorené, a dá sa pohovoriť o veciach, o ktorých sa niekedy nehovorí ani z rodinou. Keď svedkovia pomáhajú vyšetrovateľom v získaní zaujímavých informácií, potom vyšetrovatelia môžu ukázať svedkom aj podobné príbehy iných ľudí – vďaka tomu svedkovia sa dozvedia, že takých zážitkov je viac, a majú viac istotu, že nemali halucináciu, ale že aj iní prežili niečo podobné. Týmto spôsobom svedkovia pomáhajú vyšetrovateľom, a vyšetrovatelia – svedkom.

 • Záhadologia je všeobecne vo vleku médií, stále akoby čaká na podnety z vonkajšieho sveta – vlastne to je aj predmetom jej záujmu – no napriek tomu ako by nevykazovala vlastnú aktivitu. Ako vidíš vztah záhadológov a médií?

Oficiálna televízia, bohužiaľ, je často manipulovaná ateistami, ktorí sa nechcú zaoberať vážnym výskumom nevysvetliteľných javov; alebo okultistami, ktorí znova filtrujú informácie neobjektívnym spôsobom, a pridávajú k niektorým faktom falošné okultistické teórie.

Myslím, že namiesto toho, aby záhadológ mal čakať na rozhovor v televízii alebo v rozhlase, ktoré sú stále zriedkavé, je lepšie vytvoriť vlastný kanál na YouTube a zverejniť tam informácie o svojom výskume. A ak televízia alebo rádio bude mať záujem, zavolajú sami zahadológov k sebe na pohovor. Dobre je tiež informovať etnológov o svojich vyšetreniach a nahrávkach, etnológovia sa často živo zaujímajú o témy, týkajúce sa príbehov o tajomných udalostiach.

 • Aký je tvoj pohľad na ufológiu? Veď trvá už sedem desaťročí, v podstate stále prešľapuje na mieste. Niet jediného rukolapného dôkazu, sú len dohady a otázky. Ako vidíš budúcnosť ufológie?

Myslím, že ufológovia už zhromaždili dostatok informácií o UFO a tajomných bytostiach, že teraz je čas na vysunutie uzáverov. Môj názor po 20 rokoch výskumu UFO je taký, že skutočný mimozemšťania z iných planét majú plnú možnosť existovať, ale podľa mňa väčšina z javov UFO nie je spojená s nimi. Vo väčšine sú prejavy UFO a „mimozemšťanov“, prejavmi tvorov, ktoré môžu zmeniť vzhľad a niekedy aj zhmotniť rôznych zariadení – ako v minulosti vedeli zhmotniť čierny ohnivý koč. Tieto bytosti, okrem iného, majú za cieľ viesť ľudí k zmätku alebo do nebezpečných situácií. Myslím, že len malé percento z pozorovaní UFO/mimozemšťanov môže byť spojená s reálnymi mimozemšťanmi. Väčšina z týchto tvorov, ktorí vyzerajú na bytosti z iných planét, v skutočnosti sú škriatkovia, čerti, sfingy a iné tvory, o ktorých nám hovoria povesti, a ktoré sa v dnešnej dobe premenili na mimozemšťan. Nie nadarmo je realitou, že tie bytosti často majú strach z náboženských vecí, rovnako ako kedysi rozmanité tvory aké stretávali naši predkovia. Kruhy v obilí – tie pravé tiež často sú spojené zo špiritistickými javmi, a objavujú sa na miestach, kde sú pohanské pohrebiska, na ktorých v minulosti sa tieto bytosti ukazovali ako čierne veľké psi, alebo iné záhadne bytosti.

 • Záhadami sa zaoberali mnohé vynikajúce mozgy, vedci aj význační bádatelia. No je to aj oblasť plná podvodníkov, aj šarlatánov, alebo náboženských fanatikov. Ako – podľa teba – je potrebné pristupovať k tomuto problému?

Prvá vec, ktorú vyšetrovateľ záhad musí podľa mňa urobiť, je hovoriť s ľuďmi priamo, a čo zistí a objaví, porovnávať s reláciami od druhých vyšetrovateľov.

Niektoré veci a udalosti sa opakujú a vďaka tomu sa môžeme dostať k zaujímavým objavom, o ktorých ani šarlatáni, ani fanatici ešte nehovoria 🙂 Takže treba zozbierať informácie z prvých zdrojov, a potom sami cez prizmu vlastného výskumu, naučiť sa s časom rozpoznať, čo v reláciach od iných vyšetrovateľov môže byť pravda, a čo je len ich fantáziou alebo chybným záverom. Realita a zážitky ľudí, samo o sebe veľa povedia o voľajakom tajomstve, keď sa zoberie viac podobných príbehov; ponáranie sa v magické teórie nie je vôbec potrebne, veď nájsť čistejsiu pravdu stačí samé skúsenosti ľudí, ktorí hovoria o tom, čo zažili.

 • Slovenskí a českí bádatelia sa stretávajú na spoločných prednáškových akciach, no s poľskými kolegami sú kontakty sporadické. Ako vidíš možnú spoluprácu, nielen s poľskými, ale s ďalšími kolegami vo východnej Európe?

Ako som spomínal vyššie, v prvom rade je dobre hovoriť o všetkom cez internet či mailom, či cez video, a pri tom robiť nahrávky na youtube. Potom, keď je to možné, nejaký čas robiť stretnutia v reálnom živote na nejakej akcii na zaujímavom mieste, napríklad na nejakom hrade… 🙂

 • Slovenskí bádatelia doteraz nemali vlastný tlačený časopis. Ako by taký časopis podľa teba mal vyzerať? Aká je situácia v Poľsku?

V Poľsku máme pár časopisov, v ktorých sa píše o záhadných javoch: „Nieznany Świat“ (2), „Czwarty Wymiar“ (3), „Enigma“ i iné. Ale v takých časopisoch je bohu žiaľ často veľa vecí spojených zo smerom New Age, hovoriacich o vraždách alebo okultizme. Chýba časopis, v ktorom by boli predložené vojenské dôkazy na existenciu UFO, a hlavne priame relácie svedkov rozmanitých záhadných javov – bez okultistických teórií. V Anglicku sa mi páčil časopis, v ktorom obyčajní ľudia opisovali svoje záhadne zážitky, a ktoré posielali do redakcie tohto časopisu. Niečo také, ako je to na posledných stránkach „Enigmy“, ale dobré by bolo, aby také relácie tvorili minimálne 80 percent celého časopisu. Keby pri tom aj vedci, napríklad z rakúskeho Inštitútu hraničných oblastí vedy zverejňovali tiež svoje zistenia z vyšetrovaní záhadných javov, taký časopis by mohol byť veľmi zaujímavý. (4)

 • Čo je lepšie – časopis alebo web?

Myslím, že časopis. Možno lepšie, keby bol taký, ktorý sa objavuje raz za 3 mesiace, ale zato má množstvo zaujímavých informácií, príbehov a dôveryhodných údajov, napríklad zo zverejnených tajných dokumentov vlád rozmanitých krajín.

 • Aký je tvoj pohľad na sociálne siete a záhadológie na nich? Ako hodnotíš skupiny a úroveň diskusií na nich?

Myslím, že sociálne siete, ako je facebook najviac, sú skôr dobre pre informovanie o aktuálnych novinkách, v oblasti záhadných javov. Sú dobrým informátorom, kde sa konajú nezvyčajné udalosti.

 • Píšeš svoj blog, zaujímaš sa o slovenské aj české záhady. Pripravuješ niečo nové?

Pre blog (5) obetujem už menej času, snažím sa zato registrovať na video (6) rozmanite rozhovory zo svedkami záhadných javov. Toto je podľa mňa lepšie, ako čítanie a písanie na internete (na svojom blogu mám okolo 700 článkov), a pri tom si človek vie všimnúť emócie, aké vyvolávajú skúsenosti ľudí, ktorí zažili stretnutie so záhadnými javmi alebo bytosťami. V najbližšom čase plánujem stretko s občanmi dediny Helpa na strednom Slovensku. Niektorí starší ľudia vedia veľa povyprávať o čarodejniciach, ktoré dokážu zostať mimo tela a používať „iný“ typ hmoty, vďaka ktorému sa vedia zhmotniť ako postavy rozmanitých bytostí.

Tiež plánujem preskúmať starý kostol na Liptove, kde ľudia z tejto oblasti videli procesie duchov, a iné tajomné prejavy, ktoré s týmto miestom súvisia.

 • Ďakujem za rozhovor. Klobúk dole pred Tvojou znalosťou slovenčiny.

Aj ja Vám ďakujem za rozhovor, a za možnosť poinformovať iných vyšetrovateľov záhad, aj o takých netypických veciach.

Odkazy

(1) Jinýma očima. Infoservis, 15.10.2018. Online: http://kpufo.eu/2018/10/28/jinyma-ocima/

(2) Nieznany Świat. Online: http://www.nieznanyswiat.pl/

(3) Czwarty Wymiar. Online: http://www.4wymiar.pl/

(4) Imago Mundi. Online: http://www.igw-resch-verlag.at/

(5) Blog: Zmiennoksztaltne istoty. Internet: http://zmiennoksztaltne.blogspot.com/

(6) Youtube: https://www.youtube.com/user/mamoru007, https://www.youtube.com/channel/UCULSGlA15xMxC9GwyY17ydw

error: Kopírování zakázáno!