Davová psychóza v šarlatánskej štôlni

Neďaleko Rudnian nad Markušovskou dolinou nad odkaliskom bývalých Železorudných baní sa týči vápencová „pyramída“ Spálené Stožky.

Tento kopec svojim tvarom skutočne pripomína pyramídu, ale od proklamovaného tvaru pravidelnej geometrickej pyramídy má hodne ďaleko.

Vzhľadom na to, že znovuobjaviteľmi tohto masívu boli (miestnych pomerov neznalí) občania Českej republiky, potrebovali vymyslieť bombastický názov „Zulu 664“.

Do uvedeného masívu je vyrúbaná zabudnutá štôlňa. A tá sa stala Mekkou ľahkoverných ovečiek, túžiacich po rýchlom uzdravení. Táto štôlňa, ktorej ústie sa nachádza v blízkosti bývalej (dnes už zbúranej) ortuťovne v prostredí extrémne kontaminovanom toxickými ťažkými kovmi, najmä ortuťou (ktorá je aj karcinogénna a spôsobuje demenciu), má údajne uzdravujúce účinky, vďaka záporne nabitým iónom, ktoré sa v nej údajne tvoria vďaka tomu, že kopec nad ňou má pyramidálny tvar.

A vďaka internetu sa z odpudzujúceho, zdravotne závadného miesta, ktorému sa donedávna každý vyhýbal, stáva regeneračno – rekreačné stredisko s masovou návštevnosťou…

(-vf-), Facebook

Čtěte: