Dva fanoušci archeoastronautiky poškodili Velkou (Cheopsovu) pyramidu

Dva němečtí amatérští badatelé způsobili vážné škody uvnitř Velké pyramidy

…při natáčení dokumentárního filmu s názvem Cheopsův projekt (1), který má za cíl ukázat, že tato pyramida nebyla postavena v době tohoto faraóna čtvrté dynastie, ale mnohem dříve, a bez účasti starých Egypťanů.

„Stavitelé museli využít špičkové technologie k dosažení takové přesnosti. Velikost a postavení pyramid nejsou náhodné, ale má astronomické opodstatnění,“ říkají těm, u kterých se snaží získat finanční prostředky.

Dominique Görlitz (2) a Stefan Erdmann (3) navštívili Egypt na jaře 2013 v doprovodu Franka Hoefera s kamerou. Jejich cílem bylo zjistit, „kdo opravdu stál za stavbou Velké pyramidy.“

Görlitz studoval biologii, Erdmann provozuje dům s pečovatelskou službou a je autorem knih s konspirační tématikou. (Jednu napsal s J. Udo Holey, známým jako Van Helsing (4), stíhsaného za šíření neonacistických idejí). (5)

Oba věří, že některé památky minulosti nebyly dílem kultur, kterým jsou přičítány, ale mimozemským nebo ztraceným a zaniklým civilizacím.

Egyptské úřady jim vydaly povolení ke vstupu 17. dubna 2013 do Velké pyramidy, kde je na skále malováno červeným inkoustem, kartuše s názvem faraóna Cheopse. Nachází se v  místnosti, která je součástí pohřební komory, a tedy není přístupná veřejnosti.

Badatelé seškrábli červenou barvu a odebrali vzorky k analýze v Německu. To však neměli povoleno.

Jejich cílem bylo dokázat, že materiál, kterým je nápis zhotoven, není z doby před asi 4500 roky, ale je mnohem pozdější. To by dokázalo, že pyramida nebyla postavena za doby tohoto faraóna, ale je starší.

Egyptské úřady se dozvěděly o tomto jednání nedávno. Ministerstvo pro památky takové chování odsoudilo 24. listopadu 2013, a považuje ho za závažné porušení historického dědictví.

Ředitel egyptských starožitností Mohamed Abdel Maqsoud, odsoudil v médiích Görlitze, Erdmanna a další fanoušky archeoastronautiky (6), nebo, jak se dnes říká po úspěšném dokumentárním seriálu History ChannelVetřelci dávnověku.“ (7)

Připomněl, že datování pyramidy závisí nejen na tomto nápisu, ale existuje i mnoho dalších fyzických důkazů. Nejdůležitější, vysvětlil, je sbírka papyrů objevených  v roce 2012 francouzským archeologem Pierre Talletem (8) v jeskyni v Wadi Al-Jarf (9) v blízkosti Rudého moře, které obsahují údaje o počtu pracovníků a řemeslníků, kteří se během panování Cheopse podíleli na výstavbě jeho hrobu, a obsahují i výkresy zřejmě jednoho z vedoucích stavebníků.

Velká pyramida je nejznámější, ale ne jediná taková stavba. V Egyptě jsou desítky pyramid, a to nejen v Gíze. Pyramida se čtvercovou základnou byla po 3800 let nejvyšší budovou na světě. Její původní výška byla 146,6 m, nyní 138,8 metrů – to byl stop pro architekty do čtrnáctého století, kdy byla předstižena katedrálou  v Lincolnu v Anglii. (10).

Není to poprvé, co bylo této pyramidě způsobeno vážné poškození. Někdy se lidé pokouší vyškrabat do zdí své iniciály.

Je otázkou, k čemu zkoumání materiály nápisu dospěje. I když nápad na datování nápisu je dobrý, badatelé se měli snažit o provedení oficiálního odběru a zkoušek. Je jisté, že výsledky budou nutně odmítnuty, neboť vzorky byly odebrány neodborně a bez kontroly nezávislých orgánů a osob. Lidem, kteří jsou předem přesvědčeni o své pravdě, nelze v takových případech věřit.

Odkazy

(1) http://www.indiegogo.com/projects/das-cheops-projekt
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Dominique_G%C3%B6rlitz
(3) http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Erdmann
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Udo_Holey
(5) http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/2764-ruky-pre-od-tejto-knihy
(6) http://english.ahram.org.eg/NewsContentPrint/9/0/87647/Heritage/0/Egyptian-archaoelogists-refute-claims-by-German-am.aspx    
(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Aliens
(8) http://www.britishmuseum.org/PDF/Tallet.pdf 
(9) http://en.wikipedia.org/wiki/Wadi_al-Jarf
(10)  http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Cathedral