UFO – nezodpovězené otazníky (13)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Příběh Betty a Barneyho Hillových

19. září 1961 jeli tito manželé autem od kanadské hranice domů do Portsmouthu ve státě New Hampshire. V Colbrooku povečeřeli a ve 22.00 jeli dál. Domů chtěli dorazit nejpozději v 02.30, protone ráno měl přijít uragán. Všechno se stalo na silnici č. 3 v horách White Mountains. Za automobil se zavěsil jakýsi svítící objekt, který vůz pronásledoval. Betty vzala dalekohled, přiložila jej k očím a ztuhla: uviděla „obrovský létající koráb ve výšce několika set stop s otáčející se horní částí a blikajícími světly“. Objekt klesal nedaleko od Hillových a oni na něm uviděli dvojitou řadu oken. Za sklem stály jakési bytosti! Barney vystoupil z vozu a začal si také prohlížet neobvyklou loď dalekohledem. Podle jeho slov se „bytosti přilepily k oknům a dívaly se na automobil“. Když objekt přistál, Betty zavolala: „Vrať se do auta! Odvlečou tě!“ Barney stál jako ochromený a cítil, že ho drží jakási hypnotická síla. Za vteřinu však přece jen přemohl tato nepříjemná kouzla, dostal se do vozu a zavřel za sebou dveře.

Najednou Hillovi uslyšeli podivné „elektronické pískání“, které jakoby vycházelo z kufru auta. Mnohem později pak manželé tento zvuk dávali do souvislosti s náhlou dřímotou, která je přepadla – od této chvíle si na nic nepamatovali. Působil snad na Hillovy nějaký „elektronický hypnotizér“? Měli pocit, že uplynulo pár vteřin, a paměť se jim navrátila, za doprovodu známého pípání, nyní však jiného tónu. Manželé se probrali v absolutním tichu a … v jedoucím autě! Podle ukazatele zjistili, že jim zbývá 17 mil do Concordu, tedy, jinými slovy, že od místa, kde došlo ke kontaktu s UFO, jsou vzdáleni 35 mil!

Barney jen stěží ovládl řízení vozu, nechápal, jak to, že nenarazili do stromu nebo nevjeli do škarpy, a ubral rychlost. Jeli mlčky, ve stavu šoku, který dostali ze strachu: co se s nimi dělo během uplynulých dvou hodin? Přijeli domů. Lehli si, ale spánek nepřicházel. Zdřímli si trochu až nad ránem, ale hned je probudil vlastní křik. Oběma se zdálo, že je někam vlečou, a oni se v hrůze brání…

Pětačtyřicet hodin magnetofonových záznamů z hypnotických seancí poskytlo udiveným výzkumníkům informace o nebývalém „setkání třetího druhu“ manželů Hillových.

Zajímavé události se odehrávaly takto…

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2114

error: Kopírování zakázáno!