Tajemná tvář na Marsu (5)

Z dob světelných démonů nám zůstal rukopis, který by nám snad pomohl pomoci odhalit jejich tajemství, kdybychom jej uměli rozluštit.

Je to slavný rukopis Voynichův. Objevil jej v roce 1912 odborník na vzácné tisky Wilfrid Voynich. Od mondragonské jezuitské školy v italském Frascati koupil i původní dokumenty Tovaryšstva. Dokumenty přímo senzační. Dopis ze srpna 1666, podepsaný rektorem pražské Univerzity Karlovy Johannem Marctm, doporučoval rukopis pozornosti Otce Athanasia Kirchera, nejslavnějšího kryptografa té doby. Rektor Marci tvrdil, že rukopis pochází od Rogera Bacona. Kolem roku 1585 jej nabídl císaři Rudolfu II. alchymista a mág John Dee, jemuž se nepodařilo jej rozluštit, ale byl přesvědčen, že rukopis skrývá ta nejúžasnější tajemství. Voynich dovezl rukopis do Spojených států, kde se s ním utkali největší dešifrátoři včetně armádních – a zcela bezúspěšně.

V roce 1919 předkládá Voynich fotokopie rukopisu prof. Williamu Romaine Newboldovi, nesmírně vzdělanému dešifrátoru, který prokázal značné služby americké vládě. V dubnu 1921 Newbold oznamuje své první, fantastické výsledky. Je známo, že Roger Bacon (1214-1294), františkánský mnich zvaný „doktor mirabilis“, znal střelný prach a zvětšovací sklo. Podle Voynichova rukopisu však také určil velkou mlhovinu M31 v Andromedě jakožto spirál ní galaxii, znal chromozómy a jejich úlohu, sestavil mikroskop, dalekohled a další přístroje!

Nález vzbudil senzaci po celém světě, ale samozřejmě se nalezli pochybovači, kteří s Newboldovým řešením nesouhlasili. To bylo v každém případě jen částečné a zahrnovalo nanejvýš čtvrtinu rukopisu. Bacon podobné znalosti přeci nemohl mít. Pokud však byl ve styku s „démony“, s vnějšími světy, lze tvrdit, ze mohl mít docela dobře informace, které jako by pocházely z Jeho a dokonce i z naší budoucnosti.

Voynichův rukopis je psán umělým jazykem, který vynalezl neznámo kdo. První umělé jazyky pocházejí totiž ze 17. století, a přicházejí tedy mnohem později než Bacon. Jeho výzkumy dosud pokračují a všichni jsou zajedno, Že nějaký smysl má, že to není žert, ani mystifikace. V těchto stránkách pokrytých středověkým písmem jsou ukryta tajemství démonů a možná i další, ještě neobyčejnější.

Nedá mi, abych na závěr neuvedl poněkud kruté a trpké proroctví, týkající se původního tématu našeho pojednání: oněch velkolepých útvarů na Marsu a „sfingy“, které dělají dojem umělých staveb.

Před osmi lety, v roce 1986, byl na úpatí Cheopsovy pyramidy, pocházející z třetího tisíciletí př.n.l., vykopán kámen pokrytý hieroglyfy a vážící půl tuny. Nápisy obsahovaly stovky předpovědí dvorního astronoma faraóna Chúfeva. Jedna z těchto vět oznamuje s fatální krutostí údobí, v němž se všechny děti matky Země odeberou naráz zpět ke svému Stvořiteli. Ona věta zní: „Lidstvo ukončí svou pozemskou pout několik dekád poté, co v kosmu spatří svou vlastní posmrtnou masku.“

Zdeněk Krušina

  • Ze Sborníku „O mezních otázkách astronomie“, Benefit, Vlašim 1994

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!