Parapsychologické jevy

O čtení budoucnosti z ruky, o posouvání předmětů jen silou vůle, strašidlech, přenosech myšlenek a dalších pro nás nepochopitelných jevů se lidé dovídají ze všech koutů naší Země již po staletí.
Myšlenky o tom, že by kdokoliv z nás mohl pouhou silou vůle přesunout předmět na menší vzdálenost, nebo by byl schopen vědět o všem, co si druhý člověk myslí, jsou pro nás velmi vzrušující. Snad by se vám nelíbilo sednout si jednoho dne někam, pozorovat lidi a vědět o čem ten či onen zrovna přemýšlí?

Parapsychologie se dělí především na dvě základní skupiny. Do té první patří telepatie (přenos myšlenek) a jasnovidectví (předvídání budoucnosti). Druhou tvoří posouvání předmětů silou vůle, strašidla, duchové a jejich vyvolávání.

Je známo, že především jevy z druhé skupiny jsou velmi často oblíbenou činností mezi podvodníky. U první skupiny jako čtení myšlenek je tomu ovšem trošku jinak.

Je neodvratně známo a vědecky dokázáno, že někteří lidé mají zvláštní paranormální schopnosti. Člověk nadaný touto schopností může tak ve formě nejasných obrazů přijímat informace buď o tom, co si druhá osoba myslí, nebo co se stane v budoucnosti. Určitě většina z vás slyšela někdy jména jasnovidců jako Edgar Cayce či Nostradamus, jejichž některá proroctví se skutečně vyplnila. Například Nostradamus předpověděl začátek 2. světové války, rozpad SSSR a dokonce ať se zdá jakkoliv neuvěřitelné i smrt princezny Diany. Všemu nasvědčuje mnoho vědeckých pokusů. Například pokus s uhodnutím neznámé karty prokázal, že u 75% lidí, počet správného uhodnutí zakrytých karet převyšuje pravděpodobnostní koeficient. Nizozemská policie a zcela určitě i americká armáda využívá lidi s těmito schopnostmi ke svým experimentům.

Samozřejmě k těmto jevům patří také hypnóza. Člověk pod hypnózou tak může podniknout výlet do své minulosti, zjistí, čím byl ve svých minulých životech, je schopen v takovém stavu sníst syrovou bramboru, o které se dozvěděl, že to je jablko. V tomto stavu jakoby své okolí vůbec nevnímá. Snad jeho fyzické tělo zůstává a jeho vnitřní já jakoby odejde někam do neznáma.

Možná většina jevů má nějaký původ v neznámých částech našeho mozku. Takové jevy se většinou dostavují ve stavu sníženého vědomí (ve snu, únavě či strachu). V současné době o parapsychologických jevech nevíme zcela vše, ale víme, že telepatie a čtení myšlenek existuje, i když nejsou tak zcela objasněny. A taktéž víme, že existují lidé takto nadaní.

Archiv KPUFO

error: Kopírování zakázáno!