UFO – nezodpovězené otazníky (15)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Tajemná setkání

Mnoho stoupenců UFO zvláště nadchl film Slevena Spillberga „Blízká setkání třetího druhu“, který byl natočen podle vyprávění lidí tvrdících, že viděli UFO. V jedné ze scén filmu se k Zemi snáší obrovský kosmický koráb – hotový mimozemský chrám – a vycházejí z něj bohové nebes – s velkými hlavami a tenkými končetinami; bohové hledí na pozemšťany velkýma dobrýma očima.

Dnes, o deset let později, se nám mimozemšťané z vyprávění očitých svědků zjevují jako přeměnění: jejich velké oči se podobají očím hmyzu a hledí na pozemšťany se zlobou; jejich hlavy se podobají velkým měchýřům a vůbec nevypadají tak mile jako dřív: ústa mají zkřivená a rty tenké. Jsou vůči nám naladěni nepřátelsky, člověk už není pro mimozemšťany „mladší bratr“, kterého by chtěli nasměrovat na správnou cestu. Lidé jsou dnes pro mimozemšťany především objektem zkoumání. Pozemšťanům vrážejí do nosu dlouhé jehly, odebírají jim vajíčka a spermatozoidy pro pokusy…

Ale kde se to vše odehrává? Bud Hopkins z New Yorku v knize „Interventi“ uvádí 132 případů únosu „zcela důvěryhodných lidi“. Hopkins je malíř a sochař. V knize se zmiňuje o případu, kdy bledí cizinci nevelkého vzrůstu znásilňovali své pozemské „bratry a sestry“.

Hopkinsova kniha, stejně jako dvě další knihy o UFO, jsou bestsellery posledních let. „Jsme na prahu hrůzného objevu,“ tvrdí David Jacobs, historik z Temple University ve Philadelphii. Podle jeho verze „mimozemšťané unášejí především intelektuály“.

A kuřata. Drůbež se spokojeně procházela po jednom z dvorků na okraji Terstu, když se objevil stříbřitý kosmický koráb a vtáhl dva kusy do sebe pomocí namodralého paprsku. Římský list La Repubblica napsal v srpnu 1986, že svědky tohoto neobvyklého jevu bylo několik rolníků. Několik dnů předtím byli v těchže místech „zajati“ osmimetrovým UFO tři turisté i se svým vozem, byli vyšetřeni a propuštěni na svobodu 90 kilometrů od místa únosu. Podle sdělení deníku Corriere della sera byli přijati do nemocnice v Porderone se zánětem spojivek a silným zvracením.

Avšak zájem mimozemšťanů o Evropany je spíše výjimkou: přednost mají Američané. A čas od času i nějaký ten Japonec. Nejspíše kvůli technickým vědomostem… V listopadu 1986 byl let japonského nákladního letounu málem zmařen záhadným létajícím objektem. Kapitán posádky oznámil, že UFO byl velký jako letadlo DC-8, měl čtvercovou podobu, z dvou trysek tryskal plamen „podle všeho k udržování rovnováhy“.

Spekuluje se i o podrobnostech ohledně obyvatel UFO. Autor senzačních knih Johannes von Butlar sestavil typologii „humanoidních bytostí“. Píše o třech typech:

  • – intelektuál: výška kolem jednoho metru, s křehkými končetinami, velkou hlavou, tvar tváře připomíná srdce, ústa bez rtů. Mezi čtyřmi prsty na rukou je často blána jako u vodních živočichů;
  • – obr – „dělník“: výška do dvou metrů, tvář ukrytá pod maskou – brýlemi. Pohybuje se neobratně. Vykonává těžkou a nebezpečnou práci;
  • – humanoid: kopie bílého Američana, dobře mluví anglicky, cizí přízvuk může poznat jen odborník.

45 miliónů Američanů je přesvědčeno, že mimozemšťané navštívili před nějakým časem jejich světadíl. 15 miliónů tvrdí, že viděli UFO. O takovýchto pozorováních bylo shromážděno 100.000 zpráv z celého světa. Stoupenci hypotéz o mimozemšťanech se v podstatě různí jen v jednom: kdo k nám na Zemi tyto kosmické koráby vysílá.

Jedni tvrdí: samozřejmě, že obyvatelé jiných planet. Potomci „emigrantů ze Země“, dávných pozemských civilizací – například legendární Atlantidy, tvrdí jiní. A možná, že to jsou vyslanci budoucnosti, kteří umějí ovládat běh času, naši duchovní pravnuci, potomkové Newtona, Einsteina, Brauna a Gagarina? Nebo můžeme hovořit o „paralelních světech“? …

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100, variabilní symbol článku je 2997