UFO – nezodpovězené otazníky (21)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Stále pochybujete?

Hledejte s námi odpovědna dosud nezodpovězené otazníky nad dalšími z mnoha doložených případů pozorování UFO, jak se objevily v tisku:

„PŘISTÁNÍ UFO“ U SERPUCHOVA

„20. srpna 1977 kolem půl jedné v noci šla skupina houbařů po polní cestě a hledala místo k přenocování. Chtěli si do svítání odpočinout ve stohu sena.

Najednou zpozorněli a uslyšeli hlasy, které však utichly stejně rychle, jako se ozvaly. Když se po půlhodině houbaři uložili ke spánku, asi tři sta metrů od nich se znovu ozvaly hlasy a najednou se objevilo zářící těleso. Podobalo se žárovce s patkou směrem dolů, avšak okolní prostor neosvětlovalo. Podle odhadů, které však byly provedeny až později, bylo asi 15 metrů vysoké a největší jeho průměr činil kolem 10 metrů. Těleso bezhlučně vzlétlo a zmizelo v šedivém mraku, který se neočekávaně objevil na jasném hvězdnatém nebi. Přitom se už zdálo být jasnou hvězdou. Brzy poté zmizelo jak těleso tak mrak. Ráno houbaři objevili na místě startu tělesa otisk ve tvaru kruhu o průměru 4 metrů, v němž byla silně zmačkaná tráva.“

Toto je stručná informace, kterou sdělili očití svědci na místě události. Na místo zpozorovaného „startu UFO“ pak přijížděly skupiny příznivců UFO, kteří si chtěli na vlastní oči prohlédnout místo, provést měření a sejmout vzorky. Na základě výsledků tohoto výzkumu bylo zjištěno, že „místo styku UFO“ se zemským povrchem je „aktivní skvrnou“, která měla průměr kolem 4 metrů, se čtyřmi výběžky o délce od 30 do 40 metrů. V tomto pásmu byly objeveny tyto anomálie: zuhelnatělé kořeny pýru jako po působení záření o ultravysokých kmitočtech, snížené životní funkce prvoků a rovněž zvědavost psů, kteří na tomto místě „hrabali tlapami v zemi.“

Byl učiněn tento závěr: houbaři v noci míjeli UFO, který v daném místě přistál. Když se objevili, jeho posádka se skryla a brzy poté, aby se vyhnula nepředpokládanému styku s lidmi, uletěla v baňaté lodi. Vliv na půdu má dlouhodobý charakter a svými zvláštnostmi se shoduje s údaji, které byly získány v zahraničí.

(„NLO“; Riga 1990)

Pokračování

error: Kopírování zakázáno!