UFO – nezodpovězené otazníky (23)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

„NA UFO VĚŘÍM STOPROCENTNĚ!“

Interview se zkušebním letcem první třídy, plukovníkem letectva a kandidátem technických věd, Marinou Lavrentějevnou Popovičovou (1931-2017), se nám podařilo udělat v přestávce mezi zasedáními na semináři o anomálních jevech, který se konal v Petrozavodsku a byl zorganizován komisí Svazu vědeckých společností SSSR zabývající se anomálními jevy.

  • – Setkala jste se při svých letech s UFO?

– Mně samotné se to ještě nepodařilo, ale moji kolegové – letci často vyprávějí o těchto objektech a píší o nich zprávy. Obyčejně, k těmto setkání dochází téměř na hranici smrti. Např. z dopisu Vladimíra L.: „Dostali jsem se do bouře ve výšce 7000 metrů a selhal nám lokátor. A najednou se z pravé strany rozsvítil reflektor, který nám osvítil všechna nebezpečná místa v oblacích, kde mohutné bouřné proudy mohou přelomit letadlo, které se do nich dostane. A jestli vám při takové bouřce selže lokátor, pak už vás čeká jenom smrt – prostě nevidíte, kde a jak se těmto místům vyhnout.“
Svědectví letců o setkání s UFO a jejich pomoci máme poměrně hodně, ale na oficiálních místech jim stále ještě nedůvěřují. Z tohoto důvodu většina svědků takových jevů dává přednost mlčení, než aby se stali terčem žertů nebo se dostali před lékařskou komisi.

  • – Avšak podle publikací v tisku se kontakty s mimozemšťany za poslední dobu zintenzívnily. S čím to je podle vašeho názoru spojeno?

– Především se mi zdá, že je to tím, že byl zrušen zákaz publikování informací tohoto druhu. Počínaje rokem 1947 se informace o UFO začaly objevovat v zahraničním tisku stále častěji. A nyní již neexistují jakékoli zákazy na toto téma ani v našem tisku. A v globálním měřítku dochází k nárůstu celkového počtu událostí tohoto druhu, které se přibližuje ke kritickému množství. A při tom je tu ještě něco nového. Zintezívnily se kontakty s dětmi, což ve sděleních z minulosti bylo jen velice řídkým jevem. Myslím si, že je to spojeno s daleko pružnější psychikou dětí, s jejich nezakomplexovaností a větší otevřeností vůči kontaktům.

  • – Znamená to tedy, že věříte na existenci UFO a mimozemské civilizace?

– Ano, stoprocentně.

Pokračování

***
Líbil se vám èlánek a celý web? Podpoøte, prosím, badatele, autory a pøekladatele jakoukoli èástkou na úèet: Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100, variabilní symbol èlánku je 2994

error: Kopírování zakázáno!