UFO – nezodpovězené otazníky (30)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

V květnu 1990 mne vedení brazilského střediska pro studium jevů mimozemského původu pozvalo do Rio de Janeira na svůj pravidelný kongres, abych tam přednesl přednášku o výzkumu UFO v SSSR. Na kongresu jsem se seznámil s americkým profesorem Normanem Donem.

Do Rio de Janeira přiletěl z jakéhosi zapadlého místa v Brazílii, kde zkoumal více než překvapivý jev. Představte si: existuje jistý léčitel, který ve svém nikterak sterilním obydlí klade nemocného na obyčejný dřevěný stůl a… řeže mu údy elektrickou pilou! o nějaké narkóze nemůže být ani řeči, snad jen že pila není rezavá. Ruce léčitele nejsou právě nejčistší, řečeno velmi delikátně, on na to však nedbá, vsouvá dlaň do rány, odděluje nemocné tkáně a jehlou zašívá ránu usmívajícímu se pacientovi, který je při plném vědomí. Šev se po týdnu zhojí.

– Představte si, mnohokrát jsem ty operace pozoroval, natočil jsem několik videokazet! To, co jsem pozoroval, není ani hypnóza, ani trik, to je ta nejneuvěřitelnější skutečnost s níž jsem se kdy setkal! – vyprávěl mi vzrušeně profesor, jako by znovu prožíval to, co viděl.

A všechno začalo „zjevením“, v podobě jakési zářivé bytosti, kterou asi před čtyřiceti lety spatřil budoucí kouzelník, tehdy ještě chlapec. „Přijde čas a ty budeš léčit lidi,“ – řekla dítěti. Uplynulo asi dvacet let, když jednou matka v té době již mladého muže onemocněla a byla už na prahu smrti. Tehdy se opět objevila ona zářící bytost: „Přišel čas, dej se do léčení lidí.“ Chlapec vyléčil matku a od té doby nikomu neodmítá pomoc. Tvrdí, že „bytost doslova utkaná ze světla“ jej naučila „otevírat kanály“ kosmické energie proudící okolo domu, v důsledku čehož vzniká uvnitř absolutně sterilní prostředí a navíc odpadá nutnost anestezie…

Fenomén UFO a s ním spojené projevy neznámého intelektu nás ještě nejednou ohromí svou nepostižitelností, ještě nejednou obnaží omezenost našich poznatků a neschopnost současné vědy pochopit je a objasnit. Cesta k Vědecké pravdě začíná shromažďováním faktů, jejich tříděním, zobecněním, objasněním. Fakta a jenom fakta tvoří základ jakékoliv pracovní hypotézy rodící se jako výsledek mravenčí práce vědce. V této knize se čtenář seznámí s okolnostmi a událostmi, které přesahují rámec každodenního vědomí, a proto se mnohým zdají být buď výmyslem nebo chybným pozorováním nebo neuvěřitelně nafouknutými pověstmi. Jak jinak posuzovat např. momentální zmizení UFO z místa přistání nebo ze zorného pole pozorovatele?

Kandidát kterékoliv exaktní vědy řekne, že podle přírodních zákonů to není možné. Přesněji řečeno: podle nám známých přírodních zákonů.

Nebudeme přece tvrdit, že jsme již poznali poslední ze základních zákonů bytí?!

Vzpomeňme: už naši dědové pamatují, že uznávaní mužové vědy světového jména tvrdili, s odvoláním na tytéž přírodní zákony, že let mechanismu těžšího než vzduch není možný. Letadlo ruského vynálezce Možajského škrtlo zdánlivě bezchybné matematické výpočty vážených vědců. Tak proč nepřipustit, že kdesi v hlubině světů a prostorů vynalezl nějaký „mimozemský Možajský“ okamžitě se přemisťující aparát, jenž dle našich představ nemá absolutně žádné právo na existenci?

Proto se domnívám, že prvotním úkolem vědce je právě shromažďování faktů, vytvoření jakési pokladnice neuvěřitelných skutečností, které se odehrávají ve světě kolem nás, leckdy před očima desítek překvapených svědků. Zvu čtenáře své knihy ke společnému „vyšetřování případu UFO“.

Seznámíte se s desítkami překvapivých příběhů, dočtete se o dobrodružství lidí, kteří navštívili UFO, strávíte noc v Soutěsce strachu na Pamíru, navštívíte místa přistání „létajících talířů“ v okolí Moskvy. Na základě dokumentů, které jsem získal od amerických vědců, se pokusíme společně nahlédnout do supertajných trezorů vlády USA, která podle názoru řady urologů skrývá před veřejností pravdu o svých kontaktech s piloty UFO…

Po provedení analýzy rozsáhlého faktografického materiálu nashromážděného téměř za 20 let studia UFO, jsem dospěl k závěru, že nás, pozemšťany, sleduje jakýsi nám neznámý Rozum. Možná, že jeho nositelé přilétají na Zemi z jiných vesmírných světů. Ovšem nelze vyloučit ani pravděpodobnost, že „mimozemšťané“ žijí velmi blízko v jakémsi „paralelním“ prostoru. Nevybízím vás, abyste věřili bez výjimky všemu, o čem se v mé knize dočtete. Nechť vás přiměje k zamyšlení nad nepřebernou pokladnicí Tajemství, jimiž je naplněna nevyčerpatelná Příroda kolem nás, nad místem „a morálním profilem Člověka v přísné hierarchii věta. Právě s tímto cílem jsem svou knihu psal.

  • Ukázky z knihy Bulandzev, Sergej: „Vyšetřování případu UFO“, Moskva, 1991

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100, variabilní symbol článku je 2997

error: Kopírování zakázáno!