Vizitky z kozmu (2)

NEBESKÉ VAJCIA  

Medzi národmi Peru panuje legenda o tom, že kedysi veľmi dávno sa v ich krajine ľudia rodili z bronzových, zlatých a strieborných vajec, padajúcich z neba. Túto legendu si všimol vo svojej známej knihe „Zem a ľudia“ Jean Elyseé Reclue, nijako ju však neinterpretoval.

Čas priniesol analógiu tejto legendy, nie však v oblastí slovesnej tvorby, ale vo výtvarnom umení. Námet s „vajcami“ stretávame aj medzi znamenitými tassilskými freskami, ktoré objavil francúzsky poručík Brenan v strede Sahary. Po jeho stopach prišla z Francúzska osobitná expedícia, vedená Henŕi Lottom, ktorý potom vydal knihu „V honbe za freskami Tassílie“. Francúzsky vedec ob|avll, že na freskách, spolu s obrazmi zvierat a poľovníckych scén, sú podivné figúry v oblekoch podobných skafandrom a v okrúhlych prilbiciach na hlavách. Nazval ich „Marťanmi“.

Francúzsky bádateľ opisujúc podivné kompozície, zobrazené na stenách tassilskych jaskýň, zameriava pozornosť predovšetkým na jeden obrázok. Je na ňom nakreslený „človek, vystupujúci z akéhosi predmety v tvare vajca, pokrytého sústredenými kruhmi“. Neprekrývajú sa fresky Tasílie s peruánskou legendou?

Paralela sa týmto nekončí. Neskoršie sa tento námet odrazil aj v starogréckom sochárstve. Niektorí sochári zobrazovali blížencov Kastora a Polluxa a taktiež Helenu a Nemezis so zvyškami vaječnej škrupiny na hlave. V starogréckych mýtoch sa hovorí, že tieto osobností sa narodili z nebeských vajec. Odkiaľ sa vzali tieto až obludne podivné predstavy o možnosti narodenia človeka z vajca?

Mohol niekedy človek pozorovať podobné javy v živote? Či táto predstava vznikla ako analógia s narodením rýb alebo vtákov? Prečo sa tu teda objavuje nebo, z ktorého padali vajcia? V jednom z variantov juhoamerickej legendy sa hovorí, že vajcia zostupovali z neba na kvietikoch-púpavách. Čo to znamená? Neexistuje nijaká interpretácia tohto námetu. Preto sa môie navrhnúť variant, hoci na prvý pohľad veľmi fantastický: Námet s nebeskými vajcami, takisto ako aj ktorýkoľvek mýtus, mohol vzniknúť pod dojmom nejakých konkrétnych javov, zrejme spojených s nebeským priestorom.

Môžeme predpokladať, že dávny pozorovateľ videl spúšťať sa z neba… kontajner, v ktorom sedel živý človek. Môžeme si dokonca predstaviť, čo si pri tom myslel: pred jeho očami ja človek rodil z nebeského vajca.

Pokračovanie nabudúce

error: Kopírování zakázáno!