Zelené děti

Ve dvou starých kronikách, v jedné z roku 1200 od Viléma z Newburgu a v druhé, napsané opatem Ralphem z Coggoshallu – se nacházejí zmínky o divné události z roku 1154.
V malé vesničce Woolpit, v hrabství Suffolk, když muži sbírali na poli obilné klásky, z keřů vyšli chlapec a děvčátko. Měli zelenou pokožku a zvláštní šaty. Běhali po poli jako zbláznění, dokud je ženci nechytili a nezavedli do vesnice. Opět se píše, že jejich řeči nikdo nerozuměl. Když je dovedli do domu sira Richarda de Colle ve Wikes, zoufale plakaly. Dávali jim jíst, ale ničeho se nedotkly. Až když přinesli zelené fazolky, vrhly se na ně. Otevíraly lusky, a když tam nenašly zrna, plakaly. Muži jim ukázali, jak vyndat fazoli, kterou potom s chutí jedly.

Zelená dvojice se živila výhradně fazolemi. Chlapec nežil dlouho – nudil se a byl stále smutný. Po několika měsících zemřel. Dívka se v „novém světě“ cítila dobře. Po čase si zvykla i na místní stravu a zeleň její pokožky poněkud vybledla. Pokřtili ji a zůstala na zámku sira Richarda. Podle opata Ralpha byla nevázaná a nestydatá. Nejprve se provdala za muže z blízkého Kings Linnu.

Rychle se naučila místní řeč, a tak mohla vyprávět, odkud přišla. Tvrdila, že její svět je celý zelený, slunce v něm nesvítí a panuje tam soumrak. Všichni lidé mají zelenou pokožku. Jednoho dne, když hlídala stádo, slyšela neznámý zvuk zvonu vycházející z nevelké jeskyně. Zvědavě vešla do jeskyně a vtáhla dovnitř i bratra. Podzemní chodba je zavedla k druhému východu. Když vyšli ven, jasně svítící slunce a teplo způsobily, že upadli do bezvědomí. Když procitli, začali hledat vchod do jeskyně, ale tehdy je již spatřili lidé s bílou pokožkou.

Navzdory intenzivnímu hledání se nikdy nepodařilo objevit zmíněnou podzemní chodbu ve Woolpitu. Když si však prohlédneme mapu Anglie, zjistíme, že Woolpit od Showsbury dělí nevelká vzdálenost. Že by se právě tam nacházel přechod do jiného světa? A možná nás i zelení lidé pozorují, anebo dokonce žijí pokojně v našem světě…

Mnohé pověsti přece hovoří o cestě do podzemí a popisují podzemní svět. Ezoterici věří, že v pohádkách je zašifrovaná pravda. Možná je tomu i tak i v případě zelených lidí.

Archiv KPUFO/SK

error: Kopírování zakázáno!