Vizitky z kozmu (4)

ANJELI V …KOZMICKÝCH KORÁBOCH

  V Juhoslávii, v Kosovskej Metóchii, stojí kláštor Dečany postavený v prvej polovici 14. storočia. Okolo roku 1350 bol interiér kláštorného kostola vyzdobený veľkým množstvom fresiek, predovšetkým s námetmi to Starého a Nového zákona. Na jar roku 1964 objavili v Dečanoch dovtedy neznáme fresky. Juhoslovanský časopis „Svet“ uverejnil fotografie týchto fresiek s titulkami: „Kozmické koráby na dečanskom ukrižovaní?“, „Sputniky na našich freskách?“, „Naozaj starí maliari oltárov kreslili v Dečanoch kozmické koráby?“


Tieto titulky sa nezrodili len tak z fantázie juhoslovanských novinárov. Na dečanských freskách boli zobrazení anjeli… v kozmických koráboch, podobných na súčasné družice. Na freskách sú dva koráby, obidva letia jeden za druhým zo západu na východ. Obidva koráby majú aerodynamický tvar. Jasne vidno „reaktívne prúdy,“ ktoré ejte viac podtrhujú rýchlosť letu.

Časopis poznamenáva: „V lietajúcich aparátoch sú svätí v pózach pilotov.“ V jednej publikácii o dečanskom ,,zázraku“ je zmienka o hypotéze, že Kristus bol človek, ktorý prišiel na Zem z vesmíru. Podobné myšlienky časopis nazýva „viac ako smelými“, predpokladajúc, že potvrdenie takejto hypotézy „zmenilo by od základu biblickú legendu o Kristovi“. Poznamenáva, že fresky sú „prekvapujúce pre odborníkov i pre laikov, pretože podobnosť medzi obrázkami a družicami je zrejmá.“ „Zázrak v Dečanoch“ nie je ojedinelý zjav.

V cirkevno-archeologickom kabinete Moskovskej duchovnej akadémie je ikona „Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista“ pochádzajúca zo 17. storočia. Na tejto ikone vidno Krista v akejsi schránke aerodynamického tvaru, vzdialene pripomínajúcej kozmický koráb stojaci na zemi. Z dolnej časti schránky vychádza dym, ktorý zakrýva nohy anjelom stojacim na boku. Ikona má nepochybne charakter apokryfu.

Móžeme predpokladať, že existoval písomný apokryf, ktorý interpretoval „zmŕtvychvstanie“ a „nanebovstúpenie“ nezvyklým spôsobom, odlišným od kanonickej verzie. Veda nepozná osud tohto apokryfu, je možné, že ho zničila cirkevná cenzúra alebo ho zničil čas. Taktiež je však možné, že sa podnes niekde nachádza, skrytý očiam ľudí. Tento apokryf mohol inšpirovať majstrov nástennej maľby ku kozmickým námetom.

Pokračovanie nabudúce

Zaujali Vás myšlienky archeoastronautiky? Napíšte nám! ČsAAA, csaaa(at)kpufo.cz * http://www.csaaa.eu/

error: Kopírování zakázáno!