Dokumenty DULCE (1)

Kde je pravda?

Dokumenty DULCE zahrnují 25 černobílých fotografií a videozáznam bez textu a dále listy zahrnující technické informace z místa obsazeného US Army asi 1 km poblíž Archuletta Mesa u Dulce v Novém Mexiku. Několika osobám byly dány výše zmíněné dokumenty do úschovy. Většině osobám byly dokumenty ukázány,ale protože ne byly technicky vzdělány,textu téměř nerozuměly. Následující text byl napsán jednou takovou osobou a vyjadřuje zhruba,co dokument obsahoval. Osoba popisuje,co ukázalo video a načrtla tužkou,co bylo na některých fotografiích,ale nemohla dešifrovat,co bylo na psáno nebo zobrazeno. Dala tyto dokumenty k dispozici,aby byla vyjevena pravda. Na základě jiných informací se ukazuje, že tyto dokumenty jsou pravdivé, že tyto okolnosti existují a běžně pokračují. Jsou i další čtyři události téhož typu, jedna několik mil jihovýchodně od Groom Lake (Nevada).

Kde je pravda? Jenom Bůh, MJ-12 a cizinci (ETI) to vědí.

„Mnoho textu dokumentů Dulce diskutuje vlastnosti molybdenu a hlavně mědi, ale také hořčíku a draslíku. Je zde hodně lékařských termínů, kterým nerozumím. Na jednom archu je jakási mapa a podivný diagram. Mluví se zde o ultrafialovém světle a paprscích gama. Mluví se zde také o barvách a o tom, jak zamezit detekci pomocí některých barev. V dokumentech se mluví o mimozemšťanech a o tom, jak užívají krev krav: (viz Modrá kniha).

Dále jako ETI: ponořují ruce do krve (?), používají něco jako houby pro udržení (?). Není to přesně potrava, co si žádají, ale mění DNA (desoxyribonukleovou kyselinu) z telat a lidí. Typ ONE je laboratorně stvořená bytost (animal). ETI vědí, jak změnit strukturu hmoty a stvořit jakousi lidskou bytost. Jsou vytvořeny ze zvířecích tkání a závisí jen na computeru, jak napodobit paměť, která je vzata z jiné lidské bytosti. Většina takových bytostí je pomalá a neohrabaná. Skuteční lidé jsou využiti pro testování, experimenty a k jídlu s těmito jakoby bytostmi (z textu není rozumět, zda slouží jako potravina či co). Někteří lidé jsou unášeni a kompletně užiti (zřejmě jako materiál). Někteří jsou chováni v dlouhých trubicích a drženi naživu v jakési kapalině jantarové barvy. Některým lidem je „vymyt“ mozek, aby nemohli vypovídat. Někteří muži jsou udržováni živí a jejich sperma je použito ke změně DNA a pro vytvoření bezpohlavní bytosti zvané typ TWO. Sperma se nechá zvětšit, změní se a vloží do dělohy, jiné se zničí, mění se a vloží do separátní dělohy. Když rostou typy TWO, připomínají ohyzdné lidi, ale když vyrostou, vypadají normálně, což trvá jen několik měsíců. Žijí jen krátce, méně než rok.

Některé ženy jsou využívány k oplodnění. Bezpočet žen mělo náhlý potrat ve třetím měsíci těhotenství. Některé ani netušily, že jsou těhotné. Některé se na nucený kontakt s ETI pamatují. Zárodek je jim vyjímán a použit k míšení typu DNA pro Typ ONE a TWO. Zárodek se po 3 měsících vyjme a je dopěstován uměle.

V textu následují málo srozumitelné kresby, ukazující většinou zařízení laboratoří, jejichž vybavení se příliš neliší od normálního (TV obrazovky, stoly). Další kresby ukazují jakousi vaničku, v níž jsou ponořeny nebo se vznášejí kousky podobné bledému masu v jantarově žluté kapalině, která je kalná a je čeřena jakýmsi vibrátorem. Další kresba naznačuje jakousi umělou dělohu (výška 60 cm, šířka přes metr). Malá bytost se vejde do dlaně. Takových inkubátorů jsou snad stovky! Bytůstka má 3 prsty a dvě nožky a je modrošedá. Další kresba: větší zárodek ve větším inkubátoru (děloha a inkubátor jsou zde synonyma), tentokrát výška skleněné trubice asi 1,5 metru! Další kresby jsou nesrozumitelné i pro technika. Schematické znázornění krystalického kovu, dole patrně systém křížení (znaky XO, XX, XY, 0, apod.) Následuje nesrozumitelný diagram – mnoho bodů proloženo čarou dává obrysy šipky. Je naznačena hexagonální struktura jako nejvhodnější pro elektrické vodiče (měď ale krystaluje krychlově).

Další kresby ukazují hlavy a tváře ETI, mírně šikmé oči, spíš jako u králíka než jako u Asiata, nepatrně sevřená ústa, nosní otvory s nevýrazným nosem. Text pokračuje, ale asi od jiného autora a o jiné věci.

„Série projektů Grudge a Blue Book byla uvolněna během let USAF a skupinami pro výzkum UFO. Zprávy 1 až 12 jsou neškodné a obsahují netříděná a málo pravděpodobná sdělení. Je zde však raport č. 14, který je znám jako Flying Saucers an Analysis of the Air Force Project Blue Book Special Raport No.14 by Leon Davidson, páté vydání, zveřejněno roku 1976. Chybí však raport č.13.

Před několika roky jistý muž, dřívější kapitán zelených baretů, který byl přidělen k RAF (Royal Air Force – Vojenské letectvo GB) severně od Londýna, byl tázán, zda by mohl připravit rozbor raportu č.13.  Měl určité zkušenosti z Vietnamu, kde byl členem týmu vyšetřující sestřelení bombardéru B 52 neidentifikovaným létajícím objektem. Zde bylo vidět světelný záblesk (laser ?), letoun byl nalezen neporušen, posádka zabita, jakým způsobem, to nebylo nikdy vysvětleno. Tento muž tvrdil, ze americká vláda podporuje výzkum a zajatých ETI.

Jak zjistil, někdy v létě 1981 byli zadrženi 3 ETI a jeden je dosud živý. Sdělil, ze US Air Force (vojenské letectvo USA) mezi lety 1950 do 1960 zřídila oblasti pro výzkum UFO, které byly dokonale izolovány od světa, lidé v nich jsou tam na doživotí. Tento muž nakonec připravil záznam, v němž použil své vlastní informace. Uvedl podrobnosti asi dvaceti posledních případů zmrzačení lidí. Ti lidé měli uříznuté jazyky a vysátou krev, podobně jako zvířata, muži uříznuté genitálie. Uvedený materiál je shrnut v Reportu Grudge, Blue Book, No.13″ Byl označen „Top Secret“. Chyběla bližší klasifikace, která sice byla zveřejněna, ale později zničena. Měla 624 stran. Zahrnovala aktivitu UFO od r.1941 do 1951. Mezi informacemi jsou nejzajímavější:

1. Aktivita UFO a. důležitá vidění UFO, b. přistání, c. kontakt, znásilnění, zadržení, d. havárie UFO, e. oblasti, kde došlo k případům UFO, f. technické detaily z rozebraných UFO, g. fyzika, jaderná chemie, zbraně, sytící reaktor tvaru basketbalového míče (výroba kyslíku?), ultrazvukové, světelné a paprskové zbraně.

2. Fotografická sekce a. fotografie UFO, b. barevná foto havarovaných UFO, tři v dobrém stavu, jedno rozebrané, c. barevná foto mrtvých ETI, výšky asi 130 cm, d. barevná foto tří živých ETI e. barevná foto zmrzačení lidí. Jeden vojenský svědek viděl únos člověka, ten byl později nalezen mrtvý a vysátý (upíři ?)

3. Popis lidských a humanoidních ETI a. druhy humanoidů, b. humanoidní ohledání mrtvoly kde 1.nelze určit věk, 2. podobnost či nepodobnost lidem, různá výška, 3. tkáně na základe chlorofylu či chlorofylová strava? 4. potrava přijímána ústy, vyměšování kůží, 5. řeč připomíná sanskrt, matematická fráze, 6. živí ETI odpovídají jen na požadované otázky, jinak mlčí (chybí zmínka o způsobu komunikace, posunky, kresby, telepatie ?)“

Další text pochází od Johna Leara z Nevady, text vypracován v prosinci 1987. Autor v úvodu říká, že strávil 3 týdny na cestách Coloradem, Arizonou, Novým Mexikem a mluvil s lidmi z CIA, HSAP aj.

Říká, že sepsané informace mohou být z části nebo zcela desinformací, nelze je ověřit a není doklad, že jde o fakta.

John Lear je kapitán US Air Force a létal na 160 různých letadlech a v 50 různých zemích. Pracoval pro CIA a podobné agentury.

„Jde o úsilí zachránit demokracii, protože naše vláda nás zaprodala cizincům (ETI). Předem si řekneme, co předcházelo.

Začátkem roku 1939 Německo získalo UFO. Generál James H. Doolitle odešel do Švédska r.1946, aby zkoumal případy „strašidelných raket“, kterých zde bylo vidět přes 1000 za 7 měsíců.

Dokončení příště

Z archivu KPUFO

error: Kopírování zakázáno!