Zakázaná archeologie aneb zajímavé nálezy (5)

Po celém světě ve skalách, lomech a všude tam, kde lidé dolují a kopou, se našly záhadné předměty, které tam, podle našich zakořeněných představ o vzniku prvního člověka na Zemi, nemají být.

Velmi zajímavé jsou taktéž už dávno zapomenuté artefakty v podobě, řekněme „kuličky“ ve tvaru pentagonálního dvanáctistěnu. Tyto předměty jsou složeny z bronzu a jejich výroba byla velmi náročná. Uprostřed každé pětiúhelníkové plochy mají otvor různého tvaru a různé velikosti, uvnitř je předmět dutý. Všechny exempláře byly nalezeny v oblasti severních Alp. Podle archeologů jde o předměty římského původu, ale k čemu sloužily, se zatím nepřišlo. (1)

Mnozí v nich vidí hračku, hrací kostku, a nebo měřící pomůcku. Avšak existuje i teorie, která dává tvar tohoto předmětu do souvislosti s grafickým rozkreslením pentagonál na obrysech Země. Na hranách těchto pentagonál a v jejich středech jsou znázorněny body, kde jsou místa, na kterých se někdy odehrávají záhadné jevy. Je tedy možné, že jde skutečně o kultovní předmět, jejímž účelem bylo hledání možného kontaktu s „jinými světy“?

13. února 1961 sbírali Mike Mikesell, Wallace A. Lané a Virginia Maxeyová osm nebo devět kilometrů severovýchodně od města Olancha v Kalifornii vzorky minerálů. Toho dne sbírali minerály na úpatí 1300 m vysoké hory Coso. Jeden nález pokládali zpočátku za geódu, navzdory tomu, že byla pokrytá zkamenělými mušličkami. Mike Mikesell ji rozřezal diamantovým kotoučem, jehož ostří se úplně otupilo. V kameni však nebyla dutina, jaká se obyčejně v geódach nachází, ale kruhová ploška z velmi tvrdého materiálu – porcelánu nebo keramiky a uprostřed drát z lesklého kovu o průměru 2 mm, který jako jediný byl magnetickou částí. Pod rentgenem se zjistilo, že drát prochází všemi součástmi a na konci se zdá být zkorodovaný. Končil však čímsi, co by mohlo být pružinou nebo kovovou spirálou. Na drátě zůstaly tři části, ze kterých je viditelná právě střední keramická část s trochou zkorodované mědi. Jeden geolog prý prohlásil, že „geóda“ je stará přinejmenším půl miliónu let. Všechny součásti záhadného předmětu připomínají moderní zapalovací svíčku, která se liší od nalezeného artefaktu jen několika detaily. Záhadný je též materiál, kterým byl předmět obalen. Paní Maxeyová hovoří o „ztvrdnutém jílu“. O původu tohoto předmětu existují celkem dvě racionální vysvětlení:

1. Obal, kterým byl exemplář obalen, pravděpodobně „nasbíral“ na svůj povrch celou škálu kamínků, „klínek“, „podložku“ atd. Tímto způsobem mohl vzniknout takovýto záhadný útvar.

2. Pokud tento materiál není sediment, můžeme tento nález vysvětlit o mnoho lépe. Mohla to být skutečně svíčka, stará jistý počet let, která se nějak obalila blátem, a to kolem ní ztvrdlo. Mnozí jsou určitě rádi, že existují i omyly, což je dále utvrzuje v jejich přesvědčení, že všechno se dá vysvětlit. Třeba však vzpomenout ještě další nálezy, na která jsou racionální vysvětlení příliš krátká. (2)

Odkazy

(1) (–jk-): Tajemný tvar se stále objevuje – ZaZ, č. 1/62, XIII/2004

(2) Jde o zapalovací svíčku z automobilu z 20. let. (-r-): Artefakt-Coso. ZaZ, 4.11.2014. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/historie/546-artefakt-coso

 

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3336

error: Kopírování zakázáno!