UFO – nezodpovězené otazníky (7)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Co se stalo nad Novým Mexikem?

Asi v deset hodin večer 2. července 1947 se obyvatelé města Roswellu stali svědky velmi neobyčejného jevu: na nebi se náhle objevil objekt připomínající dva talíře poklopené na sebe. Letěl v malé výšce severozápadním směrem. Samy přelety nad městem žádnou pozornost nevzbudily; nedaleko Roswellu měl základnu 509. letecký pluk, tentýž, jehož bombardéry svrhly atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki. Avšak tento zvláštní předmět neměl s letadly nic společného.

Asi za týden přinesl představitel letecké základny pro styk s veřejností, nadporučík Haut, prohlášení pro novináře. Bez svolení velitelství řekl, že pověsti ohledně létajícího talíře se potvrdily, a že byl nalezen na jedné z farem nedaleko Roswellu. Toto prohlášení bylo již 8. července zveřejněno v roswellském listu Daily Record a pak i v dalších amerických denících. Nezůstalo bez povšimnutí ani v zahraničí.

Poté následovala prohlášení o tom, že zmíněné těleso sledovali farmáři, vojáci, inženýři, skupiny studentů archeologie a řada místních obyvatel. Například majitel farmy Brasel řekl, že 3. července večer slyšel silný úder hromu a viděl ostrý záblesk, což bylo podle všeho následkem velmi silného výbuchu na palubě talířovitého objektu. Farmář poté našel jakési neobvyklé úlomky a spojil se s šerifem. Ten informoval o nálezu majora výzvědné služby D. Marcela. Podle majora, který byl odpovědný za shromáždění a převoz úlomků nejasného původu, jich část vzhledem připomínala hliníkovou fólii.

Nebyla to však fólie, protože se zjistilo, že ji nelze rozřezat ani zmačkat. Mezi nalezenými úlomky byl i kousek trubky s přírubou ze stejného materiálu. Další kousky vypadaly jako ze dřeva, i když vůbec nebyly z tohoto materiálu, a byly označeny znaky připomínajícími hieroglyfy. O těchto záhadných znacích se zmiňoval i farmář, avšak jemu připomínaly kresby indiánů. Bylo rovněž objeveno velké množství materiálu hnědé barvy, který připomínal pergamen. A konečně velmi pevný materiál připomínající hedvábí, který mohl být pravděpodobně jakýmsi vodičem.

Pokud jde o vlastní objekt, bude zde nejzajímavější svědectví inženýra B. Burnetta. V té době pracoval v oblasti, kde měl spadnout „létající talíř“. Jednou ráno začátkem července upoutal Burnettovu pozornost záblesk předmětu, který ležel asi l,5 km daleko.

Burnett usoudil, že je to ztroskotaný letoun, a vydal se tím směrem. Brzy přišel k talířovitému objektu o průměru asi deset metrů. Poté přišlo k předmětu ještě několik lidí, kteří, jak se vyjasnilo, byli z archeologické expedice. Pak ale přijeli vojáci, vyprovodili z oblasti, kde předmět spadl, všechny „nepovolané“ a na rozloučenou jim řekli, že vlasteneckou povinností těchto svědků je mlčet o tom, co viděli. Avšak právě díky tomu, že celý půvab tajemství spočívá v možnosti sdělit je přátelům, dnes také víme cosi o tom, co tito lidé tehdy spatřili. Z výpovědi rodiny, s níž se Burnett přátelil, vyplývá, že hovořil také o mrtvých členech posádky. „I když vypadali jako lidé, nebyli to lidé,“ vyprávěl Bumett. Hlavy měli podle jeho popisu kulaté a bez vlasů.

Je také známo svědectví řidiče, který byl při převozu jakéhosi diskovitého předmětu přikrytého plachtou z této oblasti.

Nejasnosti a únik informací však netrvaly dlouho. Již několik hodin po Howtově prohlášení zasáhl do hry Pentagon. Následovalo prohlášení, že jde jen o spadlou meteorologickou Sondu s radiolokačním terčem.

V zájmu dezorientace novinářů byly podniknuty neodkladné kroky. Již 8. července večer se konala tisková konference, již se zúčastnil důstojník odpovídající za meteorologickou službu I. Newton, povolaný od jiné jednotky. Plukovník Dubois Newtonovi vysvětlil, že má před shromážděnými identifikovat trosky meteorologické sondy, jež byly údajně převezeny z Roswellu. Vzhledem k tomu, že to byly skutečně části meteorologické sondy, nebyl Newton nucen lhát.

Záhadné kousky nalezené na Briselově farmě byly mezitím na příkaz shora naloženy do letadla B 52 a odvezeny na leteckou základnu ve státě Texas, odkud byly převezeny na základnu Wright-Patterson (stát Ohio), kde byly uschovány v hangáru 18A – v tomtéž, po němž zdědil jméno i známý americký film.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2874

error: Kopírování zakázáno!