Záhadný val

Val je v lese u Rousínova (část obce Kozmice, okr. Beroun).

Je otázkou, zda je to lidské dílo, tedy pozůstatek hradiště nebo přirozený geologický útvar.

Val je stupeň v kopci, kde tvoří plochou, vodorovnou část, zub, plochu tak volně přecházející ve svah nad ním, asi 2 – max 3 m širokou, skoro vodorovnou.

Je nyní vysoký necelý metr, od spodního svahu. V celé délce má asi cca 150 m – možná 200 m. Jde od cesty, kde je ho možné snadno nalézt ve směru východ, resp. severovýchod – jihozápad.

Val je v lese, zakrytý vrstvou jehličí. V lese je občas nějaký vývrat a je vidět horninové složení bez kopání.

Pokud je to umělé, lidské dílo, žádný hrad tam zmíněn není. Mělo by to být kus hradiště?

Vydejte se na pátrání! Podzim, kdy je příroda bez bujné vegetace, je pro pátrání nejvhodnější.