Použime rozum! (1)

Predhovor

“Majme otvorenú myseľ, ale nie tak, aby nám vypadol mozog z hlavy.”

Keď nás nič nebolí, máme vodu, jedlo, teplo a strechu nad hlavou, svet je gombička.

Ak sa objaví problém, treba ho riešiť a vtedy sa obraciame na vedomosti, skúsenosti a schopnosti.

Je preto dôležité mať jasno, čo patrí medzi poznanie a čo je vymyslené, aby sme sa v čase núdze mohlispoľahnúť na fakty, nie na mýty. Kritické myslenie je nástroj na zhodnocovanie kvality informácií, s ktorými prichádzame do styku. Táto brožúrka informuje o základných spôsoboch kritického myslenia a zhodnocovania informácií.

Ľudské myslenie je plné chýb, ilúzií, omylov, sebaklamov a tvrdohlavého trvania na mylných názoroch. Pojmy použité v tejto brožúrke sú voľne vysvetlené, aby ich podstata bola ľahko pochopiteľná. Pre presnejšie defi nície je potrebné preštudovať si priložené odkazy. Kritické myslenie je potrebné rozvíjať, trénovať, doplňovať poznatkami a vzdelávať sa. Použime rozum!

Výzva!

Máte medzi sebou nejakého liečiteľa, niekoho, kto má zvláštny, nadprirodzený dar, a myslíte, že si zaslúži odmenu? Alebo poznáte niekoho, kto o sebe tvrdí, že má nejaké nadprirodzené schopnosti? Vie veštiť, vidí do budúcnosti, ovláda telepatiu, telekinézu a podobne? James Randi aj jemu/jej ponúka momentálne už 1 201 219,6 dolárov, pokiaľ svoje schopnosti dokáže preukázať pod odborným dohľadom. http://www.randi.org/site/index.php/1mchallenge.html.

Veríme, že taký človek by rád tieto schopnosti využil v prospech ľudstva – tak, ako každý iný človek, ktorý by mal možnosť vďaka svojmu daru pomôcť ľuďom, ktorí trpia. Je možné, že taký človek nechce svoje schopnosti predvádzať za peniaze. Ale myslíme si, že by bolo rozumné, ak by tie peniaze napriek tomu získal a poskytol na charitu, na vodu a zdroje pre hladujúcich, na výskum liečby rakoviny, na hoci čo, čo by zmiernilo ľudské utrpenie na tomto svete. Ak takú osobu poznáte, prípadne ak niekto o sebe tvrdí, že také schopnosti má, odporučte ho na Jamesa Randiho a jeho organizáciu.

Pokračovanie nabudúce

Zo stránok: Použime rozum! http://www.pouzimerozum.sk

error: Kopírování zakázáno!