Ruky preč od tejto knihy !

Autor Jan van Helsing si prezieravo vybral svoj pseudonym od slávneho likvidátora upírov z ešte slávnejšej knihy Brama Stokera „Drakula“. (1)

ruky

A akých upírov likviduje v tejto knihe? (2) Je to vraj váš svetonázor.Informácie v tejto knihe sú vraj tak prevratné, že jeho dve predchádzajúce knihy boli v Nemecku a Švajčiarsku dokonca zakázané. Je to pravda? A pokiaľ áno, prečo?

Nebolo to pre „prevratnosť“ myšlienok pána van Helsinga. Ako sa dozvedáme zo správy Spolkového úradu pre ochranu ústavy, v kapitole „3.2. Pravicovo extrémistický ezoterismus“ (3) „stále viac pravicových extrémistov využíva možnosti infiltrovať do nepolitickej ezoterickej scény antisemitské a revizionistické myšlienky.“ (s. 10) Ako „priekopník“ v tomto smere je tu osobitne menovaný práve Udo Holey (1967), ktorý publikuje pod pseudonymom Jan Van Helsing…

Už na počiatku 90. rokov publikoval knihu „Geheimgesellschaften und ihre Macht im zwanzigsten Jahrhundert“ („Tajné spoločnosti a ich  moc v 20. storočí“), ktoré mali náklad 100 tisíc výtlačkov. Leitmotív tejto knihy – celosvetové sprisahanie je židovského pôvodu, Židia sú deti Satana, atď. Nič o tom, že by kniha bola zakázaná, sa v správe nehovorí... (asi mala byť…)  helsing

Správa Spolkového úradu konštatuje, že potenciálna  hrozba pre slobodnú demokratickú spoločnosť vyplýva zo skutočnosti, že  čitatelia z ezoterických kruhov sú dosiaľ veľmi apolitickí a ja dodávam, že aj veľmi hlúpi, náchylní stráviť a prijať za vlastnú kadejakú blbosť, keď sa tvári aspoň trochu objavne a nezvyklo. To je samozrejme veľká  výzva pre pravicové ideológie a extrémistov tohto druhu.

Tak už je vám jasné, čím búra van Helsing váš svetonázor?

Už podľa obsahu (4) poznáme, že to je obvyklá záhadologické priehrštie tém bez ľadu a skladu, ktoré nájdete inde a lepšie spracované.

Z 33 kapitol na 385 stranách vyplýva, že na každú tému, ako „Svět plný zázraků“, „Hrabě Saint Germain – muž, který všechno ví a žije věčně“, „Tajemství Himálaje“, „Tajné znalosti Templářů“, a od druhej polovice kapitoly ako „Problémy jsou mými přáteli“, „Ať se splní tvá přání“, atď., pripadá necelých 12 strán.

Kniha tak po navnadení čitateľov na záhady smeruje  do nejakého sebapoznávacieho smeru, ktorý má riešiť vaše problémy.  To hlavné v nej je však iné. Správa našla podobnosť myšlienok pána Helsinga v tejto knihe s úryvkom Alfreda Rosenberga z knihy „Príroda, princípy a ciele NSDAP.“ (5)  Je teda isté, že v knihe sú nejaké podprahové závery, o ktorých si je teraz možné urobiť náležitú predstavu…  (mt)

Odkazy

(1) Bram Stoker: Drakula. http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1kula_(kniha)

(2) Jan van HELSING: Hände weg von diesem Buch!, Fichtenau 2004, s. 208.

(3) Bundesamt für Verfassungsschutz: ARGUMENT ATIONSMUSTER IM  RECHTSEXTREMISTISCHEN ANTISEMITISMUS AKTUELLE ENTWICKLUNGEN. Köln, 2006, http://www.verfassungsschutz.de, http://www.verfassungsschutz.de/download/SHOW/broschuere_0511_2_antisemitismus .pdf (str. 10812)

(4) http://gnosis9.net/obchod/?621,ruce8pryc8od8teto8knihy

(5) Alfred Rosenberg: Wesen, Grundsätze und Ziele der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Das Programm der Bewegung, München 1937, S. 33837.

Z Azimutu záhad, č. 6/2011

Čitajte ďalej: