Kde sa zobrali nacistické lietajúce taniere?

Tiež ste si všimli, ako s pribúdajúcimi rokmi, ktoré uplynuli od druhej svetovej vojny, sa množia rozličné fotografie a nákresy nacistických lietajúcich diskov?

A čo viac – aj podrobností o ich výzore, motoroch a vlastností je stále viac a viac. Ako je to možné? Nikde neprešla nijaká sprava, že sa otvorili nové archívy, boli nájdené debny na dne jazier alebo morí s tajnými dokumentmi?

 

 

adamski

Nie, nič také nebolo. Ani v starých novinách, ani v knihách po 2. sv. vojne sa nič také nevyskytuje.

Čo sa však stále zdokonaľuje, sú rozličné grafické programy. Umožňujú vytvárať fotografie aj „staré“ dokumenty.

Ale to nieje všetko. Kde berú tvorcovia inšpiráciu?

Repulsi2

Je známe, ako sa zo Schaufbergerovej vodnej turbíny urobilo UFO (pozri obr.1) Ďalší návod poskytol e-mail, ktorý došiel do KPUFO v januári.

Ukázal, že „dokumentácia“ nacistického taniera „Haunebu“ sa nápadne podobá tanieru, v ktorom prileteli mimozemšťania „z Venuše“ za Georgom Adamským. (obr. 2)

Konšpirátori samozrejme konštruovali teórie, ako nacisti obdržali samozrejme plány priamo od mimozemšťanov a podobné nezmysly, ale skutočnosť je oveľa prozaickejšia.

Adamski bol nesporne podvodník, ktorý svoje „taniere“ vyrábal zo svojho kuchynského náradia v obchodíku, v ktorom predával sódu a občerstvenie pri hvezdárni Mt.Palomar. K tomu sa pred svojou smrťou aj priznal. (foto v titulku) Podfukári tak mali uľahčenú robotu. Vzali jeho tanier a vytvorili z nej vzorový nacistický disk.

 

Haunebu II + Vesmírná loď

Ako si všimol jeden kolega, bolo to vytvorené skutočne šikovne – presne tam, kde je podľa nákresu kríž Luftwaffe, sú na Adamského tanieri dvere… ■

Azimut záhad č. 4,  2/2011