Tajemství Metodějova hrobu

Slovenský list SME se 30. 6. 2012 v zajímavém článku zabýval tajemstvím Metodějova hrobu, které se snaží poodkrýt.

Zatímco jeden ze soluňských bratří Cyril je pohřben v Římě, o místě spočinutí Metoděje panuje nejistota. Vyslovuje se domněnka, že Metodějův hrob by mohl být pod kostelem sv. Kříže v Devíně, a to s poukazem na dřívější svědectví a průzkum při vykopávkách v kryptě kostela a vyjádření dnes již nežijícího jednoho z účastníků.

Podobná dřívější svědectví však považuje vedoucí oddělení Městského muzea v Bratislavě na hradě Devín Katarína Harmadyová za výmysl. Za celou záležitostí stojí iniciativa Matice slovenské, konkrétně článek předsedy Matice Mariána Tkáče.

Vyskytují se však i další skeptické hlasy, které se přimlouvají spíše pro záchranu některých historických památek než za problematický další archeologický „průzkum“ o možném pohřbení Metoděje v Devíně. Ostatně péči vyžaduje i samotný hrad Devín, jehož horní část je už od roku 2008 uzavřena, poněvadž se nedostávají peníze na dokončení jeho rekonstrukce, jak se zmiňuje článek v deníku SME.

Okolo místa Metodějova hrobu tak zůstávají nejasnosti. Uvádějí se i další lokality, např. Mikulčice. Otázka Metodějova hrobu stále čeká na zodpovězení. Historicky podstatnější však je skutečnost, že staroslověnština včetně vhodného písma a slovanská liturgie se staly základem kultury zejména jižních a východních Slovanů a slovanského písemnictví, jež se rozšířilo i na Rus.  (-ms-)

Slovanská vzájemnost č. 144

http://www.slovanskyvyborcr.cz

error: Kopírování zakázáno!