Ako to je s Ganzfeld pokusy

Už celé storočia sa objavujú ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že majú nadprirodzené schopnosti. Je to vzrušujúca predstava. Stačí len zavrieť oči a svoje myšlienky odovzdať inej osobe.

Až v druhej polovici 20. storočia sa ale podarilo vymyslieť vedeckú metódu, ktorá je údajne schopná tento jav zachytiť a dokázať jeho existenciu.

Honorton

Na začiatku myšlienky stál americký parapsychológ Charles Honorton (1946-1992). Celý život sa zaoberal skúmaním takzvaných „psi“ síl, teda najmä telepatiou a jasnovidectvom. Zhromaždil stovky svedectiev o tom, že obaja javy skutočne existujú, ale vedecká obec sa mu vysmiala. Rozhodol sa teda nájsť spôsob, vďaka ktorému by dokázal mimozmyslové javy monitorovať. Výsledkom boli takzvané ganzfeld (z nemeckého „celé pole“) experimenty.

Vidiny v tranze

Princípom je dokonalé oddelenie osoby „vysielajúci“ a „prijímajúci“. Tá prvá dostane štyri obrázky, z ktorých si má jeden vybrať a na diaľku ho vyslať príjemcovi, ktorý je dokonale izolovaný od okolia. Má prekryté oči, k čomu sa často používajú prepolené pingpongové loptičky, je ožiarený červeným svetlom a v slúchadlách počuje len monotónny šum. Čoskoro sa dostane do akéhosi tranzu, v ktorom sa môže sústrediť iba na vysielané myšlienky a má za úlohu nahlas popisovať to, čo „vidí“. Okolo sedí niekoľko hodnotiteľov, ktorí majú k dispozícii rovnakú sadu obrázkov ako vysielajúca osoba, ale nevedia, ktorý z nich je práve „v éteri“. Majú ho určiť len podľa popisu od príjemcu. Z hľadiska štatistiky by sa úspešnosť mala pohybovať okolo 25 percent. Akékoľvek vyššie číslo potom podľa Honortona svedčí o telepatickom prenose.

Fantastické výsledky

Parapsychológovia vykonali tisíce podobných experimentov, väčšinou s pozitívnym výsledkom. Úspešnosť „príjemcov“ sa pohybovala okolo 38 percent namiesto očakávaných 25. Honorton to považoval za fantastický výsledok a jednoznačný dôkaz o existencii telepatie. Skeptici sa ale presvedčiť nedali. Poukazovali na to, že v ganzfeld experimentoch je rad štatistických chýb, pokusy sú značne subjektívne a nedajú sa presne zopakovať. Stále tak nevieme, ako to s tou telepatiou vlastne je.

Čitajte ďalej:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimosmyslov%C3%A9_vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Telepatie http://wikipedia.infostar.cz/g/ga/ganzfeld_experiment.html

error: Kopírování zakázáno!