Antivakcinačné bludy…

V rozhovore pre idnes.cz (1) prezentuje Ludmila Eleková množstvo argumentov vyplývajúcich z ignorácie faktov, či nevedomosti.

MUDr. Eleková hovorí o dramatickom náraste incidencie autizmu v USA:

Viaceré štúdie, poukazujú na to, že všetok, alebo takmer všetok nárast prípadov autizmu súvisí s týmito faktormi:

– Dramatické rozšírenie diagnózy autizmu začiatkom 90tych rokov (za autizmus sa považujú aj symptómy ktoré sa predtým k tejto diagnóze nepripisovali)

– Väčšie povedomie o tejto chorobe – väčšia ochota lekárov a pacientov akceptovať túto diagnózu

Ak máte záujem o objektívny súhrn dôkazov, prečítajte si články Neurológa Stevena Novellu (2), ktoré zahŕňajú desiatky epidemiologických štúdií. Váha dôkazov smeruje k tomu, že je skutočný výskyt autizmu buď stabilný, alebo mierne rastúci. Neexistuje teda žiadna „epidémia autizmu“.

MUDr. Eleková žiada placebom zaslepenú štúdiu ako dôkaz bezpečnosti vakcín:

Iba veľmi neetický vedec by uvažoval nad vytvorením takéhoto experimentu. Ak by sme totiž chceli porovnať očkované deti s neočkovanými spôsobom aký navrhuje MUDr. Eleková, museli by sme odoprieť malým deťom vakcíny. To, že vakcíny zachraňujú životy vieme na základe desaťročí dôkazov zahŕňajúcich desiatky miliónov detí. Máloktorý zákrok, je účinnejší ako očkovanie – ak vôbec taký existuje. (3)

Vedecká komunita robila observačné štúdie medzi očkovanými deťmi a deťmi, ktorých rodičia dobrovoľne odmietli očkovanie (4). Z nich dokonca vyplynulo, že je miera autizmu vyššia u neočkovaných. Ďalšia pozorovacia štúdia z tohto roku (5) tak isto odmieta spojitosť medzi autizmom a vakcínami. Výskum na 1000 deťoch (z nich 25% s autizmom) nenašiel žiadnu súvislosť medzi autizmom a množstvom vakcín, ktoré dieťa dostane v jeden deň. Odkladanie očkovania na rozvoj autizmu tiež nemá žiaden vplyv.

MUDr. Eleková naznačuje súvislosť medzi hliníkom vo vakcínach a autizmom. Toto tvrdenie podkladá ďalšou pochybnou štúdiou (6):

– Konflikt záujmov: Autori Lucija Tomljenovic a Christopher Shaw reprezentujú antiočkovacie hnutie

– Zamieňajú koreláciu s kauzalitou, čo vedie k neexaktným záverom

– Ide o jav “Ekologického klamu” – ak je predmetom štúdie skupina, pravdepodobnosť, že takáto štúdia preukáže falošnú pozitívnu koreláciu sa rapídne zvyšuje (7)

Zdroje:

1) http://ona.idnes.cz/rozhovor-o-negativnich-vlivech-ockovani-ffu-/zdravi.aspx?c=A130725_004650_zdravi_haa
2) http://www.sciencebasedmedicine.org/the-increase-in-autism-diagnoses-two-hypotheses/
3) http://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2012/12/03/congress-holds-an-anti-vaccination-hearing/
4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952979
5) http://www.jpeds.com/webfiles/images/journals/ympd/JPEDSDeStefano.pdf
6) http://vaccinesafetycouncilminnesota.org/wp-content/uploads/2012/01/Do-aluminum-vaccine-adjuvants-contribute-to-the-rising-prevalence-of-autism.pdf
7) http://scienceblogs.com/insolence/2011/12/08/and-global-warming-is-caused-by-the-decr/

error: Kopírování zakázáno!