Neverte šarlatánom!

Doktorka Eleková šíri nebezpečné bludy a mýty o očkovaní. V rozhovore pre idnes.cz straší verejnosť údajnou súvislosťou medzi počtom vakcín a dojčenskou úmrtnosťou.

Odkazuje pritom na pochybnú štúdiu, ktorá je príkladom účelovo písanej práce nízkej vedeckej hodnoty – „bad science“. Nedajte sa vystrašiť, je to len obľúbený trik odporcov očkovania:

1) Odbornosť autorov – Neil Z. Miller – „nezávislý výskumník (novinár s bakalárskym titulom, ktorý vlastní vydavateľstvo „Nový Atlanťan zamerané na alternatívnu medicínu“), Gary S. Goldman – “nezávislý odborník na počítače.”

2) Konflikt záujmov – štúdiu sponzorovala NVIC – súkromná skupina odporcov očkovania, Miller je antivakcinačným aktivistom

3) Účelovo selektované informácie – “cherry picking” – autori analyzovali len dáta z roku 2009 (korektná štúdia vyžaduje dlhší časový úsek), navyše neoverili údaje o mortalite z viacerých zdrojov

4) Dojčenská úmrtnosť sa nedá jednoducho porovnávať na základe rôznych definícií – napr. Rakúsko a Nemecko definuje živonarodený plod ako plod s váhou min. 500g, Švajčiarsko – plod s min. dĺžkou 20cm. Naproti tomu v USA je za živonarodený plod považovaný taký, čo javí známky života (bez ohľadu na iné parametre).

5) Korelácia neznamená kauzalitu – väčšina detí, ktoré zomrú, sa rodia s vážnymi ochoreniami, 40% zomrie do 24 hodín od narodenia. Súvisí to s nárastom počtu predčasných pôrodov o 20% (USA medzi rokmi 1990 a 2006). Autori brali do úvahy aj tú úmrtnosť, ktorá súvisí s inými faktormi, nie očkovaním.

6) Autori sa ani len nepokúsili o koreláciu, do ktorej by “spadli” len tie deti, ktoré stihli byť očkované pred tým, než zomreli.

Štúdia, na ktorú odkazuje MUDr. Eleková v rozhovore: http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644. Zdroj pre tento post: http://www.sciencebasedmedicine.org/vaccine-schedules-and-infant-mortality-a-false-relationship-promoted-by-the-anti-vaccine-movement/

Je veľmi pekné sledovať nenávisť istej časti verejnosti voči ambulantným lekárom „zapredaným farmafirmám“ (tým nenaznačujeme, že je to správne), ale ked je ambulantný lekár sponzorovaný homeopatickou firmou, je zrazu pre tú istú časť verejnosti všetko v poriadku.

Prajem pekný,slnečný a teplý deň. (Coronna)

Prevzate z :

error: Kopírování zakázáno!