Německé talíře – důvěrné informace z projektu německého výzkumu

Měli nacisté svou vlastní „Oblast 51″ (Area 51)? J. Henry Stevens z Projektu německého výzkumu (German Research Project, GRP) v tomto exkluzivním rozhovoru s D. Guidem odhaluje informace o tajné technologii UFO, kterou nacisté vyvinuli za druhé světové války, a hovoří i o další tajné nacistické technologii, která je do dnešního dne zatajována.

Vláda je ohledně Oblasti 51 (Area 51) zdrženlivá. Jsme bombardováni propagandou o nepřátelských UFO ze všech stran. I ta „nejváženější“ z konvenčních médií si se zachmuřenou tváří notují „nejsme sami“. Povědomí veřejnosti je zcela evidentně podněcováno k tomu, aby přijalo dogma o nepřátelských mimozemšťanech. Ovšem pokud je teorie nepřátelských UFO propagandou, potom nemůže být pravdivá. Vymývání mozků není standardní metodou šíření pravdy.

Ještě znepokojivější jsou sklony populárních médií vytvářet pro svou propagandu přijatelný náboženský podtext. Během rozhlasového pořadu Nightline („Are We Alone?“ / Jsme sami?), vysílaného 16. července 1996, se host Teda Koppela a „odborník“ — inspirován Koppelem — očividně pokusil dát náboženství do souvislosti s mimozemšťany a jejich vesmírnými plavidly. Tento „odborník“, fyzik Paul Davies z univerzity v Adelaide, nedávno získal Templetonovu cenu za pokrok v náboženství, která se každoročně udílí v Buckinghamském paláci a činí milion dolarů. Davies zdůraznil „náboženský rozměr setkání s UFO“ a vyjádřil myšlenku, že mimozemšťané jsou prostředníky mezi lidstvem a „nějakou nadpřirozenou inteligencí“. Současné mimozemšťany přirovnal k postavám andělů v minulosti a prohlásil, že jde „v podstatě o stejný systém“.

Vzhledem ke skutečnosti, že veřejné povědomí o technologii létajících talířů bylo po více než padesát let potlačováno, a vzhledem k tomu, že média nyní obracejí svou intenzivní propagandu o sto osmdesát stupňů, zdá se, že jejich děsivé obelhávání veřejnosti brzy ponese ovoce. Tento vesmírný ekumenismus zasel již dosti daleko. Nadešel čas, aby se vědci připravili k boji a začali hledat skutečné odpovědi na některé otázky. A stěží existuje někdo povolanější než Henry Stevens, ředitel Projektu německého výzkumu, kdo by nás mohl vyvést z bludů ostudných mediálních manipulací.

D. GUIDE: Řekněte nám něco o Projektu německého výzkumu. Jak byste popsal svůj úkol?

HENRY STEVENS: Projekt německého výzkumu (GRP) funguje zhruba osm let, ale já se o tyto záležitosti zajímal již koncem sedmdesátých let. Přečetl jsem si tenkrát článek Renata Veska o práci Němců na létajících talířích během druhé světové války. Nemohl jsem se dostat k žádným dalším informacím, dokud jsem nesehnal knihu W. A. Harbinsona Genesis, kde byla uvedena bibliografie. Byla sice v němčině, ale já němčinu studoval na univerzitě, a tudíž jsem uměl číst i v tomto jazyce. Pověřil jsem jednoho německého studenta, který se vracel na léto do Německa, aby mi sehnal knihy, z nichž autor čerpal.

Přečetl jsem je a nakonec jsem je orientačně přeložil. Napadlo mě, že možná existují i jiní lidé, které dané téma zajímá, rádi by si tyto články koupili, a já bych potom mohl ze získaných peněz financovat další výzkum. Z tohoto nápadu potom vzniknul Projekt německého výzkumu.

D. GUIDE:  A teď…?

HENRY STEVENS: GRP v současnosti zkoumá všechny aspekty létajících talířů které Němci během druhé světové války postavili. Včetně technologie, historie, organizací a lidí, kteří se stavby účastnili, a způsobu, jakým bylo s těmito plavidly po válce naloženo. GRP též zkoumá nacistickou technologii, kterou se vítězní spojenci, ať již z jakýchkoli důvodů, rozhodli před veřejností zatajit. Jedná se o obrovské množství informací, o čemž svědčí i to, že vítěznými mocnostmi bylo z německých patentních úřadů odvezeno třicet nákladních aut plných německých patentů.

A konečně se GRP zabývá i výzkumem zamlčené historie a lidí, kteří měli s touto technologií co do činění. Tento aspekt výzkumu práci poněkud zlidšťuje a myslím, že pro mě a ostatní lidi, které by normálně samotná technologie příliš nezajímala, je lákavější. Mnohé z těchto informací jsou stále tajné.

D. GUIDE:  Jaký jste za léta vašeho výzkumu objevili nejpřesvědčivější důkaz o tom, že moderní UFO mohou být výsledkem technologie létajících talířů zděděné po nacistech?

HENRY STEVENS: Nejpřesvědčivějším důkazem je prostá vědecká dedukce. Není možné přejít rovnou k závěru, pokud nejdříve neprozkoumáme všechny možnosti. Je třeba nejdříve začít s tou nejpravděpodobnější možností a teprve poté, co ji zcela vyčerpáme, přejít k následující nejpravděpodobnější možnosti a tak dále. Nejpravděpodobnější možnost je ta, že UFO, stejně jako všechny ostatní kovové létající předměty, byly vyrobeny člověkem. Toto tvrzení nebylo nikdy náležitě prozkoumáno.

A k tomu si přičtěte tvrzení mnoha německých zdrojů, že Němci vyrobili plavidlo tohoto typu během druhé světové války – tedy dva roky předtím, než se zde, v Americe, začaly šířit zprávy o jeho spatření. Já osobně jsem při zkoumání původu UFO nikdy nemusel překročit hranice tohoto paradigmatu.

Zpočátku mi jiní badatelé říkali, že „tuto hypotézu zkoumali a že to nikam nevedlo“. Prezident největší organizace na světě, zabývající se jevem UFO, mi přesné tato slova řekl do telefonu. Byla to lež.

Nezkoumali nic a mohu to dokázat. Velké celostátní organizace zabývající se jevem UFO nejsou ničím jiným než Černými dírami, do nichž jsou informace o UFO nasávány a z nichž již nemají sílu uniknout. Nebo snad mohou po padesáti letech „výzkumů“ uvést jednu jedinou skutečnost, kterou zjistili? Myslím, že nikoli.

Nebo jinak řečeno, nikdy jsem neviděl mimozemšťana, nikdy jsem neviděl žádného mimozemského inženýra, nikdy jsem neviděl žádný mimozemský projekt létajícího talíře a neviděl jsem ani, že by kdokoli vznesl jakýkoli konkrétní důkaz o tom, že UFO souvisí s mimozemšťany. Ale viděl jsem Němce, viděl jsem na videozáznamu německého konstruktéra létajícího talíře a dopisoval si s ním, viděl jsem německé projekty létajících talířů a popis, na jakém principu fungují. Mám prohlášení německého pilota, který létající talíř testoval, a získal jsem podrobné historické údaje, jež německé létající talíře umisťují do kulturního kontextu. Navíc existuje přinejmenším jeden artefakt, jenž dokazuje, že technické vybavení létajícího talíře je německé výroby.

Toto jsou skuteční lidé se skutečnými jmény a skutečnými adresami, které lze prověřit a kteří upřímně dávají v sázku jak sebe, tak svou pověst. Dokud mimozemšťané nepřijdou s podobnými důkazy, není třeba o nich vůbec debatovat. Samozřejmě ne všechna UFO jsou německého původu. Ovšem samotný tento fakt je kolem dokola používán jako záminka pro odmítnutí teorií, že létající talíře pocházejí z Německa a že byly vůbec vyrobeny člověkem. A následkem toho byl jeden z mála prověřitelných jevů ve světě UFO účelně smeten ze stolu. Jsem rád, že tento trend se konečně obrací správným směrem.

„Ufologie“ by se rozhodně příliš nezdiskreditovala, kdyby se orientovala spise na zkoumání problémů, zvláště problémů prověřitelných a řešitelných. V současnosti lze ufologii označit za reakcionárskou. Již celých padesát let se badatelé pachtí po zprávách o spatření talířů nebo dělají rozhovory s lidmi, kteří tvrdí, že byli „kontaktováni“, „uneseni“ či „operováni“. Tento přístup nemá nic společného s metodologií zaměřenou na řešení problémů.

Takováto reakčnost vede k senzacechtivosti a touze po vzájemném triumfování mezi těmi, kteří se výzkumu účastní. Jsou sice shromažďovány informace všeho druhu, ale zástupy stoupenců ET z nich dosud nevydedukovaly jedinou základní skutečnost, kterou by zveřejnily. Není logického důvodu, proč pokračovat v metodologii, která má za sebou padesát let trvalého neúspěchu.

Dalším přesvědčivým důkazem o německém původu UFO je množství starých fotografií, diagramů a písemných prohlášení z různých zdrojů, která u mnohých UFO dokazují německý původ. V mnoha případech pak takovýto materiál existuje v uceleném kulturním kontextu a nikoli jako pouhá náhodná fotografie.

Dovolte mi malý příklad. V knize W. Matterna „UFO’s Unbekanntes Flugobject oder Letzte Geheim Waffe des Dritten Reiches“ je zveřejněn slavný „Kraut Meteor“ (Skopčácký meteor). Mattern uvádí, že jde o fotografii V-7. Popisuje ho ve své knize a uvádí, kdo ho postavil, kde, kdy, a kým byl testován a kdo se testování účastnil. Mattern dokonce jde tak daleko, že uvádí, že vojáci spojenců těmto objektům říkali „skopčácké meteory“.

D. GUIDE:  Jaký je váš názor na Oblast 51?

HENRY STEVENS: Jsem rád, že když jsem teď o zákulisí výzkumů jevu UFO řekl spoustu nepříjemného, na tuto otázku mohu odpovědět v příznivějším duchu. Nikoho si nevážím více než právě těch lidí, co Oblast 51 prozkoumali. Mám tím na mysli Williama Coopera, Seana Mortona, Norio Hiakawu a jiné (omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl). Ti lidé zvedli zadky a šli něco udělat. Jsou to opravdoví muži činu, kteří ve světě výzkumů UFO doslova riskovali krk, aby nám mohli ty informace naservírovat na stříbrném podnose. Ve své metodologii na prvním místě využili předpověditelnost. Měli bychom jim být vděční a vyjádřit jim svůj obdiv.

Otázka mimozemšťanů je v tomto případě naprosto směšná. To, že byla vojenská základna — díky výše jmenovaným lidem — přistižena při vypouštění UFO, je přesně tím nezvratným důkazem, který jsme hledali.

Nebo snad máme věřit tomu, že tyto UFO mají nějakou souvislost s mimozemšťany? To by bylo naprosto scestné. Nebylo by daleko jednodušší uvěřit, že tyto UFO byly tajně vyrobeny lidmi a že byly vyvinuty a testovány na uvedené základně, na níž byla v minulosti vyvíjena a testována i jiná lidmi sestrojená plavidla? Přinejmenším bychom to mohli přijmout jako pracovní hypotézu, kterou můžeme zavrhnout, až se ukáže, že je nepravdivá.

Vtip je v tom, že skutečná moc, jež stojí za naší vládou, chce, abyste se jí vy, jako jednotlivci, ve všem naprosto zodpovídali. Chtějí vědět, kdo jste, kde jste, jak si vyděláváte peníze a jak je utrácíte, a dále chtějí, abyste věřili několika základním dogmatům. Těmito dogmaty jste krmeni pokaždé, když si otevřete noviny či časopis, zapnete rádio nebo televizi nebo když se díváte v kině na film. Toto jsou jimi vybrané myšlenky a hodnoty, o nichž chtějí, abyste byli přesvědčeni — a o nichž někde v hloubi duše tušíte, že jsou to lží. Toto jsou záležitosti, přesvědčení a postoje, které když veřejně popřete, dostáváte se do problémů. Toto jsou lži, které odmítáte pouze šeptem, důvěrně, pouze mezi svými blízkými. Toto jsou záležitosti, které někteří nazývají „politicky správné“.

Tito lidé spojitost mezi UFO a mimozemšťany nejdříve prosazují, potom popírají a posléze ji znovu prosazují. Nejdříve badatelům předhazují falešná vodítka a potom ty samé badatele diskreditují, když jejich údaje nelze prověřit. Ufologové pod jejich taktovkou honí vlastní ocas. Dokud nepřestaneme jako hlavní zdroj používat vládní údaje, dokud nepřestaneme přijímat metodologii hypnotické regrese a dokud neshodíme pouta jež nám byla nasazena velkými organizacemi, zabývajícími se výzkumem UFO, budou s námi stále manipulovat jako s dětmi.

D. GUIDE: Proč je tato technologie přirozeně spojována s okultismem, ať již v souvislosti s nacisty, či hnutím New Age?

HENRY STEVENS: Nacistický okultismus je zmiňován, neboť je jedním z možných výkladů této technologie. Tento výklad obhajuje skupina Rakušanů, kteří vlastní řadu fotografií, starých dokumentů a obecných vysvětlení, týkajících se tohoto plavidla.

Tito lidé — Tempelhof Gesellschaft, což lze přeložit jako Noví templáři — tvrdí, že v předválečném období byli v Německu v kontaktu se společností Thule a se Společností Vrilu. (Tajné duchovní společnosti, které vznikly v Německu před nástupem nacismu. Berlínská Společnost Vrilu (též „Světelná lóže“) věřila, že jeskyně ve středu Země obývají lidé, jejichž duševno je mnohem vyvinutější než naše a kteří získali takovou moc nad sebou a nad věcmi, že se podobají bohům. Tito lidé mají vyjít záhy ze svých úkrytů, aby nám vládli. Členové společnosti se domnívali, že znají některá tajemství, jak změnit vlastní rasu, jak se vyrovnat lidem skrytým v hlubině Země. Vril je obrovská energie, z níž v obyčejném životě užíváme jen nepatrnou část, znamená naši možnou boŽskost. Kdo se stane pánem Vrilu, stane se pánem sebe sama, druhých i světa. Páni vystoupí z podzemí. Jestliže jsme s nimi neuzavřeli spojenectví, jestliže my také nejsme pány, octneme se mezi otroky.

Členem společnosti Thule byl například Dietrich Eckardt. Podle legendy, která sahá až ke vzniku germánství, je Thule ostrov zmizelý někde na dalekém severu, který byl, podobně jako Atlantida, centrem pohlcené civilizace. Podle členů společnosti vsak nebyla všechna tajemství Thule ztracena a lze jich využít k tomu, aby se Německu navrátila vláda nad světem, aby se z Němců stal národ, který bude zvěstovat budoucí nadlidství — pozn. překl.)

Byli to právě členové společnosti Thule, jako Rudolf Steiner, kteří by dnes byli označováni za stoupence hnutí New Age. Kromě Steinera tu byl i Victor Schauberger, jenž se zabýval vodní a „dimagnetickou“ energií, která údajně způsobuje levitaci předmětů. Schauberger, stejně jako jeho syn Walter, sympatizoval s hnutím, jehož název zněl Zelení. Jen málo lidí je si vědomo skutečnosti, že první Zelení byli nacisté. Walter byl aktivním členem Die Grune Front, neboli Zelené fronty.

adamski

Moderní potomci výše postavených nacistů se evidentně sdružují ve Straně zelených, zatímco potomky níže postavených nacistů představují skinheadi. Všechny myšlenky obsažené v přesvědčení Strany zelených i skinheadů lze nalézt u NSDAP, a to i přes skutečnost, že v současnosti jako by nemohla existovat větší propast než ta, která je mezi Zelenými a skinheady.

Členové skupiny Thule a Vrilu kromě toho, že se zajímali o životní prostředí, nesmírně uctívali a studovali starověké vědomosti stavitelů megalitických monumentů v Evropě i na Blízkém východě. Studovali a věřili ve starověkou moudrost Východu, zvláště tibetskou a indickou.

Též věřili, že brzy bude ku prospěchu člověka objevena nová forma energie. Tuto energii nazývali Vril a přirovnávali ji k čínské energii čchi nebo k indické práně. Dnes bychom tuto energii nazývali „volnou energií“. Tito lidé tvrdí, že jim byl pomocí komunikačního kanálu zprostředkován přinejmenším jeden zdroj informací ohledně této energie a technologie levitace přesně tím samým způsobem, jakým je dnes prováděn channeling. (spojení pomocí komunikačního kanálu)

D. GUIDE:  A co Noví templáři?

HENRY STEVENS:  Ralf Ettl a Norbert Jurgen-Ratthofer, rakouští autoři scénáře k filmům Tajemství německých létajících talířů za druhé světové války a Tajemství UFO Třetí říše, zastávají teorii, podle níž existuje spojitost mezi určitými mimozemšťany a sumerštinou. Stejně jsou přesvědčeni i o tom, že existovala spojitost mezi sumerštinou a němčinou. Navíc opakovaně vyjadřují hypotézu, podle níž byly některé elektromagnetické německé talíře schopny meziprostorově cestovat časem a ve skutečnosti byly ke konci druhé světové války uschovány v Sumeru.

Tato tvrzení jsou problematická z několika důvodů, ale nejdříve bych chtěl říci, že ani Ettl, ani Jurgen-Ratthofer nejsou techničtí odborníci, i když jsou autory několika technických pojednání. Nejsou ani nacisty, ani neonacisty. Jsou věřící. Patří k templářům — i když k Novým templářům a v žádném případě (alespoň jsem o tom přesvědčen) nemají přímo nic společného s templářskými rytíři. Pro jejich víru je charakteristické hledání bohyně – matky, jež se v historii skrývala pod různými jmény. Z toho důvodu pro ně historie začíná již v cromagnonském období a z něj pokračuje přes Sumer, Egypt až do období antiky.

D. GUIDE:  A jak došli k těmto závěrům?

HENRY STEVENS:  Jejich mimozemská spojitost je lingvistická a došli k ní pomocí channelingu. Souvislost s germánskými jazyky není vysvětlena podrobně. Samozřejmě, Sumer existoval 3 000 či 4 000 let před naším letopočtem a germánské jazyky existovaly až od vpádu ilyrských vetřelců ze střední Evropy do Skandinávie kolem roku 500 př. n. l. Mezi těmito dvěma jazyky nemůže být žádná spojitost, pokud platí, že sumerština nepatří mezi indoevropské jazyky.

D. GUIDE:  Zdá se, že sumerština, která je u podstatě starou babylónštinou, se z nějakého záhadného důvodu stala oblíbeným odrazovým můstkem.

HENRY STEVENS: Dalším propagátorem „sumerské ufologie“ je Zecharia Sitchin. Jeho práce je však daleko horší. Říkám to proto, že je lingvista. Lingvistika je řádnou vědní disciplinou, je odnoží antropologie. Lingvistika existuje již dlouhou dobu a značným, značným dílem přispěla k našemu chápání lidské historie. Lingvistika jako zavedený obor oplývá rozsáhlou infrastrukturou, včetně odborných konferencí, a co je nejdůležitější, včetně odborných časopisů. Pokud tedy má Sitchin cokoli, co stojí za zveřejnění, měl by to publikovat v odborné lingvistické literatuře, kde by jeho názor posoudili odborníci. Teprve výsledek takovéhoto hodnocení faktů v rámci samotného vědního oboru by měl být prezentován v nějakém obecněji zaměřeném časopise pro veřejnost.

Ufologie nemá žádnou metodologii. Z toho důvodu naše časopisy postrádají přesnost. Nejsme vědním oborem, ale hrstkou diletantů. Sitchin obchází proces posuzování svých teorií odbornou veřejností a prezentuje je hrstce lidí, kteří se zajímají o UFO a kteří rozhodně nejsou schopni jeho názory správně ohodnotit. Pokud má Sitchin na srdci cokoli cenného, měli bychom se o tom dozvědět z pera jiného lingvisty.

D. GUIDE:  V této souvislosti se musíme zmínit i o Erichu von Danikenovi, který je stále velmi populární u Společnosti vesmírných letů ve starověku (Ancient Astronaut Society).

HENRY STEVENS: Jestli si dobře vzpomínám, Daniken nebyl profesionálním archeologem, a můžeme mu tedy prominout hríšky, kterých se stejně jako Sitchin dopustil, jelikož na rozdíl od Sitchina není odborníkem, a tudíž ho nelze posuzovat podle stejných norem. Ale k tomu bych zároveň rád dodal, že je amatérem a jeho teorie jsou ryze amatérské.

Pokud člověk zkoumá svět, zvláště svět společnosti lovců a sběračů plodů, začne objevovat anomálie nebo zdánlivé anomálie ohledně toho, co si my myslíme, že věděli, a toho, co si oni mysleli, že věděli. To všechno se ještě zkomplikuje způsobem, jakým si vykládáme jejich umění, náboženské umění či obřadní umění, pokud této kultuře nerozumíme. To je velmi komplikovaná práce, pokud se jedná o zaniklou kulturu. Jediné, co o něm mohu říct pozitivního, je to, že přiměl lidi přemýšlet.

D. GUIDE:  Opravdu dobře vyjádřeno. Všiml jsem si, že starověké umění je opakovaně mylně interpretováno vždy tak, aby podpořilo nějakou pochybnou teorii, což povazuji za naprosto nepřijatelné. Takové omyly mě pouze utvrzují v přesvědčení, že teorie sama je nesmysl.

HENRY STEVENS: Je ale důležité si uvědomit, že to není jediné možné vysvětlení létajících talířů. Jistý Bill Lyne z Nového Mexika nedávno přišel s dalším „zásadním“ řešením otázky elektromagneticky poháněných talířů. Jako dítě spatřil jeden z těch létajících talířů velmi blízko vojenské základně americké armády, kde byla testována ukořistěná německá technologie.

Lyne přisel s novým přístupem k tomuto problému a nabízí pro tyto jevy jednoduchá vysvětlení, jež většinou souvisejí s Teslovou technologií, kterou Němci disponovali. Abych nebyl obviněn, že Lynovi beru vítr z plachet, raději vás všechny odkážu na jeho knihu Space Aliens from the Pentagon (Vesmírní nepřátelé z Pentagonu), která vyšla v roce 1995.

D. GUIDE: Jak máme chápat fenomén únosu mimozemšťany? Jako podprahové vymývání mozků? Mary Sealová naznačuje, že zde funguje skrytá psychotronika, pravděpodobně prostřednictvím rádia a televize.

HENRY STEVENS: Nejsem velkým příznivcem zpráv o únosech. Jsem si jist, že k řadě únosů došlo z toho důvodu, že o nich slyšíme ze všech stran. Nejsem přesvědčen o tom, že tyto únosy jsou dílem mimozemšťanů. Pokud má tvor dvě ruce, dvě nohy, chodí vzpřímeně po zadních a svět vnímá stereoskopicky, potom je to podle mě člověk nebo derivace člověka. Paralelně probíhající vývoj by na jiné planetě nevytvořil tak přesnou obdobu. Možná že některé ze „skutečných“ únosů byly vládními pokusy — vláda přece prováděla na nic netušícím civilním obyvatelstvu různé podivné pokusy již dříve.

Mnohé zprávy o únosech mají silný sexuální podtext, což mi vadí. A mnohé oběti únosu se stávají oběťmi teprve až po podrobení hypnóze, což mi taky vadí. Podle mého názoru není hypnoterapie dobrý vědní obor. Ve skutečnosti to není žádný vědní obor.

Veškeré informace získané tímto způsobem by měly být náležitě prověřeny. Ovšem únosy mimozemšťanů se hojně objevují v masmédiích, fungují jako sebeprověřující mechanismus celkové hypotézy o mimozemšťanech, a proto si v této problematice našly své platné místo.

D. GUIDE:  V mysli mi utkvěl zvláště jeden řádek z vašeho úvodu ke knize Secret German Flying Discs of World War Two (Tajné německé létající talíře druhé světové války). Mám na mysli tu Část, kde píšete: „Pokud by zítra na schodech před Bílým domem přistál UFO, naše vláda by se modlila, aby z něj vystoupil mimozemšťan a nikoli zpupný esesák jako předtím…“ Podle posledních zpráv bylo na Hollomanově letecké základně v Alamogordu v Novém Mexiku zřízeno německé výcvikové centrum. Pentagon uvedl, že se jedná o první stálou vojenskou základnu, která byla v Americe zřízena. Jaký je skutečný význam této cizí základny na našem území?

HENRY STEVENS: Nejedná se o první německou základnu na našem území. Jednou, když jsem zabloudil a hledal jsem cestu, dostal jsem se do západoněmecké vojenské základny v San Fernando Valley, severně od Los Angeles. Skládala se z jedné či dvou starých budov ve zchátralé průmyslové oblasti. Členové německá vojenské posádky se mi otevřeně představili, svou přítomnost vysvětlili jako legitimní a vysvětlili mi, kam mám jet. Nemám nejmenší představu, co se děje na Hollomanově letecké základně.

D. GUIDE:  Nasvědčuje něco tomu, že by základna SS na Antarktidě byla stále funkční?

HENRY STEVENS:  V letech 1938-1939 se německá loď Schwabenland zmocnila části Antarktidy a pojmenovala ji po lodi, Neuschwabenland. Provedli geologický průzkum oblasti, objevili hory týčící se do výšky přes Čtyři tisíce metrů, jezera s teplou vodou a jiné důkazy o geotermální činnosti. Vždy se povídalo, že Němci tam za války postavili základnu, ohromný tunelový systém, jaký vytvořili i v horách Harc a v Alpách. Podle zvěstí šlo o místo, kam putovali členové SS, kteří nechtěli ukončit boj. Základna prý byla hotovou pevností a byla dobře zásobena.

V roce 1946 vedl admirál Byrd expedici na Antarktidu s ponorkami, letadlovou lodí, torpédoborci, letadly, vojenskými transportéry a čtyřmi tisícovkami mužů — a to z důvodů dosud neznámých. Antarktidu opustil poté, co záhadně ztratil několik letadel. Strávil na Antarktidě pouhých šest týdnů, i když měl vybavení na několik měsíců.

V červenci 1952 nad Bílým domem proletěla celá eskadra létajících talířů, které vidělo mnoho lidí a které byly taktéž zachyceny radarem. K jejich zastavení byly vyslány tryskové bojové letouny, ale tryskáče tyto UFO nikdy nechytily. Jakmile však tryskáče odletěly pryč, eskadra UFO se opět zformovala nad Bílým domem. V roce 1958 a 1959 byly pod pláštíkem Mezinárodního roku geofyziky námořními silami Spojených států vypuštěny tři jaderné rakety, které explodovaly na Antarktidě. Jsem přesvědčen, že všechny tyto akce souvisí s německou základnou někde v Neuschwabenlandu.

Jestli tato základna stále existuje? Myslím, že ne. Na Antarktidě se UFO objevují stále často, pokud můžeme věřit jihoamerickému tisku, ovšem dodávat i jen drobné životní nezbytnosti na Antarktidu by bylo po tak dlouhou dobu složité. Pomyslete jen na šrouby, pastu na zuby, toaletní papír, boty, pleťový krém, náhradní díly atd., které by bylo potřeba tam dovážet! A pomyslete také na lidský aspekt. Představte si, že byste byli v pětadvaceti či třiceti letech ve vyhnanství na Antarktidě.

Další důvod, proč si nemyslím, že by základna vydržela déle než několik let, je skutečnost, že Němci měli skvělou základnu v Andách, která se musela osvědčit jako ještě bezpečnější, neboť podle politiky Jižní Ameriky se bezpečnost dá koupit. To, jaké bezpečí si chcete zajistit, je pouze otázka peněz — a těch měli nacisti spoustu.

Report from Iron Mountain (Zpráva ze Železné hory) z roku 1968 si pohrávala s myšlenkou, již poté zdánlivě zavrhla, že předstíraný útok z vesmíru by mohl způsobit celosvětové sblížení národů. Po téměř třiceti letech jsme nyní svědky úsilí (jako je například článek ve Wall Street Journal z 9. května 1995) odhalit pravý význam této zprávy. Nicméně když si uvědomíme, jak média neustále v otázce mimozemšťanů bijí na poplach, musíme této zprávě očividně přiznat skutečnou zásluhu, i když v té době ještě tato myšlenka tak neletěla (zde nejde o slovní hříčku).

Poskytuje rámec, v němž se naše vláda zabývá pozorováním UFO, a zároveň i důvod pro jejich utajení. Zároveň by rovněž vysvětlovala i současný zájem médií o tuto tematiku. Je podle vás tato teorie v něčem přínosná? Jsme touto krizí ovládáni stále více a více. Krize umožňuje naší vládě vyhlašovat stanné právo, které eufemisticky nazývá „pravomocemi mimořádné situace“. V poslední době už si to několikrát vyzkoušela. Vyhlašuje stanné právo při každém dešti, potopě, zemětřesení či požáru. Podle mě shromažďují údaje o tom, do jaké míry budou občané za daných okolností stanné právo tolerovat.

Henryho Stevense a Projekt německého výzkumu lze kontaktovat na adrese P. O. Box 7, Gorman, Califomia, 93243-0007, USA.

Z časopisu Paranoia (The Conspiracy Reader), číslo 15, zima 1997

Z knihy : Al Hidell – Joan d´Arc: Konspirační čítanka. Maťa (Lublaňská 22, Praha 2) 2002