Záhadný úlomek

Podivný úlomek velikosti pěsti nalezli rybáři z městečka Erlon na břehu řeky Vašky.

Mimořádnost nálezu dosvědčovalo nejen bílé zabarvení hrudky, ale zejména silné jiskření při dotyku jiných předmětů.

Geologové z pobočky Akademie věd autonomní republiky Komi, kterým rybáři zvláštní nález předali, v něm zjistili asi 67% ceru, 11 % lanthanu a 9 % neodymu a malá množství hořčíku, železa, uranu a molybdenu.

Úlomek je starý asi 100 000 let a obsahuje velké množství uranu, zcela chybějí produkty jeho radioaktivního rozpadu a oxidy železa. To vše dokazuje umělý původ slitiny zároveň s vysokou koncentrací vzácných zemin. V úlomku chybí sodík a vápník. Domněnky o mimozemském původu nálezu dokládá i rentgenová analýza krystalů ceru a lanthanu.

I hustota slitiny je o 10 % nižší, než kdyby byla vyrobena na Zemi. Úlomek byl součástí tělesa válcovitého nebo kruhovitého tvaru. Na Zemi není zařízení, které by mohlo vyvinout tlak potřebný k výrobě takového tělesa.

Mimoto by se muselo lisovat v magnetických polích vysoké intenzity.

Na základě těchto poznatků vědci usuzují, že úlomek je mimozemského původu. Záhadu však zvyšuje skutečnost, že meteority se ani teoreticky nemohou skládat pouze z prvků vzácných zemin. Jisté je, že slitina je umělého původu. K čemu byla vyrobena, k jakému účelu měla sloužit, na to snad odpovědí vědci teprve po dalších výzkumech.

-ka-

Čtení č. 6 1986, s. 43

Archiv KPUFO.CZ

error: Kopírování zakázáno!