UFO – nezodpovězené otazníky (27)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

NA ZEMI

„V.pátek, 23. března, v devět hodin a pět minut zůstal nad loukou situovanou v Jychvinské části Kochtla-Jarve bez pohybu viset asi ve výšce 100 metrů elipsovitý předmět,“ – oznámil kanceláři agentury ETA J. Pavlov. – „Po obvodu zářily žluté jasně přeskakující plamínky. Hluk motorů nebylo slyšet. Poté se objekt začal snášet a přistál. Zůstal na místě přibližně tři minuty. Můj syn a děti ze sousedství, chlapci kolem šestnácti let, sedli na kola a jeli se podívat blíže. Chopil jsem se dalekohledu a začal si předmět prohlížet asi tak ze vzdálenosti 150 metrů. Viděl jsem dobře. Talíř měl v průměru asi 15 m a byl vysoký tak 3-4 metry, Děti byly od něho asi padesát metrů, když se náhle vznesl a v okamžiku zmizel za lesem směrem na Leningrad. Jev pozorovalo deset dětí a čtyři dospělí z našeho domu.“

Caso OVNI 1989,Voronez,Rusia

K vyprávění dodáme, že UFO přistálo vedle vysokonapěťové transformační stanice a elektrického vedení.“ Neméně zajímavá informace přišla kanály TASSu z Voroněže: „V čerstvě zorané zelinářské zahradě obyvatelky vesnice Kostěnky J. Fokinové se jedné dubnové noci objevila záhadná sonda o hloubce pěti metrů, průměru sto milimetrů a úhlu kolem 70 stupňů.

Biolokační metoda dovolila stanovit, že vrt je situován ve středu kruhu o průměru 7-8 metrů, přičemž při jeho sledování z neznámých důvodů přestal fungovat magnetometr. Půda na okrajích ideálně kulatého otvoru si uchovala vlhkost, což dokazuje, že „práce byla provedena před velmi krátkou dobou. Zároveň však na zahradě nebyla nalezena ani vykopaná zemina, ani stopy po nějaké technice, přestože by se traktor nebo jiný samohybný stroj sotva mohl dostat na zoraný svah, aniž by zanechal na záhonech stopu a poškodil plot, stromy a keře.

Majitelka zahrady sdělila, že předcházející noc ji probudilo jasné světlo pronikající do oken. Když vyhlédla na ulici, uviděla velkou svítící kouli pohybující se nízko nad zemí. Spatřili ji i mnozí obyvatelé vesnice.

Co to tedy viděli obyvatelé vesnice Kostěnky a J. Pavlov? Pochopit podstatu těchto jevů nám pomůže kandidát technických věd Vladimír Sapožnikov:

„Informace z Kochtla-Jarve pro mě jako odborníka na mechaniku zemin neobsahuje žádnou významnou informaci. Popisy přistání nebo znehybnění UFO podobné uvedenému případu jsou, pokud je mi známo, dosti časté. Tím pouze vzrůstá statistická podloženost sumy informací o pozemských pozorování UFO. Avšak většina z nich obsahuje málo údajů o změně veličin fyzikálních parametrů okolního prostředí, včetně předmětů v oblasti tzv. přistání. Podstata události v Kochtla-Jarve zůstává, podle mého názoru, nevyjasněna.

Informace z Voroněže je zajímavá. Jsou známy tyto metody vzniku vrtů: vtlačování tělesa (například sondy) do země statickým a dynamickým (úderným nebo vibračně cyklickým) způsobem; vrtání; vymílání a sání zředěné půdy. Není vyloučen ani soustředěný tepelný vliv doprovázený odpařením kapalných a pevných komponentů zeminy. Soudě podle údajů uvedených ve zprávě, nelze jev objasnit s pomocí žádné z těchto metod, neboť na daném místě nebyly nalezeny odpovídající stopy. Další popisované podrobnosti ve spojení s tím, co bylo řečeno, jsou, podle mého názoru, pobídkou k podrobnějšímu sledování tohoto případu.“

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100, variabilní symbol článku je 2994

error: Kopírování zakázáno!