Anomální atmosférické jevy v minulosti Spiše

 Na Spiši se odedávna odehrávaly záhadné jevy

 Jejich hlavním dějištěm bývalo město Kežmarok, připomínané již roku 1251 jako sdružení tří osad.

Roku 1576 se prý nad ním rozzářily tři měsíce a tři slunce, dokonce chvíli hořelo nebe, což si místní vykládali jako předzvěst pekelného neštěstí. Zřejmě měli pravdu. Záhy došlo k nemilosrdnému povstání uherské šlechty. Jen skončilo, nastal krvavý liják a roku 1604 začalo povstání druhé.

Tím však spišské zázraky nepřestaly. Roku 1700 bylo vidět na Hradním vrchu nad Kežmarokem dvě obrovské proti sobě bojující postavy a jejich sekundanty. Po souboji se zjevilo sedm strašidel s otýpkami slámy. Sotva výjev zmizel, strhla se děsivá sněhová vichřice. Asi šlo o nebeskou předpověď tragédie. Ze stejného vrchu odstřelovala město císařská vojska a dobyla ho.

Zdroj:  Archiv KPUFO

error: Kopírování zakázáno!