Štúdia o UFO

Tajná správa Ministerstva obrany Veľkej Británie o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch uvádza, že nie sú žiadne dôkazy o mimozemských formách života.

Hoci správa pochádza ešte z roku 2000, len teraz bola odtajnená prvý raz a verejne vydaná v nízkom náklade.

Jej autor ostáva i naďalej neznámy.

Správa bola uverejnená len na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám na žiadosť Dr. Davida Clarka z Hallam univerzity v Sheffielde. Realizácia štúdie pod názvom Neidentifikovateľné vzdušné fenomény v Spojenom kráľovstve trvala štyri roky a mala odpovedať na dlhotrvajúcu otázku stúpencov UFO: „Je tam vonku niekto?“ Zdá sa, že odpoveď znie: „Nie.“

V 400-stránkovej správe sa uvádza: „Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že videné fenomény sú nepriateľské či akokoľvek inak ovládané, okrem prírodných fyzikálnych síl.“ Správa ďalej dodáva, že „nie je ani žiadny dôkaz o existencii ‚pevných telies‘, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo zrážky. Ak ale neexistujú žiadni zelení mužíčkovia vo vesmírnych lodiach či v lietajúcich tanieroch, prečo potom toľko ľudí hlási, že nevideli to, čo si myslia, že videli?

Správa odpovedá: „Dôkazom pre vysvetlenie neidentifikovateľného vzdušného fenoménu sú známe i menej známe efekty sprevádzajúce meteory. Značná časť dôkazov podporuje tézu, že ide o javy súvisiace s fyzikálnymi, elektrickými a magnetickými fenoménmi v atmosfére, mezosfére a ionosfére. Zdá sa, že vznikajú v dôsledku elektricky nabitých častíc. Pozorujeme ich tak zriedkavo, že pre väčšinu pozorovateľov sa javia ako jedinečné.“

Ľudia, ktorí tvrdia, že zažili „blízke stretnutie“, sa dajú ťažko presvedčiť, že nevideli to, čo si myslia, že videli. Správa ponúka možné lekárske vysvetlenie: „Ak sa tesne priblížime k plazmovým poliam, môže to mať za následok vyvolanie dojmu vozidla či osoby. Je lekársky potvrdené, že lokálne polia vyvolávajú reakcie v temporálnych lalokoch ľudského mozgu. Výsledkom toho je, že pozorovateľ tvrdí, neskôr i popisuje či si pamätá jasný, no pritom nesprávny opis toho, čo zažil.“

Samozrejme, sú aj iné príčiny UFO, ako lietadlá s mimoriadne jasnými svetlami, zablúdené meteorologické balóny, kŕdeľ vtákov. Bude ťažké presvedčiť niekoho o tom, že mysteriózne pohyby na oblohe majú racionálne vysvetlenie. Niektorí stúpenci UFO však tvrdia, že vlády budú vždy utajovať informácie o UFO, pretože sa obávajú pripustiť, že existuje niečo, čo je mimo ich kontroly. Nevieme, koľko času a úsilia strávilo v posledných rokoch Ministerstvo obrany hľadaním UFO na oblohe, ale zdá sa, že neexistujú ďalšie plány na štúdium tohto fenoménu.

Ako povedal hovorca ministerstva, táto správa, a tiež správa z roku 1950 (Flying Saucer Working Party), prišli k záveru, že nie sú dostatočné dôkazy prítomnosti akýchkoľvek pravých neidentifikovateľných vzdušných fenoménov. „Preto je nepravdepodobné, že by sme v budúcnosti uskutočnili ďalšie štúdie, ibaže by sa objavili nové dôkazy.“ (ms)

Podľa: http://news.bbc.co.uk/, 7. 5. 2006 Z časopisu Rozmer, http://www.rozmer.sk

error: Kopírování zakázáno!