Kdo byli Inkové?

Kniha Miloše VajkrtaKdo byli Inkové“ není cestopisem, ani není kompilátem už známých tezí z mnoha odborných knih o Jižní Americe, není ani záhadologickým slepencem všeho se vším.

Kdo byli Inkové

Kniha předkládá jak zajímavé údaje o incké civilizaci, ovšem tak, že přímo vtahuje čtenáře do řešení problémů, kterých je kolem této říše více než dost. Autor nepapouškuje údaje známých vědců, ale naopak je podrobuje zajímavému zkoumání a tím neuvěřitelně zlidšťuje všechny řešené otázky.

Vždy, když vznikne kniha zabývající se pro nás oblastí vzdálenou ať už teritoriálně nebo tématicky, má čtenář dojem, že musí být odkázán na údaje v takové knize, na její závěry, třeba proto, že je psal odborník, zběhlý v daném oboru, a který se opět musí opírat o názory a závěry jiných, nebo je dokládá vahou své autority.

A stejnému nutkání podlehne i autor. Jeho kniha musí být posledním slovem v dané problematice, nepřipouštějící pochybnosti. Zde je však situace odlišná. Ano, autor má tu výhodu, že místa, o kterých píše, osobně několikrát navštívil, nastudoval vše, co je o této problematice dostupné, ať už u nás nebo v zahraničí. Přesto jeho kniha je jiná.

Čtenář má díky autorovi možnost zúčastnit se řešení problémů, autor mu přibližuje místní reálie natolik, aby si udělal vlastní pohled na věc. Autor se nezastaví před názory jakékoli autority, kriticky hodnotí názory jak vědecké obce, tak i záhadologické vývody. Předkládá data a hledá souvislosti Čtenář nemusí souhlasit s jeho hypotézami a autor mu sám sdělí, kde vidí i svá slabá a silná místa svých teorií.

Kniha nadchne badatele, který se nebojí konstruování hypotéz, hledání souvislostí tam, kde je nikdo zatím nehledal, i soustřeďování faktů, které k sobě zdánlivě nepatří. Není vůbec možné v této chvíli postihnout šíři problémů, které autor v knize popisuje. Lze však ručit za to, že se ke knize bude čtenář často vracet, a že pokud ho tato oblast zajímala dosud pouze okrajově, že po přečtení vyhledá další knihy. Je to kniha, která rozhodně nezůstane ležet nepovšimnutá, ale bude čtenáře inspirovat k dalšímu hledání a třeba i k polemice s autorem. A když nic jiného, přinese informace, které dosud na jednom místě nebyly soustředěné. -slk-

  • Vajkrt, M.: Kdo byli Inkové ? Nakladatelství FUTURA, a. s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.: 222 897 205, 222 897 329, e-mail: nakladatelstvi@futura.cz  271 str., foto, 270,00Kč