Čo priniesol rok 2017 v slovenskej záhadologii?

Bolo toho vela? 

Žiaľ, 31.3.2017 odišiel ufolog Martin Schuster. (1963-2017) (1)

SAVPJ o.z. usporiadalo stretnutie záujemcov o nevyjasnené záhady v Holíči, od piatku 28.4. do nedele 30.4.2017. Niekoľko postrehov prináša účastník Luboš Šafařík:

Konferencia Phoenix (Holíč, SR) – organizovaná SAVPJ sa uskutočnila od piatku 28.4.2017, keď začali prichádzať prví návštevníci, a ubytovali sa v hoteli San. Po večeri niekorí zotrvali v diskusiách, iní si urobili prechádzku ku kameňom a k holičskému hradu. Nasledovali debaty do pozdných nočných hodín, aj pri poháriku.

V sobotu 29.4.2017 sme sa presunuli asi o 200 metrov do kultúrneho zariadenia. O 10:00 G. Slováková uvítala účastníkov a oboznámila poslucháčov s činnosťov SAVPJ. Za dlhoročnú bádateľskú činnosť boli ocenení Miroslav Karlík a Luboš Šafařík.

O 10:15 Ondrej Repa pohovoril na tému Najväčšie slovenské záhady. Obsahom bola tiež činnosť SAVPJ, a jeho niektoré riešené prípady. Bližšie na webe (2).

O 11:15 Rudolf Irša mal prednášku Megality – Svätyne v Holíči. Historia nálezu megalitov. Bližšie web a knihy autora (3).

O 12:15 Aleš Rumler hovoril na tému – Energie, město bohov Šambhala a UFO. Tento čas som využil debatami pred sálou s kolegami o nazaujímavejších témach. Potom nasledoval prechod na obed.

Popoludňajší program o 14:30 začala Izabela Czabaiová svojimi príhodami jasnovidky. Po niekoľkých minútach bolo tiež jasné, že debaty mimo sály budú oveľa užitočnejšie. Žiaľ, tejto prednášajúcej bolo venované priveľa času.

O 16:15 Karel Dudek pohovoril o svojej bádateľskej oblasti, Voynichovom rukopise. Priniesol zaujímavé informácie zo svojej knihy „Stopa míří do Čech“. (4)

O 16:40 L. Šafařík ukázal na súvislosti jadrových zbraní a záhadologie.

O 17:50 nasledovala tradične kvalitná prednáška, plná zaujímavostí, F. Vrbenskej – Záhady detí Marie Antoinetty. Škoda, že už nebolo veľa času pred večerou.

Po večeri o 19:30 J. Schrötter hovoril na tému – Psychosomatické zóny. Čas som opäť využil debatami pred sálom s kolegami.

O 20:30 Milan Zacha Kučera pripravil pekné kostýmové vystúpenie a zaujímavé informácie zo života Jána Amosa Komenského a súvislosťami s manifestami rosekruciánov a ďaľších tajných spoločností.

O 21:00 začalo premietanie filmu „Sprisahanie šedej rasy“, ktoré uviedol M. Karlík. O filme je informácia tu (5). Film nakrútil režisér Maroš Berák, a film má byť vraj pohľadom dovnútra komunity ufologov, bez komentára, ktorý by diváka manipuloval akýmkoľvek spôsobom. Na prvý pokus som dal len 10 minut. Recenzia je tu: (6)

V nedeľu 30.4.2017, po raňajkách, bol výjazd na Kalváriu, kde kamene z lapidária pôvodne stáli. Potom na veterný mlyn. Nasledovala prehliadka holičského hradu, prejazd do Kopčan a prehliadka žrebčína a kaplnky. O 13:30 sme sa rozlúčili a všeci odišli.

Ďaľšie stretnutie, organizované SAVPJ, sa uskutočnilo v novembri 2017 v Hlohovci. Informácia o tomto stretnutí len tu (7) a foto účastníkov na facebooku.

Tu informácie o rozumnej časti slovenskej záhadológie končia.

Resuscitovala sa záhada s pohorím Tríbeč. Vyšla kniha Jozefa Kariky „Trhlina“ (Ikar, Bratislava 2016), založená vraj na svedectvách o tajomnom miznutí ľudí v pohorí Tríbeč. Celá história je popísaná tu: (8)

A máme tu prvú slovenskú pyramídu. Že je to na mojej rodnej Spiši, to nie je náhoda! Ako k tomu došlo?

Koncom roku 2016 WM magazín za prispenia Osmanagiča posvätili lokalitu pri Rudňanoch a bezmenný kopec, kóta 664, označili za pyramídu „KÓTA ZULU 664.“ Viac: (9)

Uskutočnila sa aj akási medzinárodná konferencia ENERGIA ŽIVOTA v Bratislave, v apríli 2017. Jeden deň bol venovaný bosenským „pyramídam“, druhý českým a slovenským. Medzi prednášajúcimi nechýbali známi rozprávkári, ako Semir Osmanagič, Klaus Dona, Valerij Uvarov, ai. Ten svoje fantázie predvádzal aj v TV Markíza. (10) Slovensko si zjavne obľúbil a tak vystúpil aj v novembri 2017 s prednáškami v Bratislave a na Myjave. Časopis „Zem a Vek“ ho nazývá dokonca „vedcom“. (11)

Istá Julia Sellers pozývala vytrvalo na facebooku slovenských a českých záujemcov vyplniť americký prieskum, zameraný na kontakty s mimozemskými civilizáciami. Viac čitajte tu: (12)

Taká je slovenská záhadológia …

Odkazy

(1) Jesenský, J.: Odišiel Martin Schuster. Jesensky.sk, 15.5.2017. Internet: https://www.jesensky.sk/Publikacie/Clanky/Odisiel-Martin-Simon-Schuster-1963-2017/  
(2) SAVPJ. Internet: https://www.savpj.com/ 
(3) Irša, R. Internet: http://irsa.szm.com/irsa.blgz.cz/index.html  
(4) Dudek, K.: Stopa míří do Čech. Machart, Praha, 2016. Internet: https://knihy.abz.cz/prodej/stopa-miri-do-cech-tajemstvi-voynichova-rukopisu 
(5) Sprisahanie šedej rasy. SR, 2016. CSFD. Internet: http://www.csfd.cz/film/497429-spiknuti-sede-rasy/prehled/ 
(6) Sprisahanie šedej rasy. KPUFO.EU/SK, 7.6.2017. Internet: http://kpufo.eu/sk/index.php/2017/06/07/sprisahanie-sedej-rasy/
(7) Novembrové stretnutie SAVPJ v Hlohovci. Facebook: https://www.facebook.com/events/1530297307011860/permalink/1686136451427944/  
(8) -r-: Jak vyrobit záhadu? KPUFO.EU/SK, 8.7.2017. Internet: http://kpufo.eu/sk/index.php/2017/07/08/jak-vyrobit-zahadu/
(9) Za našimi pyramidami. ZaZ, 14.10.2017. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2017/10/01/za-nasimi-pyramidami/
(10) Valery Uvarov v TV Markíza. YouTube, 4.4.2017. Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Y5MmmIC5ads  
(11) Valerij Uvarov opäť v Bratislave. Zem a vek, Zem a Vek, 13.10.2017. Internet: http://zemavek.sk/valerij-uvarov-v-bratislave-na-myjave/  
(12) K čemu je táto komedia? KPUFO.EU/SK, 8.6.2017. Internet:  https://kpufo.eu/sk/index.php/2017/06/08/k-cemu-je-tato-komedia/ 

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: 

Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100