Nejpodivnější teorie o vesmíru

Poznávat vesmír můžeme jen velmi omezenými prostředky.

Dokonce i let člověka k sousední planetě může být zatím jen snem, nemluvě o letu mimo Sluneční soustavu. Není proto divu, že o vesmíru vznikají podivné teorie, které někdy vypadají naprosto fantasticky, a někdy – i jako docela možné…

Velký třesk – výsledek kolize vesmírů

Zvykli jsme si na představu, že vesmír vznikl z Velkého třesku, do něhož neexistoval ani čas, ani prostor. Ale v roce 2001 několik fyziků vyslovilo hypotézu o tom, že existovalo několik multidimenzionálních vesmírů, které, při střetu, daly za vznik našemu vesmíru. Tento scénář se nazývá ekpyrotická teorie. Ale je zřejmé, že může existovat pouze na úrovni spekulací.

Vesmír má holografickou strukturu 

Rozšíření virtuální technologie vyvolalo úvahy, že náš vesmír je jen holografická iluze, která může být rozdělena do nejmenších „pixelů“.  Nicméně, oficiální věda tvrdí, že do doby, dokud se v našem vesmíru není možno pohybovat rychleji, než je rychlost světla, nejsme schopni určit, nakolik je naše prostředí „skutečné“…

Pozorování temné energie ničí Vesmír

Podle názoru vědců, tzv. temná energie zaujímá 70 procent prostoru vesmíru a je faktorem, který umožňuje jeho rozpínání. Profesor Lawrence M. Krauss se domnívá, že sledování temné energie „může snížit životnost celého vesmíru“ díky kvantovému paradoxu Zenona, který říká, že pozorování objektu ho může přímo ovlivňovat. Prokázat se však tento efekt dosud nepodařilo.

Po pádu do černé díry mohou objekty i nadále existovat

Známý astrofyzik Stephen Hawking se domnívá, že objekt, který zasáhl černou díru, nemůže zmizet úplně, protože kvantová informace o něm by měla i nadále být někde uložena. Spíše má prostě jen jiný tvar. Jenže dosud neexistuje způsob, tak to ověřit…

Ve vesmíru jsou bílé díry

Pokud existují černé díry – objekty, které se díky své obrovské gravitaci zhroutily samy do sebe, pak by zde měl být jejich protipól – bílé díry – objekty, které vše od sebe odpuzují. To znamená, že veškerá hmota, která by se u nich objevila, by musela dospět k destrukci. Existence takových objektů se však ukazuje jako nepravděpodobná.

Pulsary – signály, které nám posílají obyvatelé jiných planet 

Pulsary jsou objekty, které emitují elektromagnetické záření, jež sledujeme ve formě záblesků s různou frekvencí. Což opravdu vypadá jako systém inteligentních signálů. Za 40 let je však zatím výzkum stále v počátcích. Verze o inteligentních signálech je zatím neprokázaná, protože neumíme rozluštit tyto „zprávy“, ani jsme dosud nezjistili inteligentní civilizace na jiných planetách.

Sluneční soustava se skládá z ledu  

Takzvaná „doktrína věčného ledu“ byla vyslovena v roce 1913 rakouským inženýrem Hansem Hörbigerem. Její podstatou je, že ve velmi dávných dobách, došlo ke kolizi obřího „superslunce“ s neméně obřím ledovým objektem. Výsledkem tohoto střetu bylo neuvěřitelné množství vodní páry.  Ta krystalizovala, a vzniklo množství velkých bloků ledu, rozptýlených po celém vesmíru. Z nich později vznikly planety, asteroidy, atd., včetně planet Sluneční soustavy, kterých bylo původně ne méně než třicet. Když padají kroupy, není to nic jiného, než pád malých meteorů na Zemi. Tato bláznivá teorie, která neobstojí ani v nejmírnějším ohni vědecké kritiky, však přesto našla řadu zastánců, zvláště v nacistickém Německu…

Venuše byla původně součástí Jupitera

Tuto teorii popsal ve své knize „Střet světů“ (1950), vědec a psychiatr Immanuel Velikovsky. Tvrdil, že Venuše byla vytvořena z kusu odtrženého před třemi a půl tisíci lety z Jupiteru v důsledku jeho střetu s neznámým vesmírným tělesem. Nicméně, žádné důkazy, naznačující vztah Venuše k Jupiteru, nejsou známy. Jupiter je plynový obr, Venuše je pevné těleso.

Zemi zničí „Planeta X“

Tento mýtus vznikl v roce 1995 díky jisté Nancy Lieder z Wisconsinu (USA). Informaci o tajemné planetě údajně obdržela od mimozemšťanů, kteří jí řekli, že planeta projde tak blízko Země, že naruší všechny přírodní procesy a tak zničí život na ní… NASA uvedla už mnohokrát, že pokud by „Planeta X“ existovala, pak by už byla dáno objevena…