UFO – nezodpovězené otazníky (12)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Ale přesto bylo do srdcí lidí zaseto sémě strachu. Píše o tom také Psalomščikov, autor článku Ohnivé přízraky nebe v deníku Leningradskaja pravda z 16. října 1988.

Vysvětluje, že: „Jednou ze záminek programu SDI byly četné žádosti Američanů v době talířového boomu v 70. letech, aby byly přijaty rozhodné kroky proti vetřelcům“ (!)

Vychází najevo, že se tu všude procházejí, zastavují auta, vypínají elektřinu atd. a dokonce uspořádali v roce 1955 nájezd na farmářský dům v Kelly, přičemž donutili k ústupu jeho osm ozbrojených obyvatel. Cožpak se mohla skutečně odehrát taková událost? Souhlasíte, že tohle by už bylo příliš … A přesto je tento incident podložen dokumenty, kresbami a přísežnými výpověďmi.

Událost v Kelly se odehrála 21. srpna 1955 a dosud nebyla alespoň trochu rozumně vysvětlena.

Pro přesnost je nutno uvést, že ve farmářském domě Suttonů nebylo osm, ale sedm dospělých: čtyři muži a tři ženy, a ještě navíc čtyři děti. Stalo se to v malé osadě Kelly, sedm mil od Hopkinsvillu ve státě Kentucky. Večer se rodina sešla u večeře. Najednou začal štěkat pes. Jeden z mužů se šel ven podívat, co se děje. Vrátil se a řekl: „Létající talíře!“ Odpovědí mu byla salva smíchu. Pes nepřestával štěkat…

V této osamocené osadě vládl prostý zvyk. Bylo obvyklé, když se něco dělo, nejdřív střílet a pak se teprve ptát, kdo je to. Právě tak jednali i dva muži z rodiny Suttonů. Později řekli, že když vyšli ven, uviděli malé – asi metr vysoké – „svítící človíčky“ s obrovskýma očima a zdviženýma rukama. Ti se v této divné póze pomalu blížili k domu. Muži vystřelili na nejbližšího humanoida, který byl asi šest metrů od domu. Podle toho, jak to zaznělo, se jim zdálo, že kulky trefily prázdné vědro! A ošklivý človíček se nějak podezřele překulil a zmizel ve tmě …

Pak se další „krasavec“ z útočící sestavy ukázal v okně. Okamžitý následoval výstřel přes sklo. Střelec se vyšel podívat, co se stalo, a ti, kdo šli za ním, uviděli jak se ze střechy natáhla pracka s drápy a chytla muže za vlasy!.. Nejméně tři zbraně vystřelily na humanoida, který seděl na střeše, čtvrtý střelec trefil „krasavce“, který vylezl na strom. Tady to byl bezpochyby přímý zásah, ale „zabitý“ se vůbec nesvalil na zem jako pytel, ale plavně splachtil a zmizel v křoví.

Nic by nemohlo vyvést tyto prosté venkovany z míry tolik jako naprostá bezvýslednost jejich zoufalé palby. Není divu, že když viděli „zabité“ humanoidy, jak vylézají z křoví, skočili farmáři do svého domu a zavřeli se v něm na devatero západů. Útočníkům nezbývalo nic jiného než chodit kolem domu a skýtat na smrt vystrašeným lidem pohled na svou nezapomenutelnou vizáž…

Plné tři hodiny se trápila rodina Suttonů obležená ve vlastním domě. Konečně se lidé rozhodli: tiše vyběhli z domu a namačkáni do dvou automobilů vyrazili do Hopkinsvillu, na policii. Bylo jedenáct hodin večer. Policisté prohledali celé okolí farmářského domu, ale kromě podivných světel v dálce nic nezpozorovali.

Jakmile policejní hlídky odjely zpět na okrsek, objevili se podivní hosté opět u domu Suttonů …

Zatím však většina kontaktů třetího druhu – za účasti pilotů UFO – probíhá podle líčení s humanoidy vesměs ucházejícího zevnějšku. Jedna taková příhoda měla velmi široký ohlas v 60. letech. Byla jí dokonce věnována celá kniha – Přerušená cesta od Johna Fullera. Je to příběh Betty a Barneyho Hillových.

Pokračování

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2994

error: Kopírování zakázáno!